Nauka Jezyka Angielskiego Online

Phrasal verbs (all with get) - Czasowniki frejzalne - Zestaw słówek do nauki języka angielskiego.
Słówko po angielsku:Słówko po polsku:
get about, get around, get roundrozchodzi si (plotki, wiadomoci)
get round to doingpo wahaniu wreszcie zdecydowa si zro
pick up sthpoduczy si czego, przyswoi sobie
pick up sb1) poderwa kogo 2) przyjecha po kogo
get away with sthzrobi co bezkarnie
get along with sb, get on with sbby w [dobrych] stosunkach z kim (2)
get along with sth, get on with sthradzi sobie z czym (2)
pass sth off asprzedstawia co jako co
He passed himself off as a Frenchman.Ale: On podaje si za Francuza.
get back sthodzyska sth
keep back sthukrywa
get bydawa sobie rad [w yciu]
get upwsta
Get him up and send him to school.Te: Obud go i wylij do szkoy.
pass up sthpomin, przepuci (okazj)
keep at sthwytrwa, nie zniechca si
get at sthdotrze (do sedna), odkry (prawd)
keep up with sth/sbnada za
get indotrze na miejsce, dojecha
get out of sthwydosta si, wyjecha, wynosi si
keep out of sthnie miesza si w
get on/offwsiada/wysiada
get through to sbdociera do kogo
get throughuzyska poczenie telefoniczne
get down to sthwzi si za co, zabra si za
get over sthpokona (chorob, szok)
get over with sthzakoczy [co nieprzyjemnego!]


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej