Nauka Jezyka Angielskiego Online

Phrasal verbs (all with get) - Czasowniki frejzalne - Zestaw słówek do nauki języka angielskiego.
Słówko po angielsku:Słówko po polsku:
get about, get around, get roundrozchodzić się (plotki, wiadomości)
get round to doingpo wahaniu wreszcie zdecydować się zro
pick up sthpoduczyć się czegoś, przyswoić sobie
pick up sb1) poderwać kogoś 2) przyjechać po kogoś
get away with sthzrobić coś bezkarnie
get along with sb, get on with sbbyć w [dobrych] stosunkach z kimś (2)
get along with sth, get on with sthradzić sobie z czymś (2)
pass sth off asprzedstawiać coś jako coś
He passed himself off as a Frenchman.Ale: On podaje się za Francuza.
get back sthodzyskać sth
keep back sthukrywać
get bydawać sobie radę [w życiu]
get upwstać
Get him up and send him to school.Też: Obudź go i wyślij do szkoły.
pass up sthpominąć, przepuścić (okazję)
keep at sthwytrwać, nie zniechęcać się
get at sthdotrzeć (do sedna), odkryć (prawdę)
keep up with sth/sbnadążać za
get indotrzeć na miejsce, dojechać
get out of sthwydostać się, wyjechać, wynosić się
keep out of sthnie mieszać się w
get on/offwsiadać/wysiadać
get through to sbdocierać do kogoś
get throughuzyskać połączenie telefoniczne
get down to sthwziąć się za coś, zabrać się za
get over sthpokonać (chorobę, szok)
get over with sthzakończyć [coś nieprzyjemnego!]


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej