Nauka Jezyka Angielskiego Online

Phrasal verbs (give, go, put) - Czasowniki frejzalne (give, go, put) - Zestaw słówek do nauki języka angielskiego.
Słówko po angielsku:Słówko po polsku:
give in [to threats]zrezygnowa, ugi si [przed grobami]
go in for sthlubi, uwaa za pocigajce
give up doingrzuci, zrezygnowa z [CZYNNO]
give up on sthzrezygnowa, odmwi sobie [RZECZ]
After a long battle, he gave himself upALE: Po dugiej walce, podda si
go off1)wystrzeli, wybuchn 2) wyczy si
go off, go outgasn (2)
give off sthwydziela co(np. ciepo, promieniowanie
give away sthrozdawa(pienidze), zdradzi (sekret)
go about sthpodej (do problemu) zachowa si wobec
go on doingkontynuowa robienie
What's going on?Co si dzieje?
go through with sthprzeforsowa
put away sth1) odoy (na bok), 2) oszczdza
put on sthwoy na siebie, ubra
put onprzyty
put forward stprezentowa
go byupyn, mija [o czasie]
go back on sthwycowa si z
go back on sb's wordzama dane sowo
go downzachodzi (np. o socu)
put down sth/sb1) odoy (suchwk), 2) krytykowa
put sb down as sthuwaa za
go into sth, go over sthprzeanalizowa, przedyskutowa (2)
put off sth1)zniechci do, 2)przeoy[na pniej]
go uprosn, o cenach


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej