Nauka Jezyka Angielskiego Online

Phrasal verbs (special) - Czasowniki frejzalne (special) - Zestaw słówek do nauki języka angielskiego.
Słówko po angielsku:Słówko po polsku:
go in for sthlubi, uwaa za pocigajce
keep at sthwytrwa, nie zniechca si
keep back sthukrywa [np.informacje]
hang about, hang aroundzadawa si z kim (2)
get away with sthrobi co bezkarnie
go into sth, go over sthprzeanalizowa, przedyskutowa (2)
go over to sbpodej (bliej) do kogo, odwiedzi
wait on1)usugiwa 2)podawa do stou (kelner)
fit inpasowa, przynalee
go through with sthprzeforsowa
pass as, pass foruchodzi za (2)
pass outzemdle
pass awayumrze
get down to sthwsi si za co, przysi nad czym
put forward sthprezentowa, przedstawia
give away sth1)rozdawa(pienidze) 2)zdradzi(sekret)
make up to sb for sthrekompensowa, wynagradza komu co
suck up to sb, make up to sbpodlizywa si (2)
get through to sbdociera(o sowach, pomyle)
get throughdozwoni si, uzyska poczenie
let onzdradzi si, wygada
look in on sbwpa z niezapowiedzian wizyt
let outwynajmowa
look up sthodszuka, znale (inf. w ksice)
look up to sbstawia sobie za wzr
make up for [the time she'd been absent]nadrabia (zalegoci, starty)
play down sthumniejsza, wycisza
play (sb) updokucza, bole (o czci ciaa)
walk out on sbporzuci kogo, odej od
tell apart sthrozrnia, = see the different
think back [to/over + okrelenie czasu]przypomina sobie
make away withpienidze: uciec z, zdefraudowa
make away with sbpozby si w znaczeni zabi kogo
take out sth on sbwyy si na kim, wyadowa co na kim
wear offustawa(bl), przesta dziaa(lekarstwo
wear sb outzmczy si, kogo
take on sth/sb1)wzi na siebie, 2)zmierzy si z
take out sbzabrac kogo, wyj z (do kina)
stay up, sit updiedzie do pna (2)
put sth past sb to donie wyklucza (TYLKO w przeczeniach)
rule out sthwykluczy (moliwo)
All the over options have been ruled outWszystkie inne opcje zostay wykluczone
I wouldn't put it past her to layPodejrzewam, e ona jest w stanie kama
talk down sbzagada, zakrzycze
talk back to sbodpyskowa, niegrzecznie odpowiedzie
sit for sthprzystpi (do egzaminu)
see off sbodprowadzi kogo (na dworzec)
talk intonamwi do
talk out of sthwyperswadzowa co, wybi z gowy
take aback sbzaskoczy (zwykle w str. biernej)
I was really taken aback by his presenceJego obecno naprawd mnie zaskoczya
take off sbnaladowa w sensie parodiowa


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej