Nauka Jezyka Angielskiego Online

Phrasal verbs (special) - Czasowniki frejzalne (special) - Zestaw słówek do nauki języka angielskiego.
Słówko po angielsku:Słówko po polsku:
go in for sthlubić, uważać za pociągające
keep at sthwytrwać, nie zniechęcać się
keep back sthukrywać [np.informacje]
hang about, hang aroundzadawać się z kimś (2)
get away with sthrobić coś bezkarnie
go into sth, go over sthprzeanalizować, przedyskutować (2)
go over to sbpodejść (bliżej) do kogoś, odwiedzić
wait on1)usługiwać 2)podawać do stołu (kelner)
fit inpasować, przynależeć
go through with sthprzeforsować
pass as, pass foruchodzić za (2)
pass outzemdleć
pass awayumrzeć
get down to sthwsiąć się za coś, przysiąść nad czymś
put forward sthprezentować, przedstawiać
give away sth1)rozdawać(pieniądze) 2)zdradzić(sekret)
make up to sb for sthrekompensować, wynagradzać komuś coś
suck up to sb, make up to sbpodlizywać się (2)
get through to sbdocierać(o słowach, pomyśle)
get throughdozwonić się, uzyskać połączenie
let onzdradzić się, wygadać
look in on sbwpaść z niezapowiedzianą wizytą
let outwynajmować
look up sthodszukać, znaleźć (inf. w książce)
look up to sbstawiać sobie za wzór
make up for [the time she'd been absent]nadrabiać (zaległości, starty)
play down sthumniejszać, wyciszać
play (sb) updokuczać, boleć (o części ciała)
walk out on sbporzucić kogoś, odejść od
tell apart sthrozróżniać, = see the different
think back [to/over + określenie czasu]przypominać sobie
make away withpieniądze: uciec z, zdefraudować
make away with sbpozbyć się w znaczeni zabić kogoś
take out sth on sbwyżyć się na kimś, wyładować coś na kimś
wear offustawać(ból), przestać działać(lekarstwo
wear sb outzmęczyć się, kogoś
take on sth/sb1)wziąć na siebie, 2)zmierzyć się z
take out sbzabrac kogoś, wyjść z (do kina)
stay up, sit updiedzieć do późna (2)
put sth past sb to donie wykluczać (TYLKO w przeczeniach)
rule out sthwykluczyć (możliwość)
All the over options have been ruled outWszystkie inne opcje zostały wykluczone
I wouldn't put it past her to layPodejrzewam, że ona jest w stanie kłamać
talk down sbzagadać, zakrzyczeć
talk back to sbodpyskować, niegrzecznie odpowiedzieć
sit for sthprzystąpić (do egzaminu)
see off sbodprowadzić kogoś (na dworzec)
talk intonamówić do
talk out of sthwyperswadzować coś, wybić z głowy
take aback sbzaskoczyć (zwykle w str. biernej)
I was really taken aback by his presenceJego obecność naprawdę mnie zaskoczyła
take off sbnaśladować w sensie parodiować


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej