Nauka Jezyka Angielskiego Online

Phrasal verbs (take, variety) - Czasowniki frejzalne - Zestaw słówek do nauki języka angielskiego.
Słówko po angielsku:Słówko po polsku:
think back [to/over + określenie czasu]przypominać sobie
think over sthprzemyśleć, zastanowić się nad
take over sthprzejmować(firmę), zawładnąć (krajem)
take aback sbzaskoczyć kogoś
take after sbodziedziczyć po kimś
take apart sthrozłożyć na części
run down sth/sbkrytykować cos/kogoś
take up sthzająć się czymś, zacząć uprawiać (sport)
take up on sthskorzystać(z oferty), wyrazić zainteres.
run into sbwpaść na kogoś = spotkać przypadkiem
run out of sthzabraknąć (podmiotowi!) czegoś
We ran out of petrol.Zabrakło nam benzyny.
throw upwymiotować
help sb/myself to sthpoczęstować się/kogoś czymś
take to sth/sbpolubić coś/kogoś
take in sbprzyjąć do domu, dać schronienie
take sb inwyprowadzić kogoś w pole
stand in for sbzastąpić kogoś
take one's breath awayzapierać dech w piersi
help sb on/off with sthpomóc kś włożyć/zdjąć coś(buty, płaszcz)
naśladować, parodiowaćtake off - 1)
wystartowaćtake off - 2) o samolocie
take [a day, a week] off - wziąć wolnetake off - 3) o pracy
zdejmować ubranietake off - 4) o ubraniu
watch outuważać, być ostrożnym
watch out for sthuważąć na, wypatrywać czegoś
take back sthcofnąć, odwołać [swoje słowa]
work out sthwypracować albo rozpracować
take down sth1)notować/nagrywać, 2)usunąć


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej