Nauka Jezyka Angielskiego Online

School - Szkoła - Zestaw słówek do nauki języka angielskiego.
Słówko po angielsku:Słówko po polsku:
boarding schoolszkoła z internatem
co-educational (co-ed) schoolszkoła koedukacyjna
mixed schoolszkoła koedukacyjna
collegeszkoła pomaturalna
comprehensive schoolszkoła ogólnokształcąca (współczesna)
grammar schoolszkoła ogólnokształcąca (tradycyjna)
primary schoolszkoła podstawowa
elementary schoolszkoła podstawowa (AmE)
private schoolszkoła prywatna
public schoolszkoła prywatna (BrE)
secondary schoolszkoła średnia
high schoolszkoła średnia (AmE)
single-sex schoolszkoła tylko dla chłopców lub dziewcząt
state schoolszkoła państwowa
public schoolszkoła państwowa (AmE)
universityuniwersytet
vocational schoolszkoła zawodowa
technical collegeszkoła zawodowa
schoolmatekolega/koleżanka ze szkoły
classmatekolega/koleżanka z klasy
university studentstudent
college studentstudent
deputy headzastępca dyrektora
assistant principalzastępca dyrektora (AmE)
examineregzaminator
head teacherdyrektor
principaldyrektor (AmE)
home-room teacherwychowawaca (AmE)
lecturerwykładowca
pupiluczeń
studentuczeń (AmE)
schoolboyuczeń
schoolgirluczennica
teachernauczyciel
teaching staffgrono pedagogiczne
tutornauczyciel prywatny
blackboardtablica
whiteboardtablica
board penmazak do tablicy
board rubbergąbka
cafeteriabufet
canteenstołówka
chalkkreda
classroomklasa
computer labsala komputerowa
IT suitesala komputerowa
ICT unitsala komputerowa
deskławka
gymsala gimnastyczna
gymnasiumsala gimnastyczna
hallkorytarz, hol
headmaster's officegabinet dyrektora
laboratorylaboratorium
lablaboratorium
language labgabinet, laboratorium językowe
librarybiblioteka
lockerszafka
officesekretariat
playgroundboisko do zabawy
science labgabinet/sala (fiz., biol./chem.)
sports fieldboisko sportowe
staff roompokój nauczycielski
absencenieobecność
attend schooluczęszczać do szkoły
attend classesuczęszczać na zajęcia
attend a courseuczęszczać na kurs
attendanceobecność
be excludedbyć zawieszonym, usuniętym
be expelled from schoolbyć usuniętym ze szkoły
be presentbyć obecnym
be absentbyć nieobecnym
be suspendedbyć zawieszonym (w prawach ucznia)
drop out from schoolodpaść, przestać chodzić do szkoły
dropoutosoba, która nie skończyła szkoły
expulsionusunięcie (ucznia ze szkoły)
getuzyskać
obtainuzyskać
certificateświadectwo
degreestopień naukowy
diplomadyplom
scholarshipstypendium
get a reportotrzymać raport o wynikach
get into universitydostać się na uczelnię
go to schoolchodzić do szkoły
graduateabsolwent (uniwersytetu)
graduate from (a university)skończyć (uczelnię)
leave schoolskończyć szkołę
MAmgr nauk humanistycznych
MScmgr nauk ścisłych
pay a feepłacić czesne
Phddr
play a truantwagarować
registerdziennik
take the registersprawdzić obecność
school leaverabsolwent
skip classesopuszczać lekcje, uciekać
truancywagarowanie
write a thesispisać pracę (dyplomową, mgr, dr)
defend a thesisbronić pracę (dyplomową, mgr, dr)
be at a class/lessonbyć na lekcji
copybookzaszyt
exercise-bookzaszyt
notebookzaszyt
folderzaszyt
deadlineostateczny termin
do an exerciceodrobić, wykonać ćwiczenie
do a taskodrobić, wykonać ćwiczenie
do an activityodrobić, wykonać ćwiczenie
do one's bestmocno się starać
do project workwykonać pracę projektową
extra lessonsdodatkowe lekcje
get extra lessonsbrać dodatkowe lekcje
give extra lessonsdawać dodatkowe lekcje
have a good head for figuresmieć głowę do liczb
have no cluenie mieć pojęcia
homeworkpraca domowa
do homeworkodrabiać pracę domową
get homeworkotrzymać zadanie domowe
give homeworkdać pracę domową
hand in homeworkoddać pracę domową
set homeworkzadać pracę domową
jog (my) memorywysilać (swój) umysł
learn by heartuczyć się czegoś na pamięć
learn sthuczyć się czegoś
learn about sthuczyć się o czymś
make mistakespopełniać błędy
make notesrobić notatki
take notesrobić notatki
make a presentationwykonać prezentację
give a presentationwykonać prezentację
make progressrobić postępy
markocena
get a markdostać ocenę
give a markpostawić ocenę
memorizeuczyć się na pamięć
(have sth) on the tip of the tongue(mieć coś) na końcu języka
piece of cakełatwizna
ring a bellbrzmieć znajomo
school tripwycieczka szkolna
set bookslektury szkolne
solve a problemrozwiązać zadanie
study harduczyć się pilnie
take a breakzrobić sobie przerwę
take part in a lessonbrać udział w lekcji
particapate in a lessonuczestniczyć w lekcji
textbookpodręcznik
coursebookpodręcznik
workbookzeszyt ćwiczeń
It crossed my mind.Przyszło mi to na myśl.
My mind went blank.Poczułam zaćmienie umysłu.
breakprzerwa
lunch breakdługa przerwa
classlekcja
lessonlekcja
free periodwolna lekcja, okienko
holidayswakacje
termsemestr
Autumn/Spring/Summer termsemestr jesienny/wiosenny/letni
timetableplan lekcji
scheduleplan lekcji (AmE)
vacationwakacje (AmE)
winter breakprzerwa zimowa, ferie
Christmas holidaysprzerwa świąteczna
the bell goes atdzwonek dzwoni o
school breaks up onzajęcia w szkole kończą się o
assessmentocenianie
cheat in an examoszukiwać, ściągać na egzaminie
exam paperarkusz egzaminacyjny
mark exam paperssprawdzać egzamin
correct exam paperspoprawiać egzamin
grade exam paperssprawdzać, poprawiać egzamin (AmE)
prepare forprzygotować się do
revise forpowtarzać do
examegzamin
do well an examzdać dobrze egzamin
do badly in an examzdać źle egzamin
entrance examegzamin wstępny
fail examoblać egzamin
mock exampróbny egzamin
pass an examzdać egzamin
retake an examprzystępować po raz drugi do egzaminu
re-sit an examprzystępować po raz drugi do egzaminu
school-leaving examegzamin końcowy
testtest, klasówka
do a testzrobić test
get a results of a testotrzymać wyniki testu
give a testdać test
take testpisać test
test intest z (czegoś)
exam results come outwyniki egzaminu są ogłaszane
score 100 points in an examuzyskać 100 punktów na teście
get 100 points in an examdostać 100 punktów z testu
study for a testuczyć się do klasówki
Artplastyka, sztuka
Business Studiesprzedsiębiorczość
compulsoryobowiązkowy
Computer Studiesinformatyka
IT (Information Technology)informatyka
ICT (Information and Communication Technology)informatyka
curriculumprogram nauczania
extra-curricular activitieszajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne
foreign languagesjęzyki obce
Geographygeografia
Humanitiesprzedmioty humanistyczne
Historyhistoria
Mathematics (Maths)matematyka
Musicmuzyka
optionaldo wyboru
Physical Education (PE)wychowane fizyczne
Religious Educationreligia
Sciencesprzedmioty przyrodnicze
Biologybiologia
Chemistrychemia
Physicsfizyka
syllabusprogram nauczania
activeaktywny
ambitiousambitny
co-operativepomocny
uncooperativeniepomocny
conscientiousskrupulatny, sumienny
creativetwórczy
fairsprawiedliwy
unfairniesprawiedliwy
giftedutalentowany
talentedutalentowany
hard-workingpracowity
lazyleniwy
motivatedzmotywowany
motivatingmotywujący
passivepasywny, bierny
patientcierpliwy
impatientniecierpliwy
professionalprofesjonalny
punctualpunktualny
sloppyniedbały
systematicsystematyczny


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej