Nauka Jezyka Angielskiego Online

Specially for mrs. M - Specjalnie dla pani M. - Zestaw słówek do nauki języka angielskiego.
Słówko po angielsku:Słówko po polsku:
an argument, a rowkłótnia (2)
to talk on the phone/Skyperozmawiać przez telefon/Skype'a
A useful thing about sth is...Użyteczną cechą czegoś jest...
to overusenadużywać
an impact, a influencewpływ (2)
to take sth into accountbrać coś pod uwagę
to feel in controlmieć poczucie kontroli
an unread messagenieprzeczytana wiadomość
1) urządzenie, 2)sztuczkaa device (2 znaczenia)
to push a swinghuśtać
to scrollprzewijać (stronę internetową)
to put sb on pauseprzystopować kogoś
a pausablesb whom you can put on pause
shoot sb a messageinaczej text sb
to condemnpotępiać, negatywnie oceniać
to empower sbupoważnić kogoś, wzmocnić czyjąś pozycję
to live a long way awaymieszkać daleko
1) zakładać (np. biznes), 2)ugruntowaćto established (2 znaczenia)
1) przyjęty, 2)dowiedzionyestablished (2 znaczenia)
to affected sb, to influence sbwpływać na kogoś (2)
to go for sbatakować, ostro kogoś krytykować
gorgeouswspaniały, olśniewający
supportive of sboddany komuś, wspierający kogoś
to overestimateprzeceniać, oszacować zbyt wysoko
to dump sbrzucić kogoś
to rate sb/sthcenić kogoś/coś, klasyfikować
opinionatedzawzięty, obstający przy swoim
1)zniechęcać kogoś, 2)zbywać kogośto put sb off (2 znaczenia)
zatrzymać się, żeby ktoś wysiadłto put db off (w kontekście jazdy)
a cohabitationkonkubinat
to cohabitżyć w konkubinacie
an amount, a quantityilość (2)
to conclude, to summarisereasumować (2)
a hauseholdgospodarstwo domowe
a disagreementróżnica zdań
a wallprofil [na fb, Twitterze itp.]
to have a laugh togethermieć razem ubaw
to put family firststawiać rodzinę na pierwszym miejscu
They're in love.Oni są zakochani.
a virtual friendprzyjaciel w internecie (wirtualny)


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej