Nauka Jezyka Angielskiego Online

Specially for mrs. M - Specjalnie dla pani M. - Zestaw słówek do nauki języka angielskiego.
Słówko po angielsku:Słówko po polsku:
an argument, a rowktnia (2)
to talk on the phone/Skyperozmawia przez telefon/Skype'a
A useful thing about sth is...Uyteczn cech czego jest...
to overusenaduywa
an impact, a influencewpyw (2)
to take sth into accountbra co pod uwag
to feel in controlmie poczucie kontroli
an unread messagenieprzeczytana wiadomo
1) urzdzenie, 2)sztuczkaa device (2 znaczenia)
to push a swinghuta
to scrollprzewija (stron internetow)
to put sb on pauseprzystopowa kogo
a pausablesb whom you can put on pause
shoot sb a messageinaczej text sb
to condemnpotpia, negatywnie ocenia
to empower sbupowani kogo, wzmocni czyj pozycj
to live a long way awaymieszka daleko
1) zakada (np. biznes), 2)ugruntowato established (2 znaczenia)
1) przyjty, 2)dowiedzionyestablished (2 znaczenia)
to affected sb, to influence sbwpywa na kogo (2)
to go for sbatakowa, ostro kogo krytykowa
gorgeouswspaniay, olniewajcy
supportive of sboddany komu, wspierajcy kogo
to overestimateprzecenia, oszacowa zbyt wysoko
to dump sbrzuci kogo
to rate sb/sthceni kogo/co, klasyfikowa
opinionatedzawzity, obstajcy przy swoim
1)zniechca kogo, 2)zbywa kogoto put sb off (2 znaczenia)
zatrzyma si, eby kto wysiadto put db off (w kontekcie jazdy)
a cohabitationkonkubinat
to cohabity w konkubinacie
an amount, a quantityilo (2)
to conclude, to summarisereasumowa (2)
a hauseholdgospodarstwo domowe
a disagreementrnica zda
a wallprofil [na fb, Twitterze itp.]
to have a laugh togethermie razem ubaw
to put family firststawia rodzin na pierwszym miejscu
They're in love.Oni s zakochani.
a virtual friendprzyjaciel w internecie (wirtualny)


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej