Nauka Jezyka Angielskiego Online

Upstream Unit 1 - Language Focus - Upstream Unit 1 - Language Focus - Zestaw słówek do nauki języka angielskiego.
Słówko po angielsku:Słówko po polsku:
preciseprecyzyjny, dokładny/precision
processingprzetwarzanie (np. danych)
urgenamawiać,nakłaniać, przekonywać/to urge
teeter on the verge of sthbalansować na granicy
be on the verge of sthbyć na skraju, na granicy
be saddled with sthbyć obarczonym jakimś problemem
computer-animatedanimowany komputerowo
resignzrezygnować/ resignation
choreographedzaaranżowany
unkemptmessy, untidy; niechlujny, zaniedbany
broadszeroki/wide; broadly,to broaden/narrow
Buddhismbuddyzm
drop out of sthzarzucić, porzucić coś przed ukończeniem
take advantage of sthskorzystać,wykorzystać coś(np.sytuację)
seizechwycić,złapać,skorzystać (np.z okazji)
ruthlessnessbezwględność, okrucieństwo
charismacharyzma/charismatic
persistencewytrwałość, uporczywość/persistent
resiliencewytrwałość, żywotność, elastyczność
to compromiseosiągnąć/pójść na kompromis/compromise
delegateprzydzielać obowiązki/delegation
competitive spiritduch współzawodnictwa
well-rounded educationpełne, wszechstronne wykształcenie
backingpomoc, wsparcie (finansowe)
financialfinansowy/financially
social backgroundpochodzenie społeczne
prosperitydobrobyt, pomyślność
acquaintanceznajomy
influentialwpływowy
ethicsetyka
profitabledochodowy, rentowny/profitability, uprof.
acquirenabyć, przyswoić/acquisition
enrolzapisać się (np. na kurs)/enrolment
breakthroughprzełom (... in sth)
victoryzwycięstwo/victorious, defeat
to saluteuhonorować,uczcić;salutować/salutation
strive for sthdążyć do czegoś,walczyć,starać się o coś
national anthemhymn narodowy
resolutionpostanowienie, stanowcza decyzja
objectivegoal, aim/cel
vice-presidentwiceprezes
boardrada, zarząd
gratitudewdzięczność
sincerefrank/szczery (sincerely, sincerity)
forthcomingupcoming/nadchodzący, rychły
anniversaryrocznica
retirementemerytura, przejście na emeryturę
house warmingparapetówka


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej