Nauka Jezyka Angielskiego Online

Upstream Unit 1 - Language Focus - Upstream Unit 1 - Language Focus - Zestaw słówek do nauki języka angielskiego.
Słówko po angielsku:Słówko po polsku:
preciseprecyzyjny, dokadny/precision
processingprzetwarzanie (np. danych)
urgenamawia,nakania, przekonywa/to urge
teeter on the verge of sthbalansowa na granicy
be on the verge of sthby na skraju, na granicy
be saddled with sthby obarczonym jakim problemem
computer-animatedanimowany komputerowo
resignzrezygnowa/ resignation
choreographedzaaranowany
unkemptmessy, untidy; niechlujny, zaniedbany
broadszeroki/wide; broadly,to broaden/narrow
Buddhismbuddyzm
drop out of sthzarzuci, porzuci co przed ukoczeniem
take advantage of sthskorzysta,wykorzysta co(np.sytuacj)
seizechwyci,zapa,skorzysta (np.z okazji)
ruthlessnessbezwgldno, okruciestwo
charismacharyzma/charismatic
persistencewytrwao, uporczywo/persistent
resiliencewytrwao, ywotno, elastyczno
to compromiseosign/pj na kompromis/compromise
delegateprzydziela obowizki/delegation
competitive spiritduch wspzawodnictwa
well-rounded educationpene, wszechstronne wyksztacenie
backingpomoc, wsparcie (finansowe)
financialfinansowy/financially
social backgroundpochodzenie spoeczne
prosperitydobrobyt, pomylno
acquaintanceznajomy
influentialwpywowy
ethicsetyka
profitabledochodowy, rentowny/profitability, uprof.
acquirenaby, przyswoi/acquisition
enrolzapisa si (np. na kurs)/enrolment
breakthroughprzeom (... in sth)
victoryzwycistwo/victorious, defeat
to saluteuhonorowa,uczci;salutowa/salutation
strive for sthdy do czego,walczy,stara si o co
national anthemhymn narodowy
resolutionpostanowienie, stanowcza decyzja
objectivegoal, aim/cel
vice-presidentwiceprezes
boardrada, zarzd
gratitudewdziczno
sincerefrank/szczery (sincerely, sincerity)
forthcomingupcoming/nadchodzcy, rychy
anniversaryrocznica
retirementemerytura, przejcie na emerytur
house warmingparapetwka


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej