Nauka Jezyka Angielskiego Online

Upstream Unit 1 - Language Focus part 2 - Upstream Unit 1 - Language Focus part 2 - Zestaw słówek do nauki języka angielskiego.
Słówko po angielsku:Słówko po polsku:
bob-sleddingjazda na bobsleju
trophytrofeum, gwna nagroda
resistancespr, sprzeciw
wear throughprzetrze si przez uycie(materia)
wear onwlec si, duy si
wear downzmczy kogo, osabi,wymc co na kim
wear offstopniowo zanika
wear outznosi co, zniszczy co czste uycie
wear awayzetrze si, zuy
carry throughprzeprowadzi, doprowadzi do realizacji
carry overzachowa, przenie (np. zwyczaje)
carry outprzeprowadzi, wprowadzi w ycie
carry onkontynuowa
carry offosign co trudnego
be carried awayda si ponie (np. emocjom)
vacancywakat, wolna posada/non-filled post
impulsivelywithoutthinking/nieopatrznie,spontanicznie
on condition thatonly if/pod warunkiem, e
on purposeintentionally/celowo, specjalnie
on dutyworking/pracujcy, na subie
on targetzgodnie z planem
on one's ownsamodzielnie, samemu/by oneself
on principlez zasady
on a budgetoszczdnie
on a whimimpulsively/spontanicznie, bez powodu
on second thoughtspo namyle
on the off-chancejust in case/na wszelki wypadek
to gripdraw one's attention, take hold of sth
toughtwardy, nieustpliwy/toughness
free-lancepracujcy jako wolny strzelec;
opponentprzeciwnik
to gripchwyci, porwa, wywrze wraenie/grip


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej