Nauka Jezyka Angielskiego Online

Upstream Unit 1 - Language Focus part 2 - Upstream Unit 1 - Language Focus part 2 - Zestaw słówek do nauki języka angielskiego.
Słówko po angielsku:Słówko po polsku:
bob-sleddingjazda na bobsleju
trophytrofeum, główna nagroda
resistancespór, sprzeciw
wear throughprzetrzeć się przez użycie(materiał)
wear onwlec się, dłużyć się
wear downzmęczyć kogoś, osłabić,wymóc coś na kimś
wear offstopniowo zanikać
wear outznosić coś, zniszczyć coś częste użycie
wear awayzetrzeć się, zużyć
carry throughprzeprowadzić, doprowadzić do realizacji
carry overzachować, przenieść (np. zwyczaje)
carry outprzeprowadzić, wprowadzić w życie
carry onkontynuować
carry offosiągnąć coś trudnego
be carried awaydać się ponieść (np. emocjom)
vacancywakat, wolna posada/non-filled post
impulsivelywithoutthinking/nieopatrznie,spontanicznie
on condition thatonly if/pod warunkiem, że
on purposeintentionally/celowo, specjalnie
on dutyworking/pracujący, na służbie
on targetzgodnie z planem
on one's ownsamodzielnie, samemu/by oneself
on principlez zasady
on a budgetoszczędnie
on a whimimpulsively/spontanicznie, bez powodu
on second thoughtspo namyśle
on the off-chancejust in case/na wszelki wypadek
to gripdraw one's attention, take hold of sth
toughtwardy, nieustępliwy/toughness
free-lancepracujący jako wolny strzelec;
opponentprzeciwnik
to gripchwycić, porwać, wywrzeć wrażenie/grip


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej