Nauka Jezyka Angielskiego Online

Word Formation 2 - Słowotwórstwo 2 - Zestaw słówek do nauki języka angielskiego.
Słówko po angielsku:Słówko po polsku:
to responceodpowiadać za
responsibleodpowiedzialny
responsibilityodpowiedzialność
importantważny
importanceważność
a childdziecko
childhooddzieciństwo
excitedpodekscytowany
to exciteekscytować
excitementekscytacja
happyszczęśliwy
happinessszczęście
to dividepodzielić
divisionpodział
refugeschronienie
refugeeuchodźca
activeaktywny
activityaktywność
greatświetny, wielki, wybitny
gratnesswielkość, wybitność
to reduceredukować
reductionredukcja
socjetyspołeczeństwo
socialspołeczny
equalrówny
equalityrówność
policypolityka
politicalpolityczny
a politicianpolityk
qualifykwalifikujący się
qualificationskwalifikacje
achieveosiągnąć
achievementosiągnięcie
to failzawieść, nie udać się
failureniepowodzenie, klęska
necessarykonieczny
necessitykonieczność
to occupyzajmować się albo zamieszkiwać
occupationzajęcie, zawód
lazyleniwy
lazilyleniwie
lazinesslenistwo
exaggerateprzesadzać
exaggerationprzesada
to communicatekomunikować się
communicationkomunikacja
pollutezanieczyszczony
pollutionzanieczyszczenie
to destroyniszczyć
destructionzniszczenie
to starvegłodować
starvationgłód
to extinctwymierać, wygasać, zanikać
extinctionwymarcie, wygaśnięcie, zanik
to exhauststawać się wyczerpanym
exhaustionwyczerpanie
to competewspółzawodniczyć
competiotionwspółzawodnictwo
to requirewymagać
requirementwymaganie
to improvedoskonalić
improvementdoskonalenie, postęp
to acceptakceptować
acceptanceakceptacja
to attenduczęszczać
attendencefrekwencja
attentionuwaga
absentnieobecny
absenceobecny
distantzachowujący dystants
distancedystans
to developrozwijać się
developmentrozwój
to investinwestować
investmentinwestycja
carelessniedbały
carelessnessniedbałość
arrogantarogancki
arrogancearogancja
uglybrzydki
uglinessbrzydota
emptypusty
emptinesspustka
confidentpewny siebie
confidencepewność siebie
millionmilion
millionthmilionowy
to disturbeprzeszkadzać, niepokoić
disturbancezakłócenie spokoju
to emergewyłaniać/wynurzać się
emergencewyłonienie/wynurzenie się
to sleepspać
sleepysenny
sleepinesssenność
to resistopierać się
resistanceopór
to annoydrażnić, irytować
annoyanceirytacja, rozdrażnienie
annoingirytujący
to defendbronić
defenceobrona
to commitangażować się
commitmentangażowanie
to publishwydawać, publikować
a publisherwydawca
to printdrukować
a print-outwydruk
highwysoki (budynek)
tallwysoki (człowiek)
heightwysokość
wideszeroki
widthszerokość
deepgłęboki
depthgłębokość
strongsilny
strengthsiła
to adviceradzić
an advisordoradca
to deterioratepodupadać, marnieć
deteriorationpodupadanie, marnienie
to solverozwiązać, odgadnąć
solutionrozwiązanie
to obligezobowiązać się
obligationzobowiązanie
to trypróbować
trialpróba
freewolny
freedomwolność
boredznudzony
boredomnuda
to respondodpowiadać
responseodpowiedź
crucial/vitalistotny (dwa!)
crucially/vitallyistotnie (dwa!)
to bribedawać albo brać łapówkę
bribełapówka
convenientdogodny
convenientlydogodnie
inconvenientniedogodny
conveniencedogodność
to explorebadać, eksplorować
explorationbadanie, eksploracja
fattłusty
fatteringtuczący
to depend onzależeć od
dependent onzależny od
independenceniezależność
to dictatedyktować
dictationnakaz, dyktando
dictatorialdyktatorski
to directkierować
directionzalecony sposób(kierunek) postępowania
directlywprost, bezpośrednio
a directorreżyser
economygospodarka, ekonomia
econamicalekonomiczny
economicallyekonomicznie
to economiseoszczędzać
enthusiasmentuzjazm
enthusiasticallyentuzjastycznie
enthusiasticentuzjastyczny
to createtworzyć, kreować
creationkreacja
creaturestwór
a creatorkreator
to decidezdecydować się
decisiondecyzja
decisivezdecydowany
indecisiveniezdecydowany
to demonstratedemonstrować
a demonstratordemonstrator
demonstrationdemonstracja
demonstrativelydemonstracyjnie
to varyróżnić się
variablezmienny
variablyzmiennie
invariablyniezmiennie
varietyodmiana, rodzaj
variouszróżnicowany
sciencenauka
a scientistnaukawiec
scientificnaukowy
scientificalynaukowo
to observeobserwować
observatoryobserwatorium
observationobserwacja
nationnaród, nacja
nationalitynaród
nationalisednarodowość, obywatelstwo
nationalznacjonalizowany
nationallynarodowy
to satisfynarodowo
satisfactionsatysfakcjonować
satisfactory/satisfaingsatysfakcjonujący
dissatisfiednieusatysfakcjonowany
shortlywkrótce
to shortenskrócić
shortageniedobór
identificationidentyfikacja
unidentifiedniezidentyfikowany
to imaginewyobrażać sobie
imaginarywymyślony
imaginarilywymyślnie
imaginationwyobraźnia
industryprzemysł
industrialprzemysłowy
an industrialistprzemysłowiec
industrialiseduprzemysłowiony
industriouspracowity
a managermenadżer
a manageressmenadżerka
managementzarząd
Managing DirectorDyrektor Wykonawczy


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej