Użycie Present Simple i Present Continuous w odniesieniu do przyszłości

W tym artykule przedstawimy zasady użycia czasów Present Simple i Present Continuous dla przyszłości.

PRESENT CONTINUOUS dla przyszłości:

to be doing sth - użycie czasu teraźniejszego ciągłego dla przyszłości - Present Continuous

Przykłady zdań w czasie Present Continuous w użyciu dla przyszłości:

He is going to the party on Saturday evening. - On idzie na przyjęcie w Sobote wieczorem.
(już to wcześniej zaplanował)
She is playing handball on Wednesday afternoon. - Ona będzie grała w piłkę ręczną w Środę popołudniu.
(już to wcześniej zaplanowała)

* pamiętaj aby przed dniami tygodnia (Sunday, Monday,...) używać zaimka "on".

Warto zauważyć, że czas Present Continuous odnosi się do czynności, które planujemy wykonać w przyszłości, a które jednocześnie są w jakiś sposób zaaranżowane tzn. podjeliśmy już pewne kroki w kierunku wykonania naszych planów, np. jak w powyższych zdaniach gdy planujemy iść na przyjęcie to: otrzymaliśmy jakieś zaproszenie, umówiliśmy się już z kimś lub gdy idziemy grać w piłkę ręczną tu już wynajeliśmy już salę do gry.

Present Continuous dla przyszłości używamy gdy mówimy o czynności:

 • zaplanowanej i zaaranżowanej (tzn. podjeliśmy już jakieś kroki w kierunku realizacji wykonania tej czynności)
  I'm going to the cinema with Kate tomorrow. - Idę jutro do kina z Kaśką. (np. umówiłem się już z Kaśką, ustaliliśmy film, sprawdziliśmy repertuar)

Porównanie PRESENT CONTINUOUS z konstrukcją "TO BE GOING TO (DO)"

Czas Present Continuous i konstrukcja "to be going to (do)" mają bardzo zbliżone znaczenie - oba odnoszą się do planowania przyszłości - istnieje jednak pewna delikatna różnica między nimi. W dosłownym tłumaczeniu "to be going to (do sth)" oznacza mniej więcej -> zamierzam coś zrobić.

to be going to (do sth)
Present Continuous for the future
 1. wyrażanie zamiary wykonania czegoś
 2. wyrażanie naszych planów (powstałych w okresie czasu obejmującym chwilę w której o nich mówimy)
 3. specjalna konstrukcja używana do planowania przyszłości
 1. wyrażanie zaplanowanej i zaaranżowanej przyszłości (podjeliśmy już pewne kroki w celu realizacji naszych planów)

PAMIĘTAJ! By do zaplanowanych i zaaranżowanych czynności nie stosować czasu Future Simple i konstrukcji z "will".

PRESENT SIMPLE dla przyszłości:

Spośród czasów teraźniejszych w odniesieniu do przyszłości możemy również używać czasu Present Simple.

to do - użycie czasu teraźniejszego prostego dla przyszłości - Present Simple

Present Simple dla przyszłości używamy gdy mówimy o:

 1. stałych rozkładach jazdy pociągów, samolotów
 2. programach np. telewizyjnym, przebiegu jakiegoś wydarzenia
 3. planach lekcji
 4. repertuarach w kinie czy teatrze

Przykład zdania:

Her train arrives at 6.00 pm tomorrow.

Jej pociąg przyjeżdża jutro o 18:00.

What time do you start work on Monday? O której zaczynasz pracę w poniedziałek? (dziś jest np. Sobota)
Tomorrow is Friday. Jutro jest Piątek.

Bibliografia: English Grammar in Use, Cambridge University Press Englishpage.com