to be going to - Zastosowanie konstrukcji - wyrażanie zamiaru i przypuszczeń w języku angielskim.

W tym artykule przedstawimy zasady użycia konstrukcji "to be going to (do sth)"

TO BE GOING TO (DO) :

to be going to do sth- wyraża zamiar wykonania czegoś w przyszłości

Przykłady zdań w czasie Present Continuous w użyciu dla przyszłości:

I'm going to do my homework tomorrow. - Zamierzam zrobić jutro moje zadanie domowe.

"to be going to do sth" używamy gdy mówimy o:

 • zamiarze wykonania jakiejś czynności w przyszłości, decyzja została właśnie przez nas podjęta (najczęściej w okresie czasu obejmującym chwilę obecną) lub jej wykonanie jest raczej pewne
 • gdy opisując jakieś zdarzenie, którego jesteśmy naocznymi świadkami przewidujemy z dużą dozą prawdopodobieństwa wydarzenie się czegoś

Konstrukcji tej używamy wedle powyższej definicji z tym zastrzeżeniem, że gdy mówimy o naszych zamiarach to są to puki co puste słowa nie poparte żadnymi działaniami.

PRESENT CONTINUOUS vs. konstrukcja "TO BE GOING TO":

Główną różnicą jest fakt, że czas Present Continuous używamy gdy mówimy o:

 • czynnościach zaplanowanych już od dłuższego czasu i zaaranżowanych tzn. podjeliśmy już jakieś kroki w kierunku realizacji owych planów, np. omówiliśmy z kimś nasze plany, wykonaliśmy jaką kolwiek czynność która zbliżyła nas do wykonania planowanej czynności.

  Przykład:
  I'm leaving on Wednesday. I've bought ticket. - Wyjeżdżam w Środę. Kupiłem bilet.

Natomiast konstrukcję "to be going to to sth" używamy do:

 • wyrażenia zamiaru wykonania czegoś lub wyrażenia dużego prawdopodobieństwa (nie)wydarzenia się czegoś. Czynność w tym przypadku nie jest jednak jeszcze zaaranżowana, nie podjeliśmy żadnych działań w kierunku jej wykonania, nasze zamiary są obecnie jedynie pustymi słowami, nasze plany mogą się jeszcze pokrzyżować.

  Przykład:
  I'm going to meet with my friend when I will be in London.. - Zamierzam spotkać się z moim przyjacielem kiedy będą w Londynie. (ale nie dzwoniłem do niego jeszcze, nie umawiałem się z nim, nie wiem czy będę miał czas na to spotkanie)

Poniżej omówimy specyficzny przypadek użycia konstrukcji "to be going to do sth" w momencie gdy nie odnosi się on do zamiaru wykonania czynności, a do przewidywań, przypuszczeń wydarzenia się czegoś na podstawie posiadanych przez nas informacji.

He is going to run into the tree. - On wbiegnie w drzewo.
(widząc daną osobę biegnącą wprost w drzewo, która np. patrzy w inną stronę i nie widzi tego drzewa przypuszczamy, że za moment wbiegnie w to właśnie drzewo.)

Konstrukcja "TO BE GOING TO (DO)" w czasie przeszyłm

Konstrukcję "to be going to (do sth)" używamy również w czasie przeszłym. W tym przypadku stosuje się ją gdy chcemy wyrazić, że:

 • mieliśmy zamiar coś zrobić, ale tego nie zrobiliśmy
 • byliśmy pewni, że coś się wydarzy jednak okazało się, że nie miało to miejsca

Przykład takiego użycia:

I tought he was going to run into the tree, but he didn't. - Myślałem, że on wbiegnie w drzewo, ale on nie wbiegł.

 


Bibliografia:
English Grammar in Use, Cambridge University Press
Englishpage.com