Użycie czasu Future Simple (will), a użycie konstrukcji "to be going to"

Future Simple - WILL:

 1. spontaniczna decyzja podjęta podczas jakiejś rozmowy. Może to być:
  1. oferowanie komuś czegoś
  2. zgadzanie się z kimś
  3. obiecywanie komuś czegoś
  4. prośba kogoś o coś
 2. wyrażanie przyszłości, której nie jesteśmy pewnii, często używając zwrotów takich jak:
  1. I expect...
  2. probably
  3. I think...
  4. I don't think...
  5. I wonder...
  6. I'm sure...

be going to:

 1. wyrażanie decyzji, którą podjeliśmy już wcześniej jeszcze przed rozmową, wyrażanie naszych zamiarów
 2. wyrażanie naszych przewidywań, przypuszczeń, że coś się wydarzy na podstawie naocznych faktów. Tzn. na podstawie obecnej sytuacji, której jesteśmy świadkami wyrażamy nasze przypuszczenia graniczące z pewnością, że coś się wydarzy