WHEN + Present Simple/Present Perfect (czasy tera┼║niejsze proste)

W tym artykule przedstawimy zasady używania zwrotów takich jak: WHEN, IF, AS SOON AS, UNTIL, TILL, BEFORE, AFTER. Najwięcej uwagi poświęcimy jednak WHEN.

Istnieją tylko 2 możliwe przypadki w jakim czasie występują zdania znajdujące się po słówku "When":

  1. WHEN + Present Simple - Kiedy + Czas teraźniejszy prosty
  2. WHEN + Present Perfect - Kiedy + Czas teraźniejszy prosty dokonany

WHEN + PRESENT SIMPLE:

Przykłady zdań z "when":

I'll do my homework when I buy a coursebook. - Zrobię moje zadanie domowe kiedy kupię podręcznik.
Zauważ, że po when występuje czas teraźniejszy pomimo, że powyższe zdanie odnosi się do przyszłości. PAMIĘTAJ! Po "when" nie stosuje się "will".

Podobna sytuacja ma miejsce nie tylko po "when", ale również po zwrotach takich jak: while, before, after, as soon as, until, till.

WHEN + PRESENT PERFECT:

Po "when" i innych powyższych zwrotach takich jak: "after/as soon as/until" możemy używać również czas Present Perfect.

Przykład zdania z "when" i czasem Present Perfect:

I'll do my homework when the film has finished. - Zrobię moje zadanie domowe kiedy film się skończy.
W momencie gdy używamy czasu Present Perfect czynność wyrażona w tym czasie następująca po "when" musi się skończyć zanim zacznie się kolejna czynność.

WHEN vs. IF:

Dla wydażeń przyszłych po IF z reguły używamy Present Simple.

WHEN - (KIEDY) - używamy gdy coś się wydarzy na pewno, na 100%

I'll do my homework when I buy a coursebook. - Zrobię moje zadanie domowe kiedy kupię książkę. (jestem przekonany, że ją kupię)

IF - (JEŚLI, JEŻELI) - używamy gdy coś może się wydarzyć

I'll do my homework if I buy a coursebook. - Zrobię zadanie domowe jeżeli kupię książkę. (jeżeli mi się uda kupić książkę to zrobię zadanie)


Bibliografia:
English Grammar in Use, Cambridge University Press
Englishpage.com