Teksty Piosenek

Poniżej znajdują się teksty piosenek angielskojęzycznych z tłumaczeniami.

Amy Macdonald - Mr Rock and Roll - TEKST PIOSENKI Z POLSKIM TŁUMACZENIEM

Mr Rock and Roll - Pan Rock and Roll
Wykonanie: Amy Macdonald

Tekst piosenki w języku angielskim:

Wersja polska piosenki:

So called Mr Rock And Roll
Is dancing on his own again
Talking on his phone again
To someone who tells him that his balance is low
He's got no where to go
He's on his own again

Rock chick of the century
Is acting like she used to be
Dancing like there's no one there
Before she never seemed to care
Now she wouldn't dare
It's so rock and roll to be alone

And they'll meet one day
Far away
And say "I wish I was something more"
And they'll meet one day
Far away
And say " I wish I knew you, I wish I knew you before"

Mrs Black and White
She's never seen a shade of grey
Always something on her mind
Every single day
But now she's lost her way
And where does she go from here

Mr Multicultural
Sees all that one can see
He's living proof of someone
Very different to me
But now he wants to be free
Free so he can see

And they'll meet one day
Far away
And say "I wish I was something more"
And they'll meet one day
Far away
And say "I wish I knew you, I wish I knew you before"

He says "I wish I knew you, I wish I met you
When time was still on my side"
She'll say " I wish I knew you, I wish I loved you
Before I was his bride"

And so they must depart
Too many more are broken hearts
But I've seen that all before
In TV, books and film and more
And there's a happy ending
Every single day

And they'll meet one day
Far away
And say "I wish I was something more"
And they'll meet one day
Far away
And say "I wish I knew you, I wish I knew you before"
Tak zwany Pan "Rock and Roll"
tańczy znowu sam
rozmawia znowu przez telefon
z kimś kto mówi mu, że jego
saldo (na koncie) jest niskie
Nie ma dokąd pójść
Jest znowu sam

Rock'owa laska stulecia
zachowuje się jak zawsze
tańczy jakby nie było tam nikogo
wcześniej wydawała się jakby jej nie zależało
teraz nie śmiałaby
to jest takie rock and roll'owe być samemu
I spotkają się oni pewnego dnia
gdzieś daleko
I powiedzą: Chciałbym, żebym był czymś więcej
I spotkają się oni pewnego dnia
I powiedzą: Chciałbym cię znać, Chciałbym cię znać wcześniej
Pani Czarno-Biały
Ona nigdy nie widziała odcieni szarości
Zawsze coś było w jej głowie
Każdego dnia
Ale teraz zgubiła swoją drogę
I dokąd ma teraz wyruszyć

Pan Wielokulturalny
Widzi wszystko co może ktoś zobaczyć
Jest żyjącym dowodem kogoś
Zupełnie innego ode mnie
Ale teraz on che być wolnym
Wolny by mógł zobaczyć

I spotkają się oni pewnego dnia
gdzieś daleko
I powiedzą: Chciałbym, żebym był czymś więcej
I spotkają się oni pewnego dnia
I powiedzą: Chciałbym cię znać, Chciałbym cię znać wcześniej

On powie: Chciałbym Cię znać, Chciałbym cię spotkać
Gdy czas był wciąż po mojej stronie
Ona powie: Chciałabym Cię znać, Chciałabym cię kochać
Zanim zostałam jego panną młodą.

I muszą zostać rozdzieleni
Zbyt wiele jest złamanych serc
Ale widziałam już to wszystko wczesniej
W TV, książkach i filmach i tak dalej
I w nich kończy się to szczęśliwie
Każdego codziennego dnia

I spotkają się oni pewnego dnia
gdzieś daleko
I powiedzą: Chciałbym, żebym był czymś więcej
I spotkają się oni pewnego dnia
I powiedzą: Chciałbym cię znać, Chciałbym cię znać wcześniej


autor tłumaczenia: michzio


Amy MacDonald - This Is The Life - TEKST PIOSENKI Z POLSKIM TŁUMACZENIEM

This Is The Life - To Jest Życie
Wykonanie: Amy MacDonald

Tekst piosenki w języku angielskim:

Wersja polska piosenki:

Oh the wind whistles down
The cold dark street tonight
And the people they were dancing
To the music vibe

And the boys chase the girls, with curls in their hair
While the shocked too many sit way over there
And the songs get louder each one better than before

And you singing the song thinking this is the life
And you wake up in the morning and your head feels twice the size
where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?
And you singing the song thinking this is the life
And you wake up in the morning and your head feels twice the sizxe
Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?
Where you gonna sleep tonight

So you’re heading down the road in your taxi for 4
And you’re waiting outside Jimmy’s front door
But nobody’s in and nobody’s home till 4
So you’re sitting there with nothing to do
Talking about Robert Ragger and his 1 leg crew
And where you gonna go, where you gonna sleep tonight?

And you singing the song thinking this is the life
And you wake up in the morning and your head feels twice the size
Oh where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?
And you singing the song thinking this is the life
And you wake up in the morning and your head feels twice the size
Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?
Where you gonna sleep tonight

And you singing the song thinking this is the life
And you wake up in the morning and your head feels twice the size
Oh where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?
And you singing the song thinking this is the life
And you wake up in the morning and your head feels twice the size
where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?

Where you gonna sleep tonight?
Och, zawodzi wiatr
Zimna, ciemna ulica tej nocy
I ludzie, którzy tańczyli
W rytm muzyki

A chłopcy uganiają się za dziewczynami z lokami we włosach
Kiedy zaskoczony zbyt mocno siedzi tam na drodze
A piosenki coraz głośniej, każda lepsza od poprzedniej

A ty śpiewasz piosenkę, myśląc, że takie jest życie
A ty budzisz się rano z głową dwa razy cięższą
Och, dokąd pójdziesz, dokąd pójdziesz,
Gdzie dzisiaj będziesz spać?
A ty śpiewasz piosenkę, myśląc, że takie jest życie
A ty budzisz się rano z głową dwa razy cięższą
Och, dokąd pójdziesz, dokąd pójdziesz,
Gdzie dzisiaj będziesz spać?
Gdzie dzisiaj będziesz spać?

Więc podążasz drogą w taksówce, aż do czwartej
I czekasz przed frontowymi drzwiami Jimmy'ego
Ale w domu nie ma nikogo i nikogo nie ma do czwartej
Więc siedzisz tam, nie mając co robić
Rozmawiając o Robercie Raggerze i jego jednonogiej bandzie
I dokąd pójdziesz, gdzie dzisiaj będziesz spać?

A ty śpiewasz piosenkę, myśląc, że takie jest życie
A ty budzisz się rano z głową dwa razy cięższą
Och, dokąd pójdziesz, dokąd pójdziesz,
Gdzie dzisiaj będziesz spać?
A ty śpiewasz piosenkę, myśląc, że takie jest życie
A ty budzisz się rano z głową dwa razy cięższą
Dokąd pójdziesz, dokąd pójdziesz,
Gdzie dzisiaj będziesz spać?
Gdzie dzisiaj będziesz spać?

A ty śpiewasz piosenkę, myśląc, że takie jest życie
A ty budzisz się rano z głową dwa razy cięższą
Och, dokąd pójdziesz, dokąd pójdziesz,
Gdzie dzisiaj będziesz spać?
A ty śpiewasz piosenkę, myśląc, że takie jest życie
A ty budzisz się rano z głową dwa razy cięższą
Och, dokąd pójdziesz, dokąd pójdziesz,
Gdzie dzisiaj będziesz spać?
Gdzie dzisiaj będziesz spać?

Gdzie dzisiaj będziesz spać?


autor tłumaczenia: amy


Bryan Adams - Christmas Time - TEKST PIOSENKI Z POLSKIM TŁUMACZENIEM

Christmas Time - Czas Świąt Bożego Narodzenia
Wykonanie: Bryan Adams

Tekst piosenki w języku angielskim:

Wersja polska piosenki:

We waited all through the year
for the day to appear
when we could be together in harmony

You know the time will come
peace on earth for everyone
and we can live forever in a world where we are free
let it shine for you and me

There's something about Christmas time
something about Christmas time
that makes you wish it was Christmas everyday

To see the joy in the children's eyes
the way that the old folks smile
says that Christmas will never go away

We're all as one tonight
makes no difference if you're black or white
'cause we can sing together in harmony

I know it's not too late
the world would be a better place
if we can keep the spirit more
than one day in the year
send a message loud and clear

[Chorus:]
It's the time of year when everyone's together
we'll celebrate here on Christmas day
when the ones you love are there
you can feel the magic in the air -
you know it's everywhere
There's something about Christmas time
something about Christmas time
that makes you wish it was Christmas every day

To see the joy in the children's eyes
the way that the old folks smile
says that Christmas will never go away

[Repeat chorus]
Czekaliśmy wszyscy przez cały rok
aż ten dzień nadejdzie
kiedy będziemy moglibyć razem w harmonii

Wiesz, że ten czas nadejdzie
pokoju na ziebi dla każdego
i będziemy mogli żyć na zawsze w świecie
w którym jesteśmy wolni
pozwól temu zaświecić dla ciebie i dla mnie

Jest coś w czasie Bożonarodzeniowym
coś w czasie Bożego Narodzenia
co sprawia, że chciałbyś by święta Bożego Narodzenia były codziennie

Widzieć radość w dziecięcych oczach
w sposób, który rodzina uśmiechając się
mówiła, że święta Bożego Narodzenia nigdy się nie skończą

Jesteśmy wszyscy w jedności
nie ma znaczenia czy ktoś jest czarny czy biały
'bo możemy śpiewać razem w harmonii

Wiem, że nie jest za późno
świat może być lepszym miejscem
gdy będziemy mogli zachować tego ducha dłużej
niż jeden dzień w roku
wysłać wiadomość głośną i jasną

[Refren:]
To jest taki czas w roku kiedy wszyscy są razem
będziemy świętować w ten Bożonarodzeniowy dzień
kiedy ci których kochasz są tam
możesz poczuć magię w powietrzu -
wiesz, że jest ona wszędzie
Jest coś w czasie Bożonarodzeniowym
coś w czasie Bożego Narodzenia
co sprawia, że chciałbyś by święta Bożego Narodzenia były codziennie

Widzieć radość w dziecięcych oczach
w sposób, który rodzina uśmiechając się
mówiła, że święta Bożego Narodzenia nigdy się nie skończą

[Powtórz refren]


autor tłumaczenia: michzio


Christmas Carol - Kolęda - Silent Night - TEKST PIOSENKI Z POLSKIM TŁUMACZENIEM

Silent Night - Cicha Noc
Wykonanie: Christmas Carol - Kolęda

Tekst piosenki w języku angielskim:

Wersja polska piosenki:

Silent night, holy night
All is calm, all is bright
Round yon Virgin Mother and Child
Holy Infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peace

Silent night, holy night!
Shepherds quake at the sight
Glories stream from heaven afar
Heavenly hosts sing Alleluia!
Christ, the Saviour is born
Christ, the Saviour is born

Silent night, holy night
Son of God, love's pure light
Radiant beams from Thy holy face
With the dawn of redeeming grace
Jesus, Lord, at Thy birth
Jesus, Lord, at Thy birth "
Cicha noc, święta noc
Wszystko śpi, wszystko świeci
W oddali Matka Dziewica i Dzieciątko
Święte Niemowle tak wrażliwe i delikatne
Śpi w niebańskim spokoju
Śpi w niebiańskim spokoju

Cicha noc, święta noc!
Pastuszkowie drżą na ten widok
Chwała płynie z wysokości w dal
Zastępy niebieskie wyśpiewują Alleluia!
Chrystus, Zbawiciel się narodził
Chrystus, Zbawiciel się narodził

Cicha noc, święta noc
Syn Boży, miłości czyste światło
Promienieje jego święta twarz
z brzaskiem odkupieńczej łaski
Jezus, Pan, w Twym narodzeniu
Jezys, Pan w Twym narodzeniu.

(tłumaczenie dosłowne, zakładam że polskiej treści nie było sensu zamieszczać gdyż jest znacząco inna od angielskiej wersji)


autor tłumaczenia: michzio


Duffy - I'm scared - TEKST PIOSENKI Z POLSKIM TŁUMACZENIEM

I'm scared - Boję się
Wykonanie: Duffy

Tekst piosenki w języku angielskim:

Wersja polska piosenki:


The blank pages of my diary,
That I haven't touched since you left me,
The closed blinds in my home
See no light of day.
Dust gathers on my stereo
Cos I can't bare to hear the radio
The piano sits in a shaded space
With a picture of your face.

I'm scared to face another day
Cos the fear in me just won't go away.
In an instant, you were gone and I'm scared.

Coffee stains on your favorite book
Remind me of you so I can't even look.
The magazines you left on the floor,

You won't need them anymore.

A towel left hangin on the wall,
No sign of wet foosteps in the hall
There's no smell of your sweet cologne.
I'm lying here alone.

I'm scared to face another day
Cos the fear in me just won't go away.
In an instant, you were gone and now I'm scared.

I'm scared to face another day
Cos the fear in me just won't go away.
In an instant, you were gone, now I'm scared.
In an instant you were gone and I'm scared.

Puste strony mojego pamiętnika
Którego nawet nie tknęłam odkąd mnie opuściłeś
Zasłonięte żaluzje w moim domu
Nie widzę światła dnia
Kurz gromadzi się na moim sprzęcie stereo
Bo nie mogę znieść słuchania radia
Pianino stoi w zacienionym miejscu
Ze zdjęciem twojej twarzy

Boję się stawić czoła kolejnemu dniu
Bo strach we mnie nie odejdzie
Szybko, odszedłeś i się boję

Plamy po kawie na twojej ulubionej książce
Przypominają mi o tobie, nawet nie mogę na nie patrzeć
Gazety, które zostawiłeś na podłodze
Nie będziesz ich już potrzebował

Zostawiony ręcznik wisi na ścianie
Zero śladów mokrych stóp w korytarzu
Nie czuć zapachu twojej słodkiej wody kolońskiej
Leżę tu sama

Boję się stawić czoła kolejnemu dniu
Bo strach we mnie nie odejdzie
Szybko, odszedłeś i się boję

Boję się stawić czoła kolejnemu dniu
Bo strach we mnie nie odejdzie
Szybko, odszedłeś i się boję
Szybko odszedłeś i teraz się boję


autor tłumaczenia: collide17


Katy Perry - Hot N' Cold - TEKST PIOSENKI Z POLSKIM TŁUMACZENIEM

Hot N' Cold - Gorący potem zimny
Wykonanie: Katy Perry

Tekst piosenki w języku angielskim:

Wersja polska piosenki:

You change your mind
Like a girl changes clothes
Yeah you, PMS
Like a bitch
I would know

And you over think
Always speak
Crypticly
I should know
That you're no good for me

Cause you're hot then you're cold
You're yes then you're no
You're in then you're out
You're up then you're down
You're wrong when it's right
It's black and it's white
We fight, we break up
We kiss, we make up
(you)You don't really want to stay, no
(but you)But you don't really want to go-o
You're hot then you're cold
You're yes then you're no
You're in and you're out
You're up and you're down

We used to be
Just like twins
So in sync
The same energy
Now's a dead battery
Used to laugh bout nothing
Now your plain boring

I should know that
You're not gonna change

Cause you're hot then you're cold
You're yes then you're no
You're in then you're out
You're up then you're down
You're wrong when it's right
It's black and it's white
We fight, we break up
We kiss, we make up
(you)You don't really want to stay, no
(but you)But you don't really want to go-o
You're hot then you're cold
You're yes then you're no
You're in and you're out
You're up and you're down

Someone call the doctor
Got a case of a love bi-polar
Stuck on a roller coaster
Can't get off this ride

You change your mind
Like a girl changes clothes

Cause you're hot then you're cold
You're yes then you're no
You're in then you're out
You're up then you're down
You're wrong when it's right
It's black and it's white
We fight, we break up
We kiss, we make up
(you)You don't really want to stay, no
(but you)But you don't really want to go-o
You're hot then you're cold
You're yes then you're no
You're in and you're out
You're up and you're down
Zmieniasz zdanie
Jak dziewczyna zmienia ubranie
Tak, ty PMS (zespół napiecia przedmiesiączkowego)
Jak dziwka, chciałabym wiedzieć

I zawsze myślisz
Zawsze mówisz poprawnie
Powinnam wiedzieć
Że nie jesteś dla mnie dobry

Bo jesteś gorący a potem zimny
Jesteś na tak a potem na nie
Jesteś w i na zewnątrz
Jesteś na górze i na dole
Mylisz się gdy jest prawidłowo
Jest czarno i jest biało
Kłócimy się i zrywamy
Całujemy się i schodzimy
Ty, ty naprawdę nie chcesz zostać, nie
Ale Ty naprawdę nie chcesz odejść

Bo jesteś gorący a potem zimny
Jesteś na tak a potem na nie
Jesteś w i na zewnątrz
Jesteś na górze i na dole
Mylisz się gdy jest prawidłowo

Kiedyś byliśmy jak bliźniaki
Tacy zsynchronizowani, ta sama energia
Teraz bateria się wyczerpała
Śmialiśmy się kiedyś z niczego
Teraz jesteś dosłownie nudny

Powinnam wiedzieć
Że się nie zmienisz

Bo jesteś gorący a potem zimny
Jesteś na tak a potem na nie
Jesteś w i na zewnątrz
Jesteś na górze i na dole
Mylisz się gdy jest prawidłowo
Jest czarno i jest biało
Kłócimy się i zrywamy
Całujemy się i schodzimy
Ty, ty naprawdę nie chcesz zostać, nie
Ale Ty naprawdę nie chcesz odejść

Bo jesteś gorący a potem zimny
Jesteś na tak a potem na nie
Jesteś w i na zewnątrz
Jesteś na górze i na dole
Mylisz się gdy jest prawidłowo

Ktoś wzywa lekarza
Wezwali go z powodu dwubiegunowej miłości
Utknął na rollercoasterze
Nie może z niego wysiąść

Zmieniasz zdanie
Jak dziewczyna zmienia ubranie

Bo jesteś gorący a potem zimny
Jesteś na tak a potem na nie
Jesteś w i na zewnątrz
Jesteś na górze i na dole
Mylisz się gdy jest prawidłowo
Jest czarno i jest biało
Kłócimy się i zrywamy
Całujemy się i schodzimy
Ty, ty naprawdę nie chcesz zostać, nie
Ale Ty naprawdę nie chcesz odejść

Jesteś gorący a potem zimny
Jesteś na tak a potem na nie
Jesteś w i na zewnątrz
Jesteś na górze i na dole
Mylisz się gdy jest prawidłowo


autor tłumaczenia: agaz2891

http://i2.ytimg.com/vi/yY3CehyfUko/default.jpg


Lily Allen - The Fear - TEKST PIOSENKI Z POLSKIM TŁUMACZENIEM

The Fear - Strach
Wykonanie: Lily Allen

Tekst piosenki w języku angielskim:

Wersja polska piosenki:

I want to be rich and I want lots of money
I don’t care about clever I don’t care about funny
I want loads of clothes and fuckloads of diamonds
I heard people die while they are trying to find them

I’ll take my clothes off and it will be shameless
‘Cuz everyone knows that’s how you get famous
I’ll look at the sun and I’ll look in the mirror
I’m on the right track yeah I’m on to a winner

[Chorus]
I don’t know what’s right and what’s real anymore
I don’t know how I’m meant to feel anymore
When do you think it will all become clear?
‘Cuz I’m being taken over by The Fear

Life’s about film stars and less about mothers
It’s all about fast cars cussing each other
But it doesn’t matter cause I’m packing plastic
and that’s what makes my life so fucking fantastic

And I am a weapon of massive consumption
and its not my fault it’s how I’m programmed to function
I’ll look at the sun and I’ll look in the mirror
I’m on the right track yeah we're on to a winner

Chorus
I don’t know what’s right and what’s real anymore
I don’t know how I’m meant to feel anymore
When do you think it will all become clear?
‘Cuz I’m being taken over by The Fear

[Bridge]
Forget about guns and forget ammunition
Cause I’m killing them all on my own little mission
Now I’m not a saint but I’m not a sinner
Now everything's cool as long as I’m getting thinner

[Chorus]
I don’t know what’s right and what’s real anymore
I don’t know how I’m meant to feel anymore
When do you think it will all become clear?
‘Cause I’m being taken over by fear
Chcę być bogata i chcę dużo pieniędzy
Nie troszczę się o mądrość, nie troszczę się o to by być zabawną
Chcę dużo ciuchów i jeszcze więcej diamentów
Słyszałam, że ludzie umierają gdy próbują je znaleźć

Zrzucę moje ubrania i to będzie bezwstydne
Ponieważ każdy wie w jaki sposób zdobywa się sławę
Będę patrzyć słońce i będę patrzeć w lustro
Jestem na właściwej drodze Taaak Jestem na drodze by zostać zwyciężczynią


[Refren]
Nie wiem już co jest właściwe ani co jest prawdziwe
Nie wiem jak chciałam się czyć
Kiedy to wszystko stanie się dla mnie jeasne?
Poniweaż zaczyna obejmować mnie Strach.

Życie jest o gwiazdach filmu i coraz mniej o matkach
Jest w całości o szybkich autach służących by przejechać się na kimś
Ale to nie ma znaczenia ponieważ jestem opakowana w plastik
i to jest to co powoduje, że moje żyie jest tak pier**** fantastyczne

I jestem bronią masowej konsumpcji i nie jest to moją winą w jaki sposób zostałam zaprogramowana by funkcjonować

Będę patrzeć w słońce i będę patrzeć w lustro
Jestem na właściwej drodze taaak jesteśmy zwycięzcami

Refren
Nie wiem już co jest właściwe ani co jest prawdziwe
Nie wiem jak chciałam się czyć
Kiedy to wszystko stanie się dla mnie jeasne?
Poniweaż zaczyna obejmować mnie Strach.

[Łacznik]
Zapomnij o broni i zapomnij o amunicji
Poniważ Ja zabijam ich wszystkich za pomocą mojej własnej małej misji
Teraz nie jestem świętą, ale nie jestem też grzeszną
Teraz wszystko jest cool tak długo jak tylko staje się chudsza

Refren
Nie wiem już co jest właściwe ani co jest prawdziwe
Nie wiem jak chciałam się czyć
Kiedy to wszystko stanie się dla mnie jeasne?
Poniweaż zaczyna obejmować mnie Strach.


autor tłumaczenia: michzio


Mia Rose - Husband to be - TEKST PIOSENKI Z POLSKIM TŁUMACZENIEM

Husband to be
Wykonanie: Mia Rose

Tekst piosenki w języku angielskim:

So I dream
about you now again
So I wanna kiss your lips
This hope keeps me, hanging on
To surreal truth

CHORUS
This is how I
I know that I'm not a part your dreams
But Time makes me see that it's easy for me
To pray for the truth and hope to achieve (?)
Love that I hope to find in you

Yeah

So I've been waiting for my time
To come alone
I've been praying
for the chance to say
I meant for you

Yeah

CHORUS

 


Wersja polska piosenki:

Marzę
teraz kolejny raz o tobie
Ażeby pocałować twe usta
Ta nadzieja dodaje mi sił, pozwala mi przeczekać,
wyobrazić sobię prawdę

REFREN
To jest jak Ja
Jak ja wiem, że nie jestem częścią twych marzeń
Ale Czas pozwala mi dostrzec, że to jest prostrze dla mnie
By modlić się o prawdę i nadzieję do osiągnięcia
Miłości, którą ja mam wiarę znaleść w Tobie

Yeah

Czekałam więc na Ciebie,
by stać się samotną
Modliłam sie
o szanse by powiedzieć
Znaczę wiele dla Ciebie

Yeah

REFREN

autor tłumaczenia: brak


powyższy tekst zamieszczony jedynie w celach edukacyjnych dla osób uczących się angielskiego...


Mia Rose - Lawrence - TEKST PIOSENKI Z POLSKIM TŁUMACZENIEM

Lawrence
Wykonanie: Mia Rose

Tekst piosenki w języku angielskim:

Every word i write
Im always thinking about you
Every song i sing
Is with you're face painted in my mind

I need you to realize
How much i need you in my life
You keep me alive
And ill always fight for you

Cuz i love you
And i need you
Lawrence you are my guiding light
To whats true
Thats me and you
Forever my heart is in your hands....

Every smile i make
Is so true cuz im truly happy
Every day i awake
I thank god for giving me you

Well i know sometimes
Ive made mistakes
Ive gone and choose the wrong way
But i need to to know
That ill always love and only need you


Wersja polska piosenki:

Każde słowo, które piszę
Powoduje, że zawsze myślę o tobie
Każda piosenka, którą śpiewam
Powoduje, że twoja twarz maluje się w mych myślach.

Potrzebuję ciebie aby uświadomić sobie
Jak bardzo Cię porzebuję w moim życiu
Ty trzymasz mnie przy życiu
I zawsze będę walczyć o ciebie.

Bo kocham Cię
I potrzebuje Cię
Lawrence ty jesteś
moim przewodnikiem i idolem
To jest prawdą
To, że ja i ty
Na zawsze moje serce jest w twoich rękach...

Każdy mój uśmiech
Jest tak prawdziwy ponieważ jestem prawdziwie szczęścliwa
Każdy dzień budząc się
Dziękuję Bogu, że mi Cię dał

Wiem, że czasami
Popełniam błedy
Odchodzę i wybieram złą drogę
Ale potrzebuje byś wiedział
Ze zawsze będę kochać i
potrzebować tylko Ciebie.

autor tłumaczenia: brak


powyższy tekst zamieszczony jedynie w celach edukacyjnych dla osób uczących się angielskiego...


Mia Rose and Ana Free - Seen Your face - TEKST PIOSENKI Z POLSKIM TŁUMACZENIEM

Seen Your face - Widziałam twoją twarz
Wykonanie: Mia Rose and Ana Free

Tekst piosenki w języku angielskim:

Wersja polska piosenki:

Wake up in the morning
and you're lying beside me
knowing that you're feeling
the same way for me
All i wanna do is kiss
your lips and say
Can't help this passion
that I'm feeling inside me
All I wanna hear you say is
that you're there with me
All I wanna do is kiss your
lips and say
That I've seen
your face,

Yesterday I met you and I just can't
forget you baby
Your embrace
If the wrong were the right
then the battles that we fight
would be worth it
You make me feel (Bis)
.....so good

Call me in the morning say you love me whatever
touch me in the night i want you 24/7
All I wanna do is
get down with you and say
(you should) Kiss me and
caress me cuz I really need you
hold me so near cuz
I'm startin' to miss you
All I wanna do is
get down with you and say

That Ive Seen Your face
Yesterday I met you and I just can't
forget you baby
Your embrace
If the wrong were the right
then the battles that we fight
would be wort it
You make me feel (Bis)
.....so goodWhat would I do?
If I couldn't be with you?
What would I say?
If I couldn't be with ....My baby

Chorus
Seen Your face (seen your face)
Yesterday I met you and I just can't
forget you baby
Your embrace
If the wrong were the right
then the battles that we fight
would be worth it
You make me feel (Bis)

Like I’ve Seen Your face
Yesterday I met you and I just can't
forget you baby
Your embrace
If the wrong were the right
then the battles that we fight
would be wort it
You make me feel (Bis)
.....so good
Budzisz się rano
i leżysz obok mnie
wiedząc, że czujesz
w ten sam sposób jak ja
Wszystko czego chcę to pocałować
twoje wargi i powiedzieć
Nie mogę zaspokoić tej namiętności
którą czuję wewnątrz mnie
Wszystko co chcę usłyszeć
to to, że czujesz to samo
Wszystko czego chcę to pocałować
wargi (twoje) i powiedzieć
Że widziałam
twoją twarz,

Wczoraj spotkałam ciebie i nie potrafię
zapomnieć cię kochanie tak po prostu
Twoje objęcie
Jeżeli złe rzeczy byłyby dobrymi
wtedy bitwa w której walczymy
byłaby warta tego
Powodujesz, że czuję się(Bis)
.....tak dobrze.

Powiedz do mnie z rana, powiedz, że mnie kochasz, cokolwiek
dotykaj mnie w nocy, chcę cię 24/7
Wszystko co chcę robić
to przespać się z tobą i powiedzieć
(powinieneś) Pocałować mnie i
pieścić mnie bo naprawde cię potrzebuje
trzymaj mnie blisko siebie bo
zaczynam cię tracić
Wszystko co chcę robić to
przespać się z tobą i powiedzieć

Tak widziałam twoją twarz
Wczoraj spotkałam ciebie i nie potrafię
zapomnieć cię kochanie tak po prostu
Twoje objęcie
Jeżeli złe rzeczy byłyby dobrymi
wtedy bitwa w której walczymy
byłaby warta tego
Powodujesz, że czuję się(Bis)
.....tak dobrze.


Co chciałabym zrobić?
Gdybym nie mogła być z tobą?
Co chciałabym powiedzieć?
Gdybym nie mogła być z....mój ukochany

Refren
Widziałam twoją twarz
Wczoraj spotkałam ciebie i nie potrafię
zapomnieć cię kochanie tak po prostu
Twoje objęcie
Jeżeli złe rzeczy byłyby dobrymi
wtedy bitwa w której walczymy
byłaby warta tego
Powodujesz, że czuję się(Bis)

Jakbym widziała twoją twarz
Wczoraj spotkałam ciebie i nie potrafię
zapomnieć cię kochanie tak po prostu
Twoje objęcie
Jeżeli złe rzeczy byłyby dobrymi
wtedy bitwa w której walczymy
byłaby warta tego
Powodujesz, że czuję się(Bis)
.....tak dobrze.


autor tłumaczenia: miarose


Michelle (Camp Rock) - This is me - TEKST PIOSENKI Z POLSKIM TŁUMACZENIEM

This is me - Oto ja
Wykonanie: Michelle (Camp Rock)

Tekst piosenki w języku angielskim:

Wersja polska piosenki:

I've always been the kind of girl
That hid my face
So afraid to tell the world
What I've got to say
But I have this dream
Right inside of me
I'm gonna let it show, it's time
To let you know, to let you know

This is real, this is me
I'm exactly where I'm suppose to be, now
Gonna let the light, shine on me
Now I've found, who I am
There's no way to hold it in
No more hiding who I wanna be
This is me

Do you know what it's like
To feel so in the dark
To dream about a life
Where you're the shining star
Even though it seems
Like it's too far away
I have to believe in myself
It's the only way

This is real, this is me
I'm exactly where I'm suppose to be, now
Gonna let the light, shine on me
Now I've found, who I am
There's no way to hold it in
No more hiding who I wanna be
This is me

You're the voice I hear inside my head
The reason that I'm singing
I need to find you, I gotta find you
You're the missing piece I need
The song inside of me
I need to find you, I gotta find you

This is real, this is me
I'm exactly where I'm suppose to be, now
Gonna let the light, shine on me
Now I've found, who I am
There's no way to hold it in
No more hiding who I wanna be
This is me

You're the missing piece I need
The song inside of me (this is me)
You're the voice I hear inside my head
The reason that I'm singing

Now I've found, who I am
There's no way to hold it in
No more hiding who I wanna be
This is me
Zawsze byłam tym rodzajem dziewczyny
Która ukrywała swoją twarz
Obawiałam się powiedzieć światu
To co miałam do powiedzenia
Ale miałam sen
Dokładnie gdzieś w środku mnie
Że pozwolę pokazać to, jest już ten czas
Byś to poznał, byś to poznał

To jest prawdziwe, to cała ja
Jestem właściwie tam gdzie przypuszczałam być, teraz
Zamierzam pozwolić światłu by świeciło nade mną
Odkryłam teraz kim naprawdę jestem
Nie ma powodu by skrywać tego dłużej w sobie
Nigdy więcej ukrywać kim chciałabym być
To właśnie ja

Czy wiesz jak to jest
Czuć się będąc w takiej ciemności
Śniąc o życiu
W którym jesteś błyszczącą gwiazdą
Nawet jeśli wydaje ci się
Jakby to było zbyt daleko
Muszę uwierzyć w siebie
To jedyny sposób

To jest prawdziwe, to cała ja
Jestem właściwie tam gdzie przypuszczałam być, teraz
Zamierzam pozwolić światłu by świeciło nade mną
Odkryłam teraz kim naprawdę jestem
Nie ma powodu by skrywać tego dłużej w sobie
Nigdy więcej ukrywać kim chciałabym być
To właśnie ja

Jesteś głosem, który słyszę w mojej głowie
Powodem dla którego to śpiewam
Potrzebuje cię znaleść, chcę cię znaleść
Jesteś zagubioną częścią, której potrzebuje
Piosenka we wnętrzu mojej duszy
Potrzebuje cię znaleść, chcę cię znaleść

To jest prawdziwe, to cała ja
Jestem właściwie tam gdzie przypuszczałam być, teraz
Zamierzam pozwolić światłu by świeciło nade mną
Odkryłam teraz kim naprawdę jestem
Nie ma powodu by skrywać tego dłużej w sobie
Nigdy więcej ukrywać kim chciałabym być
To właśnie ja
>
Jesteś zagubioną częścią, której potrzebuje
Piosenka we wnętrzu mojej duszy (to właśnie ja)
Jesteś głosem, który słyszę w mojej głowie
Powodem dla którego to śpiewam

Odkryłam teraz kim naprawdę jestem
Nie ma powodu by skrywać tego dłużej w sobie
Nigdy więcej ukrywać kim chciałabym być
To właśnie ja


autor tłumaczenia: LoLaa:P


Miley Cyrus - 7 Things - TEKST PIOSENKI Z POLSKIM TŁUMACZENIEM

7 Things - 7 Rzeczy
Wykonanie: Miley Cyrus

Tekst piosenki w języku angielskim:

Wersja polska piosenki:

I probably shouldn't say this
But at times I get so scared
When I think about the previous
Relationship we've shared

It was awesome but we lost it
It's not possible for me not to care
And now we're standing in the rain
But nothing's ever gonna change until you hear, my dear

The 7 things I hate about you

[Chorus:]
The 7 things I hate about you (oh you)
You're vain, your games, you're insecure
You love me, you like her
You make me laugh, you make me cry
I don't know which side to buy
Your friends they're jerks
And when you act like them, just know it hurts
I wanna be with the one I know
And the 7th thing I hate the most that you do
You make me love you

It's awkward and silent
As I wait for you to say
But what I need to hear now
Is your sincere apology
And when you mean it, I'll believe it
If you text it, I'll delete it
Let's be clear
Oh I'm not coming back
You're taking 7 steps here

[Chorus]
The 7 things I hate about you (oh you)
You're vain, your games, you're insecure
You love me, you like her
You make me laugh, you make me cry
I don't know which side to buy
Your friends they're jerks
And when you act like them, just know it hurts
I wanna be with the one I know
And the 7th thing I hate the most that you do
You make me love you

And compared to all the great things
That would take too long to write
I probably should mention
The 7 that I like

The 7 things I like about you
Your hair, your eyes, your old Levi's
And when we kiss, I'm hypnotized
You make me laugh, you make me cry
But I guess that's both I'll have to buy
Your hand in mine
When we're intertwined everything's alright
I want to be
With the one I know
And the 7th thing I like the most that you do
You make me love you
You do (oh)
Prawdopodobnie nie powinnam tego mówić
Ale czasami jestem taka przestraszona
Gdy myślę o dotychczasowym
Związku jaki dzieliliśmy

To było obłędne ale straciliśmy to
Nie jest możliwym bym nie myślała o tym
I teraz stoimy razem w deszczu
Ale nic się nie zmieni dopóki
nie usłyszysz, mój drogi

Siedem rzeczy które nienawidzę w tobie

[Refren:]
Siedem rzeczy które nienawidzę w tobie
Jesteś próżny, twoje gierki, jesteś niepewny
Kochasz mnie, lubisz ją
Doprowadzasz mnie do śmiechu, doprowadzasz mnie od płaczu
Nie wiem którego Ciebie mam kupić
Twoi przyjaciele to idioci
I kiedy zachowujesz się jak oni, po prostu wiedz że to rani
Chciałabym być z kimś kogo znam
A siódma rzeczą za którą najbardziej Cię nienawidzę jest to, że sprawiasz, że Cię kocham.

To jest niezgrabne i ciche
Gdy czekam na to co powiesz
Ale to co potrzebuję usłyszeć teraz
To twoje szczere przeprosiny
Jeśli tak zrobisz, uwierzę Ci
Jeśli to wyślesz w wiadomości, usunę to
Niech będzie jasne
Nie wrócę
Stawiasz w ten sposób 7 kroków

[Refren:]
Siedem rzeczy które nienawidzę w tobie
Jesteś próżny, twoje gierki, jesteś niepewny
Kochasz mnie, lubisz ją
Doprowadzasz mnie do śmiechu, doprowadzasz mnie od płaczu
Nie wiem którego Ciebie mam kupić
Twoi przyjaciele to idioci
I kiedy zachowujesz się jak oni, po prostu wiedz że to rani
Chciałabym być z kimś kogo znam
A siódma rzeczą za którą najbardziej Cię nienawidzę jest to, że sprawiasz, że Cię kocham.

Porównując to ze wszystkimi wspaniałymi rzeczami
Który zajęły by zbyt długo by o nich pisać
Prawdopodobnie powinnam wspomnieć
o siedmiu, które lubię

Siedem rzeczy, które w tobie lubię to:
Twoje włosy, twoje oczy, twoje stare Levi'sy
I kiedy się całujemy, gdy jestem zahipnotyzowana
Sprawiasz, że się śmieję i sprawiasz, że płaczę
Ale myślę, że muszę kupić obie
Twoje ręka z moją
Kiedy byliśmy stuleni w sobie wszystko było w porządku
Chcę być
z kimś kogo znam
A siódmą rzeczą, którą najbardziej lubię jest to, że sprawiasz, że Cię kocham
Ty sprawiaszautor tłumaczenia: michall


Natasha Bedingfield - Unwritten - TEKST PIOSENKI Z POLSKIM TŁUMACZENIEM

Unwritten - Jestem jak ptak
Wykonanie: Natasha Bedingfield

Tekst piosenki w języku angielskim:

I am unwritten,
can't read my mind,
I'm undefined
I'm just beginning,
the pen's in my hand,
ending unplanned

Staring at the blank page before you
Open up the dirty window
Let the sun illuminate the words

that you could not find

Reaching for something in the distance
So close you can almost taste it
Release your innovations

Feel the rain on your skin
No one else can feel it for you
Only you can let it in
No one else, no one else
Can speak the words on your lips
Drench yourself in words unspoken
Live your life with arms wide open
Today is where your book begins
The rest is still unwritten

Oh, oh, oh

I break tradition,
sometimes my tries,
are outside the lines
We've been conditioned
to not make mistakes,
but I can't live that way

Staring at the blank page before you
Open up the dirty window
Let the sun illuminate the words

that you could not find

Reaching for something in the distance
So close you can almost taste it
Release your inner visions

Feel the rain on your skin
No one else can feel it for you
Only you can let it in
No one else, no one else
Can speak the words on your lips
Drench yourself in words unspoken
Live your life with arms wide open
Today is where your book begins

The rest is still unwritten


Wersja polska piosenki:

Jestem niespisana
Nie odczytasz moich mysli
Jestem nieodnaleziona
Właśnie zaczynam
Długopis w mojej dłoni
Konczy niezaplanowane

Wpatrując się w pustą kartkę zanim
Otworzysz brudne okno
Pozwól słońcu wymazać słowa
Których nie mogłeś odnaleźć

Siegaj po coś odległego
A zarazem tak bliskiego tobie byś mógł tego zasmakować
Poznaj swoje granice

Poczuj deszcz na twojej skórze
Nikt nie zrobi tego za ciebie
Tylko ty możesz zaprosić to do środka
Nikt za ciebie nie wymowi
Słów będących na twoich ustach
Obmyj się w słowach niewypowiedzianych
Z szeroko otwartymi ramionami żyj swoim życiem
To dzis zaczynasz swoją księgę
Reszta jest wciąż niespisana

oh, oh, oh

Łamię tradycje
Czasami moje starania
Przekraczają szablony
Zostaliśmy stworzeni
By się nie mylić
Ale ja tak nie potrafie tak żyć

Wpatrując się w pustą kartkę zanim
Otworzysz brudne okno
Pozwól słońcu wymazać słowa
Których nie mogłeś odnaleźć

Siegaj po coś odległego
A zarazem tak bliskiego tobie byś mógł tego zasmakować
Poznaj swoje granice

Poczuj deszcz na twojej skórze
Nikt nie zrobi tego za ciebie
Tylko ty możesz zaprosić to do środka
Nikt za ciebie nie wymowi
Słów będących na twoich ustach
Obmyj się w słowach niewypowiedzianych
Z szeroko otwartymi ramionami żyj swoim życiem
To dzis zaczynasz swoją księgę

Reszta jest wciąż niespisana

autor tłumaczenia: brak


powyższy tekst zamieszczony jedynie w celach edukacyjnych dla osób uczących się angielskiego...


Nelly Furtado - I'm like a bird - TEKST PIOSENKI Z POLSKIM TŁUMACZENIEM

I'm like a bird - Jestem jak ptak
Wykonanie: Nelly Furtado

Tekst piosenki w języku angielskim:

You're beautiful, that's for sure
You'll never ever fade
You're lovely but it's not for sure
That I won't ever change
And though my love is rare
Though my love is true

I'm like a bird, I'll only fly away
I don't know where my soul is,
I don't know where my home is
(And, baby, all I need for you to know is)
I'm like a bird, I'll only fly away
I don't know where my soul is ,
I don't know where my home is
All I need for you to know is

Your faith in me brings me to tears
Even after all these years
And it pains me so much to tell
That you don't know me that well
And though my love is rare
Though my love is true

I'm like a bird, I'll only fly away
I don't know where my soul is,

I don't know where my home is
(And, baby, all I need for you to know is)
I'm like a bird, I'll only fly away
I don't know where my soul is,
I don't know where my home is
All I need for you to know is

It's not that I wanna say goodbye
It's just that every time you try to tell me that you love me
Each and every single day I know
I'm going to have to eventually give you away
And though my love is rare
And though my love is true
Hey, I'm just scared
That we may fall through

I'm like a bird, I'll only fly away
I don't know where my soul is,
I don't know where my home is
(And, baby, all I need for you to know is)
I'm like a bird, I'll only fly away
I don't know where my soul is ,

I don't know where my home is
All I need for you to know is


Wersja polska piosenki:

Jesteś piękny, to na pewno
Nigdy się nie zmienisz
Jesteś cudowny, ale nie na pewno
A ja tego nigdy nie zmienię
I chociaż moja miłość jest rzadka
Chociaż moja miłość jest prawdziwa

Jestem jak ptak, będę tylko latać w dal
Nie wiem gdzie jest moja dusza,

nie wiem gdzie jest mój dom
(I kochanie, wszystko co potrzebuję dla ciebie to wiedzieć)
Jestem jak ptak, będę tylko latać w dal
Nie wiem gdzie jest moja dusza,

nie wiem gdzie jest mój dom
Wszystko co potrzebuję dla ciebie to wiedzieć

Twoja wiara we mnie doprowadza mnie do łez
Nawet po tych wszystkich latach
I to zmuszanie mnie by tak dalece mówić
Nie poznałeś mnie tak dobrze
I chociaż moja miłość jest rzadka
Chociaż moja miłość jest prawdziwa

Jestem jak ptak, będę tylko latać w dal
Nie wiem gdzie jest moja dusza,
nie wiem gdzie jest mój dom
(I kochanie, wszystko co potrzebuję dla ciebie to wiedzieć)
Jestem jak ptak, będę tylko latać w dal
Nie wiem gdzie jest moja dusza,
nie wiem gdzie jest mój dom
Wszystko co potrzebuję dla ciebie to wiedzieć

To nie tak, że chcę powiedzieć żegnaj
To po prostu to, że za każdym razem próbujesz mi powiedzieć, że mnie kochasz
Każdy, pojedynczy dzień wiem
Zamierzam mieć, ewentualnie dać tobie daleko
I chociaż moja miłość jest rzadka
I chociaż moja miłość jest prawdziwa
Hey, jestem po prostu przestraszona
Możemy spadać przez

Jestem jak ptak, będę tylko latać w dal
Nie wiem gdzie jest moja dusza,
nie wiem gdzie jest mój dom
(I kochanie, wszystko co potrzebuję dla ciebie to wiedzieć)
Jestem jak ptak, będę tylko latać w dal
Nie wiem gdzie jest moja dusza,

nie wiem gdzie jest mój dom
Wszystko co potrzebuję dla ciebie to wiedzieć

autor tłumaczenia: brak


powyższy tekst zamieszczony jedynie w celach edukacyjnych dla osób uczących się angielskiego...


Nightwish - Ever Dream - TEKST PIOSENKI Z POLSKIM TŁUMACZENIEM

Ever Dream
Wykonanie: Nightwish

Tekst piosenki w języku angielskim:

Ever felt away with me
Just once that all I need
Entwined in finding you one day

Ever felt away without me
My love, it lies so deep
Ever dream of me

Would you do it with me
Heal the scars and change the stars
Would you do it for me
Turn loose the heaven within

I'd take you away
Castaway on a lonely day
Bosom for a teary cheek
My song can but borrow your grace

Come out, come out wherever you are
So lost in your sea
Give in, give in for my touch
For my taste for my lust

Your beauty cascaded on me
In this white night fantasy

"All I ever craved were the two dreams I shared with you.
One I now have, will the other one ever dream remain.
For yours I truly wish to be."


Wersja polska piosenki:

Czyś kiedy przy mnie znalazła się w niebie?
Raz choćby - zawrze się w mej potrzebie,
Wciąż tęskniąc dnia, w którym znajdę ciebie...

A czyś beze mnie w dal odpłynęła?
Miłość głęboko w mym sercu spoczęła...
Obyś na zawsze mnie w sny swe zaklęła

Zechciej raz jeszcze wspólnymi siłami
Zagoić rany, los zmienić spisany
Zechciej raz jeszcze ku mojej radości
Serce dopuścić do niebios miłości

Chciałbym móc porwać ciebie ze sobą,
Wędrowiec kroczący samotności drogą;
Ukoić oblicze w strugach łez tonące
Mogą tylko nuty twe piękno kryjące

Zawróć, zawróć, gdziekolwiek los zwiódł,
Do ginącego w głębi twych mórz
Poddaj się, poddaj moim pieszczotom,
Mym pocałunkom, moim tęsknotom...

Zostałem blaskiem twym przepełniony
Dzięki marzeniu tej nocy zrodzonym...

Wszystkim, co mam, są dwa sny; oba z tobą dzielone...
Pierwszy trwa właśnie, lecz czy drugi się spełni?
Dla ciebie i tylko twój pragnę dalej żyć...

autor tłumaczenia: brak


powyższy tekst zamieszczony jedynie w celach edukacyjnych dla osób uczących się angielskiego...


Nightwish - Islander - TEKST PIOSENKI Z POLSKIM TŁUMACZENIEM

Islander
Wykonanie: Nightwish

Tekst piosenki w języku angielskim:

An old man by a seashore
At the end of day
Gazes the horizon
With seawinds in his face
Tempest-tossed island
Seasons all the same
Anchorage unpainted
And a ship without a name

Sea without a shore for the banished one unheard
He lightens the beacon, light at the end of world
Showing the way lighting hope in their hearts
The ones on their travels homeward from afar

This is for long-forgotten
Light at the end of the world
Horizon crying
The tears he left behind long ago

The albatross is flying
Making him daydream
The time before he became
One of the world's unseen
Princess in the tower
Children in the fields
Life gave him it all:
An island of the universe

Now his love's a memory
A ghost in the fog
He sets the sails one last time
Saying farewell to the world
Anchor to the water
Seabed far below
Grass still in his feet
And a smile beneath his brow

This is for long-forgotten
Light at the end of the world
Horizon crying
The tears he left behind so long ago


Wersja polska piosenki:

Stary mężczyzna nad brzegiem morza
U krańcu dnia
Wpatruje się w horyzont
Z morskim wiatrem na twarzy
Wyspa targana burzami
Pory roku takie same
Kotwicowisko nienamalowane
I statek bez imienia.

Morze bez brzegu dla wygnanego po cichu
Rozpala latarnię morską, światłem na krańcu świata
Pokazując oświetloną drogę nadziei w ich sercach
Tych, podróżujących w stronę domu z daleka.

To dla dawno zapomnianego
Światła na krańcu świata
Horyzont płacze
Łzami, które zostawił za sobą dawno temu.

Albatros w locie
Przenosi go w sen na jawie
Czas, przed którym stał się
Jednym z niewidzianych tego świata
Księżniczka w wieży
Dzieci na polach
Życie dało mu to wszystko:
Wyspę Wszechświata.

Teraz jego miłość jest tylko wspomnieniem
Duchem we mgle
Wypływa w morze raz ostatni
Wyznając pożegnanie temu światu
Kotwica opuszczona
Dno morskie daleko w dole
Trawa wciąż pod stopami
I uśmiech pod brwiami.

To dla dawno zapomnianego
Światła na krańcu świata
Horyzont płacze
Łzami, które zostawił za sobą dawno temu.

autor tłumaczenia: brak


powyższy tekst zamieszczony jedynie w celach edukacyjnych dla osób uczących się angielskiego...


Nightwish - Nemo - TEKST PIOSENKI Z POLSKIM TŁUMACZENIEM

Nemo
Wykonanie: Nightwish

Tekst piosenki w języku angielskim:

This is me for forever
One of the lost ones
The one without a name
Without an honest heart as compass

This is me for forever
One without a name
These lines the last endeavor
To find the missing lifeline

Oh how I wish
For soothing rain
All I wish is to dream again
My loving heart
Lost in the dark
For hope I`d give my everything

Oh how I wish
For soothing rain
Oh how I wish to dream again
Once and for all
And all for once
Nemo my name forevermore

My flower, withered between
The pages 2 and 3
The once and forever bloom gone with my sins
Walk the dark path
Sleep with angels
Call the past for help
Touch me with your love
And reveal to me my true name

Oh how I wish
For soothing rain
All I wish is to dream again
My loving heart
Lost in the dark
For hope I`d give my everything

Oh how I wish
For soothing rain
Oh how I wish to dream again
Once and for all
And all for once
Nemo my name forevermore

Nemo sailing home
Nemo letting go

Oh how I wish
For soothing rain
All I wish is to dream again
My loving heart
Lost in the dark
For hope I`d give my everything

Oh how I wish
For soothing rain
Oh how I wish to dream again
Once and for all
And all for once
Nemo my name forevermore


Wersja polska piosenki:

Oto ja, na zawsze
Jedna z zagubionych
Jedna bez imienia
Bez uczciwego serca jako kompasu

Oto ja, na zawsze
Jedna z zagubionych
To zycie jest dla mnie ostatnią próbą
Odnalezienia zagubionej scieżki życia...

Ohh jakże pragnę
kojącego deszczu
Wszystko czego pragnę to śnić ponownie.
Moje kochające serce
zagubione w ciemnosci
Za nadzieję oddalabym wszystko co mam

Ohh jakże pragnę
kojącego deszczu
Ohh jak pragnę śnić ponownie.
Raz i za wszystko
Wszystko za raz.
Nemo to me imie na wieki...

Mój kwiat zasuszony pomiędzy pierwszą i drugą stroną
zakwitł raz , na wieczność
Zniknął wraz z moimi grzechami.
Podażaj w ciemnosciach,
śpij z aniołami
Wezwij przeszłość na pomoc.
Dotknij mnie swa milością
i wyjaw mi me prawdziwe imię.

Ohh jakże pragnę
kojącego deszczu
Wszystko czego pragnę to śnić ponownie.
Moje kochające serce
zagubione w ciemnosci
Za nadzieję oddalabym wszystko co mam.

Ohh jakże pragnę
kojącego deszczu
Wszystko czego pragnę to śnić ponownie.
Raz i za wszystko
Wszystko za raz.
Nemo to me imie na wieki...

Nemo żegluje do domu
Nemo pozwala odejść.

Ohh jakże pragnę
kojącego deszczu
Wszystko czego pragnę to śnić ponownie.
Moje kochające serce
zagubione w ciemnosci
Za nadzieję oddalabym wszystko co mam.

Ohh jakże pragnę
kojącego deszczu
Wszystko czego pragnę to śnić ponownie.
Raz i za wszystko
Wszystko za raz.
Nemo to me imie na wieki...

autor tłumaczenia: brak


powyższy tekst zamieszczony jedynie w celach edukacyjnych dla osób uczących się angielskiego...


Nightwish - The Phantom of the Opera - TEKST PIOSENKI Z POLSKIM TŁUMACZENIEM

The Phantom of the Opera - Upiór w Operze
Wykonanie: Nightwish

Tekst piosenki w języku angielskim:

Wersja polska piosenki:

[CHRISTINE:]
In sleep he sang to me
In dreams he came
That voice which calls to me
And speaks my name
And do I dream again
For now I find
The Phantom of the opera is there
Inside my mind

[PHANTOM:]
Sing once again with me
Our strange duet
My power over you
Grows stronger yet
And though you turn from me
To glance behind
The Phantom of the opera is there
Inside your mind

[CHRISTINE:]
Those who have seen your face
Draw back in fear
I am the mask you wear

[PHANTOM:]
It's me they hear

[TOGETHER:]
My/your spirit and your/my voice
In one combined
The phantom of the opera is there
Inside your/my mind

He's there the Phantom of the opera
Beware the Phantom of the opera

[PHANTOM:]
In all your fantasies
You always knew
That man and mystery

[CHRISTINE:]
Were both in you

[TOGETHER:]
And in this labyrinth
Where night is blind
The phantom of the opera is there
Inside your/my mind

[PHANTOM:]
Sing my angel of music
[CHRISTINE:]
Gdy spałam, on śpiewał mi
Przyszedł we śnie
Ten głos który wołał do mnie
I wypowiadał moje imię
I sprawiał, że znowu śnię
Bo stwierdzam, że
Upiór opery jest tam
W mym umyśle

[UPIÓR:]
Zaśpiewaj znów ze mną
Nasz dziwny duet
Ma władza na tobą
Rośnie w siłę
I choć odwracasz się odemnie
By spojrzeć w tył
Upiór opery jest tam
W umyśle twym

[CHRISTINE:]
Kto ujrzy twoją twarz
Ze strachu drży
Jestem twoją maską

[UPIÓR:]
To mnie słyszą

[RAZEM:]
Mój/Twój duch i twój/mój głos
Połączone
Upiór opery jest tam
W twym/mym umyśle

Jest tam, Upiór opery
Strzeż się Upiora opery

[UPIÓR:]
W każdej fantazji swej
Ty zawsze znałaś
Tego mężczyznę i tą tajemnice

[CHRISTINE:]
Były w tobie

[RAZEM:]
A w tym labiryncie
Gdzie noc jest ślepa
Upiór opery jest tam
W umyśle twym/mym

[UPIÓR:]
Śpiewaj mój aniele muzyki


autor tłumaczenia: michzio


Taylor Swift - Love Story - TEKST PIOSENKI Z POLSKIM TŁUMACZENIEM

Love Story - Historia Miłosna
Wykonanie: Taylor Swift

Tekst piosenki w języku angielskim:

Wersja polska piosenki:

We were both young when I first saw you
I close my eyes
And the flashback starts
I'm standing there
On a balcony of summer air

See the lights,
See the party, the ball gowns
I see you make your way through the crowd
You say hello
Little did I know

That you were Romeo you were throwing pebbles
And my daddy said stay away from Juliet
And I was crying on the staircase
Begging you please don't go, and I said:

Romeo take me somewhere we can be alone
I'll be waiting all there's left to do is run
You'll be the prince and I'll be the princess
It's a love story baby just say yes

So I sneak out to the garden to see you
We keep quiet cause we're dead if they know
So close your eyes
Escape this town for a little while

Cause you were Romeo I was a scarlet letter
And my daddy said stay away from Juliet
But you were everything to me
I was begging you please don't go and I said:

Romeo take me somewhere we can be alone
I'll be waiting all there's left to do is run
You'll be the prince and I'll be the princess
It's a love story baby just say yes

Romeo save me, they try to tell me how to feel
This love is difficult, but it's real,
Don't be afraid
We'll make it out of this mess
It's a love story baby just say yes, oh,

I got tired of waiting
Wondering if you were ever coming around
My faith in you was fading
When I met you on the outskirts of town I said:

Romeo save me I've been feeling so alone
I keep waiting for you but you never come
Is this in my head, I don't know what to think
He knealt to the ground and pulled out a ring

And said:

Marry me Juliet you'll never have to be alone
I love you and that's all I really know
I talked to your dad go pick out a white dress
It's a love story baby just say yes

Oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh

Cause we were both young when I first saw you
Oboje byliśmy młodzi kiedy po raz pierwszy cię ujrzałam
Zamknęłam oczy
I zaczęłam sobie wyobrażać
Stoję tam
Na balkonie w letnim powietrzu
Widzę światła
Widzę bal i balowe stroje
Widzę Ciebie idącego w moją stronę
poprzez tłum
Powiedziałeś hello
Mało wtedy z tego rozumiałam

Byłeś Romeem, rzucałeś kamykami
I mój tata powiedział nie trzymaj się z dala od Julii
A ja płakałam na klatce schodowej
Błagając cię byś nie odchodził, mówiąc:

Romeo weź mnie gdzieś, gdzie będziemy sami
Będę czekała, wszystko co pozostało do zrobienia to uciec
Ty będziesz księciem, a Ja będę księżniczką
To jest historia miłosna kochanie! po prostu powiedz TAK

Więc wymknęłam się do ogrodu by Cię ujrzeć
Zachowywaliśmy się cicho ponieważ zabili by nas gdyby się dowiedzieli
Tak blisko twoich oczu
Uciec z tego miasta na krótką chwilę

Ponieważ ty byłeś Romeo, a Ja "scarlet letter"
I mój tatuś powiedział trzymaj się z dala od Julii
Ale ty byłeś dla mnie wszystkim
Błagałam cię byś nie odchodził, mówiąc:

Romeo weź mnie gdzieś, gdzie będziemy sami
Będę czekała, wszystko co pozostało do zrobienia to uciec
Ty będziesz księciem, a Ja będę księżniczką
To jest historia miłosna kochanie! po prostu powiedz TAK

Romeo ocal mnie, oni próbują mi wmówić jak powinnam kochać
Ta miłość jest trudna, ale jest prawdziwa
Nie obawiaj się
Zrobimy to poza tym całym zamieszaniem
To jest historia miłosna kochanie! powiedz po prostu TAK, ooołł...

Zmęczyło mnie oczekiwanie
Zastanawiając się czy ty kiedykolwiek przyjdziesz
Moja ufność w ciebie bledła
Kiedy spotkałam cię na obrzeżach miasta
Powiedziałam:

Romeo ocal mnie, czuję się tak samotna
Ciągle czekam na ciebie, ale ty nigdy nie przychodzisz
Czy jest to w mojej głowie, nie wiem co o tym myśleć
On ukląkł na ziemie i wyciągną pierścionek
I powiedział:

Wyjdź za mnie Julio i już nigdy nie będziesz sama
Kocham Cię i to wszystko co naprawdę wiem
Rozmawiałem z twoim ojcem, idź wybierz białą suknię
To jest historia miłosna kochanie! po prostu powiedz TAK

ooołł, ooołł...

Ponieważ oboje byliśmy młodzi kiedy ujrzałem Cię po raz pierwszy.autor tłumaczenia: michzio


The Accolade - Pinnocchio - TEKST PIOSENKI Z POLSKIM TŁUMACZENIEM

Pinnocchio - Pinokio
Wykonanie: The Accolade

Tekst piosenki w języku angielskim:

Wersja polska piosenki:

Verse 1:
Did you ever listen to your heart; it’ll tell u that we’re falling apart
Like the wind hiding the water, your words say nothing at all
I guess this time you won’t hold me when I fall
I’m confused by when you always say
Don’t worry baby, this time we’ll get by

=======

Chorus:
You stab me in my heart, over and over again
I’m cold now, more than I have been before
Like the sun as it sets on the sea, I’m drowning
Your lies won’t let me live at all

=======

Verse 2:
We start all over again, just like the first day
Based on lies that you’re here to stay
No matter how close you hold me, how deep you’ll kiss me,
I’ll be broken forever,
And it will be always the same

=======

Chorus


Bridge:
I feel alone now in your arms, your lies can’t hurt me anymore,
But what hurts the most that I love you, my baby, my Pinocchio
Zwrotka 1:
Czy słuchałeś kiedykolwiek swojego serca;
ono powie ci, że nasze uczucie się rozpada
Jak wiatr ukryty w wodzie, twoje
słowa nie mówią nic wogóle
Przypuszczam, że tym razem nie będziesz mnie trzymał
kiedy ja odejdę
Jestem zakłopotana z powodu tego co zawsze mówiłeś
Nie przejmuj się kochanie, i tym razem poradzimy sobie z tym

=======

Refren:
Dźgasz mnie w moje serce, znowu i znowu
Jestem zimno, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej
Jak słońce gdy zachodzi, Ja tonę
Twoje kłamstwa nie pozwolą mi żyć w ogóle

=======

Zwrotka 2:
Zaczniemy wszystko od nowa, tak jak było to pierwszego dnia
Opierając się na kłamstwach, że jesteś tu by zostać
Bez znaczenia jak blisko mnie trzymasz, jak głęboko będziesz mnie całował,
Będę załamana na zawsze
I to zawsze będzie tak samo

=======

Refren


Łącznik Muzyczny:
Czuję się samotna teraz w twoich ramionach, twoje
kłamstwa nie potrafię mnie już zranić - nigdy więcej,
Ale to co rani mnie najbardziej to to, że Kocham
Cię, ty mój kochany, mój Pinokio
autor tłumaczenia: michzio


Within Temptation - All I need - TEKST PIOSENKI Z POLSKIM TŁUMACZENIEM

All I need
Wykonanie: Within Temptation

Tekst piosenki w języku angielskim:

I’m dying to catch my breath
Oh why don’t I ever learn?
I’ve lost all my trust,
though I’ve surely tried to turn it around

Can you still see the heart of me?
All my agony fades away
when you hold me in your embrace

Don’t tear me down for all I need
Make my heart a better place
Give me something I can believe
Don’t tear me down
You’ve opened the door now, don’t let it close

I’m here on the edge again
I wish I could let it go
I know that I’m only one step away
from turning it around

Can you still see the heart of me?
All my agony fades away
when you hold me in your embrace

Don’t tear me down for all I need
Make my heart a better place
Give me something I can believe

Don’t tear it down, what’s left of me
Make my heart a better place

I tried many times but nothing was real
Make it fade away, don’t break me down
I want to believe that this is for real
Save me from my fear
Don’t tear me down

Don’t tear me down for all I need
Make my heart a better place
Don’t tear me down for all I need
Make my heart a better place

Give me something I can believe
Don’t tear it down, what’s left of me
Make my heart a better place
Make my heart a better place


Wersja polska piosenki:

Umieram, łapiąc swój oddech
Oh, czemu się kiedyś nie uczyłam?
Straciłam całe swoje zaufanie
Chociaż naprawdę próbowałam obrócić to wokół.

Czy wciąż możesz zobaczyć moje serce?
Cały mój ból daleko zanika
Kiedy trzymasz mnie w swoich objęciach

Nie niszczcz mi wszystkiego, czego potrzebuję
Uczyń moje serce lepszym miejscem
Daj mi coś, w co mogę uwierzyć
Nie niszczcz mnie
Teraz otworzyłeś drzwi, nie zamykaj ich.

Znów jestem tutaj, na krawędzi
Chcę móc pozwolić temu odejść
Wiem, że jestem tylko jednym dalekim śladem
Krążącym wokół.

Czy wciąż możesz zobaczyć moje serce?
Cały mój ból daleko zanika
Kiedy trzymasz mnie w swoich objęciach

Nie niszcz mi wszystkiego, czego potrzebuję
Uczyń moje serce lepszym miejscem
Daj mi coś, w co mogę uwierzyć

Nie niszczcz tego, co jest we mnie złe
Ale uczyń moje serce lepszym miejscem.

Próbowałam wiele razy, ale nic nie było prawdziwe
Napraw to, co zanika, nie zawiedź mnie
Chcę uwierzyć, że to jest naprawdę
Uratuj mnie od strachu
Nie niszczcz mnie

Nie niszcz mi wszystkiego, czego potrzebuję
Uczyń moje serce lepszym miejscem
Daj mi coś, w co mogę uwierzyć
Uczyń moje serce lepszym miejscem

Daj mi coś, w co mogę uwierzyć
Nie niszczcz tego, co jest we mnie złe
Ale uczyń moje serce lepszym miejscem.
Ale uczyń moje serce lepszym miejscem.

autor tłumaczenia: brak


powyższy tekst zamieszczony jedynie w celach edukacyjnych dla osób uczących się angielskiego...


Within Temptation - Dark Wings - TEKST PIOSENKI Z POLSKIM TŁUMACZENIEM

Dark Wings
Wykonanie: Within Temptation

Tekst piosenki w języku angielskim:

Why was I one of the chosen ones?
Until the fight I could not see
The magic and the strength of my power
It was beyond my wildest dreams

Dark wings they are descending
See shadows gathering around
One by one they are falling
Every time they try to strike us down

Don't you die on me
You haven't made your peace
Live life, breathe, breathe
Don't you die on me
You haven't made your peace
Live life, breathe, breathe

As they took your soul away
The night turned into the day
Blinded by your rays of life
Give us the strength we needed


Wersja polska piosenki:

Dlaczego byłam jedną z wybranych?
Do chwili walki nie byłam świadoma
Magii i wielkości mojej mocy
Było to poza granicami moich nach

Ciemne skrzydła opadają
Widzę cienie zbierające się wokół
Jeden po drugim upadają
Za każdym razem, kiedy próbują nas powalić

Nie umieraj przy mnie
Nie stworzyłeś swojego spokoju
Przeżyj życie, oddychaj, oddychaj
Nie umieraj przy mnie
Nie stworzyłeś swojego pokoju
Przeżyj życie, oddychaj, oddychaj

Kiedy zabrali twoją duszę
Noc przemieniła się w dzień
Oślepiona twoimi promieniami życia
Dała nam siłę, którą tak potrzebowaliśmy

autor tłumaczenia: brak


powyższy tekst zamieszczony jedynie w celach edukacyjnych dla osób uczących się angielskiego...


Within Temptation - Hand of Sorrow - TEKST PIOSENKI Z POLSKIM TŁUMACZENIEM

Hand of Sorrow - Ręka Smutku
Wykonanie: Within Temptation

Tekst piosenki w języku angielskim:

Wersja polska piosenki:

The child without a name grew up to be the hand
To watch you, to shield you, or kill on demand
The choice he made he could not comprehend
He’s got a grim secret they had to command

He’s torn between his honor and the true love of his life
He prayed for both but was denied

So many dreams are broken and so much we sacrifice
Was it worth the ones we loved and had to leave behind
So many years have passed toward a noble land of lies
Will all our sins be justified

The curse of his powers tormented his life
Obeying the crown was a sinister crime
His soul was tortured by love and by pain
He surely would flee but the oath made him stay

He’s torn between his honor and the true love of his life
He prayed for both but was denied

So many dreams are broken and so much we sacrifice
Was it worth the ones we loved and had to leave behind
So many years have passed toward a noble land of lies
Will all our sins be justified?

Please forgive me for the sorrow
For leaving you in fear
For the dreams we had to silence
That’s all there’ll ever be
Still, I’ll be the hand that saves you
Though you’ll not see that it is me

So many dreams are broken and so much we sacrifice
Was it worth the ones we loved and had to leave behind
So many years have passed toward a noble land of lies
Will all our sins be justified?
Dziecko bez imienia dorasta, by być ręką,
By obserwować Cię, ochraniać Cię lub zabić na żądanie.
Wybór, którego dokonał nie mógł zrozumieć.
Ma straszny sekret, który musieli mu nadać.

Jest rozrywany pomiędzy honorem, a prawdziwą miłością jego życia.
Modlił się o oba, ale zostało mu to odmówione.

Tak wiele snów się nie spełniło i tak wiele poświęciliśmy.
Czy warto było dla tych których kochaliśmy i których musieliśmy opuścić?
Tak wiele lat przeminęło ku szlachetnej ziemi kłamstw
Czy nasze grzechy będą usprawiedliwione?

Klątwa jego siły zadręcza mu życie.
Posłuch dla siły wyższej był złowieszczym przestępstwem.
Jego dusza była torturowana przez miłość i ból.
Na pewno chciał uciec, ale przysięga kazała mu zostać.

Jest rozrywany pomiędzy honorem, a prawdziwą miłością.
Modlił się o oba, ale zostało mu to odmówione.

Tak wiele snów się nie spełniło i tak wiele poświęciliśmy.
Co najgorsze tych, których kochamy, musimy opuścić.
Tak wiele lat poświęcono dążeniu do wspaniałej ziemi, która okazała się kłamstwem.
Czy nasze grzechy będą usprawiedliwione?

Proszę wybacz mi ten smutek,
Opuszczenie Cię przez strach,
Marzenia, o których musimy milczeć.
To wszystko, co kiedyś będzie.
Wciąż będę ręką, która Cię ratuje.
Sądzę, że nie zobaczyłbyś, że to ja.

Tak wiele snów się nie spełniło i tak wiele poświęciliśmy.
Co najgorsze tych, których kochamy, musimy opuścić.
Tak wiele lat poświęcono dążeniu do wspaniałej ziemi, która okazała się kłamstwem.
Czy nasze grzechy będą usprawiedliwione?


autor tłumaczenia: michzio


Within Temptation - Ice Queen - TEKST PIOSENKI Z POLSKIM TŁUMACZENIEM

Ice Queen - Królowa Lodu
Wykonanie: Within Temptation

Tekst piosenki w języku angielskim:

Wersja polska piosenki:

When leaves have fallen
And skies turned into grey.
The night keeps on closing in on the day
A nightingale sings his song of farewell
You better hide for her freezing hell

On cold wings she's coming
You better keep moving
For warmth, you'll be longing
Come on just feel it
Don't you see it?
You better believe it.

When she embraces
Your heart turns to stone
She comes at night when you are all alone
And when she whispers
Your blood shall run cold
You better hide before she finds you
(2 x)

Whenever she is raging
She takes all life away
Haven't you seen?
Haven't you seen?
The ruins of our world

She covers the earth with a breathtaking cloak
The sun awakes and melts it away
The world now opens its eyes and sees
The dawning of a new day

On cold wings she's coming
You better keep moving
For warmth, you'll be longing
Come on just feel it
Don't you see it?
You better believe it.
(2 x)

Whenever she is raging
She takes all life away
Haven't you seen?
Haven't you seen?
The ruins of our world
Kiedy liście opadają
I niebo robi się ciemne.
Noc wstaje, kończy się dzień
Kiedy słowik śpiewa swoją pieśń pożegnania
Lepiej się schowaj przed jej mroźnym piekłem

Na zimnych skrzydłach ona przylatuje
Lepiej uciekaj
Do ciepła, tam przeżyjesz
Poprostu poczuj to
Nie widzisz tego?
Lepiej uwierz

Kiedy ona przytula
Twoje serce zmienia się w kamień
Przychodzi w noce kiedy jesteś naprawdę sam
I kiedy szepcze
Twoja krew zimnieje
Lepiej się schowaj zanim cię znajdzie

Kiedy się złości
Ona zabiera wszystkie życia
Czy nie zauważyłeś?
Czy nie zauważyłeś?
Ruin naszego świata

Przykrywa Ziemię zapierającym w płucach dech płaszczem
Słońce budzi się i roztapia ją
Świat teraz widzi i
ma nowy dzień


Na zimnych skrzydłach ona przylatuje
Lepiej uciekaj
Do ciepła, tam przeżyjesz
Poprostu poczuj to
Nie widzisz tego?
Lepiej uwierz

Kiedy się złości
Ona zabiera wszystkie życia
Czy nie zauważyłeś?
Czy nie zauważyłeś?
Ruin naszego świata


autor tłumaczenia: adrian


Within Temptation - It's The Fear - TEKST PIOSENKI Z POLSKIM TŁUMACZENIEM

It's The Fear - To jest strach
Wykonanie: Within Temptation

Tekst piosenki w języku angielskim:

Wersja polska piosenki:

It waits for the day I will let it out.
To give ist a reason, to give its might.

I fear who I am becoming,
I feel that I am losing the struggle within.
I can no longer restrain it,
my strength it is fading,
I have to give in.

Chorus:
It's the fear
Fear of the dark
It's growing inside of me,
that one day will come to life.
Have to save
To save me beloved,
there is no escape,
because my faith is horror and doom.

Hold down your head now,
just let me pass by.
Don't feed my fear,
if you don't want it out.

I fear who I am becoming,
I feel that I am losing all beauty within.
I can no longer restrain it,
my strength it is fading.
I have to give in.

Repeat chorus

Long ago it came to me
and ever since the day,
infected with its rage
but it ends today.
To czeka na dzień, kiedy pozwolę mu wyjść
By dać powód, by dać potęgę.
Boję się tego, kim się staję.
Boję się, że przegrywam wewnętrzną bitwę.
Nie mogę dłużej tego powstrzymywać,
Moja siła słabnie,
Muszę się poddać…

Refren:
To strach,
Strach przed ciemnością.
To rośnie wewnątrz mnie,
Pewnego dnia wreszcie ożyje.
Muszę ocalić,
Ocalić ukochanych...
Nie ma już ucieczki,
Bo moja wiara jest przerażeniem i śmiercią.
Teraz opuść głowę,
Po prostu pozwól mi przeminąć.
Nie karm mojego strachu,
Jeśli nie chcesz go ożywić.

Boję się tego, kim się staję
Czuję, że tracę całe wewnętrze piękno.
Nie mogę tego dłużej powstrzymywać,
Moja siła słabnie,
Muszę się poddać…

Powtórz refren

Dawno temu to przyszło do mnie
I od tego dnia
Jestem zarażona jego wściekłością.
Ale to się dzisiaj skończy!


autor tłumaczenia: angol


Within Temptation - Jillian - TEKST PIOSENKI Z POLSKIM TŁUMACZENIEM

Jillian
Wykonanie: Within Temptation

Tekst piosenki w języku angielskim:

I've been dreaming for so long,
To find a meaning to understand.
The secret of life,
Why am I here to try again?

Will I always, will you always
See the truth, when it stares you in the face?
Will I ever, will I never free myself
By breaking these chains?

Chours:
I'd give my heart, I'd give my soul.
I'd turn it back it's my fault.
Your destiny is forlorn,
Have to live till it's undone.
I'd give my heart, I'd give my soul.
I'd turn it back and then at last I'll be on my way.

I've been living for so long,
Many seasons have passed me by.
I've seen kingdoms through ages
Rise and fall, I've seen it all.

I've seen the horror, I've seen the wonders
Happening just in front of my eyes.
Will I ever, will I never free myself by making it right?

Chours:
I'd give my heart, I'd give my soul.
I'd turn it back it's my fault.
Your destiny is forlorn,
Have to live till it's undone.
I'd give my heart, I'd give my soul.
I'd turn it back and then at last I'll be on my way.

Jillian our dream ended long ago.
All our stories and all our glory I held so dear.
We won't be together For ever and ever, no more tears.
I'll always be here until the end.
Jilian, no more tears...
Jilian, no more tears...

Chours:
I'd give my heart, I'd give my soul.
I'd turn it back it's my fault.
Your destiny is forlorn,
Have to live till it's undone.
I'd give my heart, I'd give my soul.
I'd turn it back and then at last I'll be on my way.


Wersja polska piosenki:

Tak długo śniłam,
By odnaleźć znaczenie, by zrozumieć,
Sekret życia.
Dlaczego jestem tutaj, by spróbować znów?

Czy zawsze będę, czy zawsze będziesz
Widzieć prawdę, która wpatruje się w Twą twarz?
Czy będę kiedykolwiek, czy nigdy nie uwolnie się
Poprzez rozerwanie tych łańcuchów??

Refren:
Oddałabym Ci swe serce,oddałabym Ci swą duszę.
Zwróciłbym to przeciwko sobie,gdyż to moja wina.
Twoim przeznaczeniem jest opuszczenie,
Muszę żyć dopuki to nie zostanie skończone.
Oddałabym serce,oddałabym duszę.
Zawróciłabym to i w końcu stanęłabym na swej drodze.

Żyłam tak długo
Wiele pór roku przeszło koło mnie.
Widziałam królestwa poprzez wieki
Wzrastające i upadające,widziałam to wszystko.

Zobaczyłam przerażenie, zobaczyłam zadziwienie
To wszystko działo się na mych oczach.
Czy kiedykolwiek będę, czy nigdy nie uwolnie się robiąc to dobrze?

Refren
Oddałabym Ci swe serce,oddałabym Ci swą duszę.
Zwróciłbym to przeciwko sobie,gdyż to moja wina.
Twoim przeznaczeniem jest opuszczenie,
Muszę żyć dopuki to nie zostanie skończone.
Oddałabym serce,oddałabym duszę.
Zawróciłabym to i w końcu stanęłabym na swej drodze.

Jillian, nasz sen zakończył się dawno temu.
Wszystkie nasze historie i całą naszą sławę utrzymałam tak drogo.
Nie będziemy razem na zawsze i kiedykolwiek, nigdy więcej łez.
Zawsze będę tutaj,do końca.
Jilian, nigdy więcej łez...
Jilian, nigdy więcej łez...

Refren
Oddałabym Ci swe serce,oddałabym Ci swą duszę.
Zwróciłbym to przeciwko sobie,gdyż to moja wina.
Twoim przeznaczeniem jest opuszczenie,
Muszę żyć dopuki to nie zostanie skończone.
Oddałabym serce,oddałabym duszę.
Zawróciłabym to i w końcu stanęłabym na swej drodze.

autor tłumaczenia: brak


powyższy tekst zamieszczony jedynie w celach edukacyjnych dla osób uczących się angielskiego...


Within Temptation - Memories - tekst piosenki z polskim tłumaczeniem

Memories - Wspomnienia
Wykonanie: Within Temptation

Tekst piosenki w języku angielskim:

Wersja polska piosenki:

In this world you tried
Not leaving me alone behind
There's no other way
I prayed to the gods let him stay
The memories ease the pain inside
Now I know why

All of my memories keep you near
In silent moments imagine you here
All of my memories keep you near
Your silent whispers, silent tears

Made me promise I'd try
To find my way back in this life
I hope there is a way
To give me a sign you're ok
Reminds me again it's worth it all
So I can go on

All of my memories keep you near
In silent moments imagine you here
All of my memories keep you near
Your silent whispers, silent tears

Together in all these memories
I see your smile
All the memories I hold dear
Darling, you know I will love you
Until the end of time

All of my memories keep you near
In silent moments imagine you here
All of my memories keep you near
Your silent whispers, silent tears

All of my memories...
W tym świecie ty próbowałeś
Nie zostawiać mnie samej
Nie ma innej drogi
Modliłam się do bogów pozwólcie mu zostać
Łagodność wspomnień, ból w środku
Teraz wiem dlaczego

Wszystkie moje wspomnienia trzymają cię w pobliżu
W momentach ciszy wyobrażają ciebie tutaj
Wszystkie moje wspomnienia trzymają cię w pobliżu
Twój cichy szept, ciche łzy

Obiecałeś mi, że spróbuję
Znaleźć moją drogę w tym życiu
Mam nadzieję, że jest droga,
Aby dać mi znak, że nic ci nie jest
Przypomina mi znowu, że to jest warte wszystkiego
Więc mogę to kontynuować

Wszystkie moje wspomnienia trzymają cię w pobliżu
W momentach ciszy wyobrażam sobię ciebie tutaj
Wszystkie moje wspomnienia trzymają cię w pobliżu
Twój cichy szept, ciche łzy

Razem w tych wszystkich wspomnieniach
Widzę twój uśmiech
Wszystkie te wspomnienia trzymam blisko
Kochanie, wiesz, że będę cię kochała
Do końca czasu


Wszystkie moje wspomnienia trzymają cię w pobliżu
W momentach ciszy wyobrażam sobię ciebie tutaj
Wszystkie moje wspomnienia trzymają cię w pobliżu
Twój cichy szept, ciche łzy

Wszystkie moje wspomnienia...


autor tłumaczenia: withintemptation


Within Temptation - See who I am - TEKST PIOSENKI Z POLSKIM TŁUMACZENIEM

See who I am - Zobacz, kim jestem
Wykonanie: Within Temptation

Tekst piosenki w języku angielskim:

Is it true what they say
are we too blind to find the way?
Fear of the unknown clouds our hearts today.

Come into my world,
see through my eyes,
try to understand don’t want to loose
what we have.

We’ve been dreaming,
but who can deny,
it’s the best way of living
between the thruth and lies.

Chorus:
See who I am, break through the surface.
Reach for my hand,
let’s show them that we can free our minds
and find a way.
The world is in our hands,
this is not the end.

Fear is withering the soul
at the point of no return.
We must be the change, we wish to see.
I’ll come into your world,
see through your eyes.
I’ll try to understand
before we loose what we have.

We just can’t stop believing,
because we have to try.
We can rise above their truth and their lies.

Chorus:
See who I am, break through the surface.
Reach for my hand,
let’s show them that we can free our minds
and find a way.
The world is in our hands,
this is not the end.

I hear their silence preaching my blame.
Will our strength remain if their power reigns?

Chorus:
See who I am, break through the surface.
Reach for my hand,
let’s show them that we can free our minds
and find a way.
The world is in our hands,
this is not the end.


Wersja polska piosenki:

Czy jest prawdą to co oni mówią?
czy jesteśmy zbyt ślepi by znaleść drogę?
Strach przed nieznanym przysłania dziś nasze serca.

Wejdź w mój świat ,
popatrz moimi oczami,
postaraj się zrozumieć, że nie chcemy stracić tego
co posiadamy.

Śniliśmy,
ale kto może zaprzeczyć,
że najlepszym sposobem na życie jest ten
pomiędzy prawdą, a kłamstwem.

Refren:
Zobacz kim jestem, przebij się przez powłoke.
Sięgnij po moją rękę,
pokażmy im, że potrafimy uwolnić nasze myśli
i znaleść drogę.
Świat jest w naszych rękach,
to nie jest koniec.

Strach wyszusza duszę
w punkcie bez odwrotu.
Musimy być przemianą, którą chcemy zobaczyć.
Wejdę w twój świat,
widziany twoimi oczami.
Spróbuję zrozumieć
zanim stracimy wszystko co posiadamy.

Poprostu nie jesteśmy w stanie przestać wierzyć,
ponieważ musimy spróbować.
Możemy się wznieść ponad ich prawdę i kłamstwa.

Refren:
Zobacz kim jestem, przebij się przez powłoke.
Sięgnij po moją rękę,
pokażmy im, że potrafimy uwolnić nasze myśli
i znaleść drogę.
Świat jest w naszych rękach,
to nie jest koniec.

Słyszę ich ciszę głoszącą moją winę .
Czy nasza siła przetrwa jeśli ich moc zapanuje?

Refren:
Zobacz kim jestem, przebij się przez powłoke.
Sięgnij po moją rękę,
pokażmy im, że potrafimy uwolnić nasze myśli
i znaleść drogę.
Świat jest w naszych rękach,
to nie jest koniec.

autor tłumaczenia: michzio/24sell


powyższy tekst zamieszczony jedynie w celach edukacyjnych dla osób uczących się angielskiego...