SHOULD

SHOULD :

 1. "should" to czasownik modalny
 2. "should" to forma przeszła czasownika "shall"
 3. oznaczają w języku polskim ni mniej ni więcej tyle co "powinieneś"
 4. używamy go do wyrażenia naszej opinii na jakiś temat lub gdy chcemy udzielić komuś porady
 5. często używa się następujących zwrotów z "should"
  - I think you should/shouldn't... - Uważam, że powinieneś/nie powinieneś...
  - I don't think you should - Nie sądzę, żebyś powinien...
  - Do you think I should...? - Czy sądzisz, że powinienem....?
 6. forma przecząca "should" to "shouldn't" = "should not"
 7. w odniesieniu do przeszłości używamy zwrotu:
  "should have done sth" - powinienem był zrobić coś (ale nie zrobiłem)
  I should have apologised my mum. Now she is very bad on me. - Powinienem był przeprosić moją mamę. Teraz jest bardzo zła na mnie.
 8. zamiast "should" możemy używać zwrotu "ought to"

HAD BETTER:

 1. "had better" oznacza na język polski tyle co" lepiej coś zrobić"
  I had better do my homework, because our teacher may check it. - Lepiej będzie jak zrobię moje zadanie domowe, ponieważ nasz nauczyciel może to sprawdziać.

 2. forma przecząca to "had better not" - oznacza tyle co "lepiej czegoś nie robić"
 3. należy zauważyć, że mimo iż w obu przypadkach występuje "had" oba zwrotu odnoszą się do przyszłości, tzn. jeszcze czegoś nie zrobiłem, ale lepiej będzie jak to zrobię.

 


Bibliografia: Podręczna Gramatyka Angielska, Jerzy H. BIK, GRANPOK SYTEM English Grammar in Use, Cambridge University Press Englishpage.com