THIRD CONDITIONAL - Trzeci Okres Warunkowy - PAST UNREAL CONDITIONAL

W tym artykule przedstawimy państwu omówienie trzeciego okresu warunkowego występującego w języku angielskim. Popularnie nazwyany jest on THIRD CONDITIONAL (Trzeci Okres Warunkowy). Ze względu jednak na jego odniesienie do przeszłości równie popularna jest nazwa PAST UNREAL CONDITIONAL (Przeszły Nierzeczywisty Okres Warunkowy). W jezyku angielskim istnieje rozróżnienie na tzw.:
- REAL CONDITIONAL
- UNREAL CONDITIONAL
My w tym artykule skupimy się na zaprezentowaniu ci przypadku "Past Unreal Conditional", natomiast "Past Real Conditional" jako rzadziej stosowany omówimy jedynie po krótce w końcowym fragmencie tego tekstu.

III OKRES WARUNKOWY - PAST UNREAL CONDITIONAL:

IF + Past Perfect, + Future Perfect in the Past.

lub

Future Perfect in the Past, + IF + Past Perfect.

Zauważ, że "Future Perfect in the Past" to would + have + past participle

IF oznacza warunek, możemy je przetłumaczyć na język polski jako - gdyby
Uwaga!
Nie ma w tym przypadku możliwości zastapienia IF słowem WHEN.

U┼╗YCIE:

Past Unreal Conditional (III CONDITIONAL) służy do wyrażenia zdania warunkowego, które opisuje wyimaginowaną sytuację w odniesieniu do przeszłości. Za pomocą "Trzeciego Okresu Warunkowego" możemy opisać to co byśmy zrobili lub co mogło by się wydarzyć gdybyśmy mieli do czynnienia z innymi warunkami. Sytuacja ta jest jednak nie odwracalna, dlatego też prawdopodobieństwo spełnienia warunku w tym przypadku wynosi 0%.

PRZYKŁADY ZDAŃ:

If He had had more money, He would have traveled around the world. -
Gdyby miał więcej pieniędzy, podróżował by do okoła świata..
(Ale nie miał wystarczająco dużo pieniędzy i nie zrobił tego.)

Ana would have moved to Spain if she had studied Spanish instead of German. -
Ana mogłaby przeprowadzić się do Hiszpani, gdyby nauczyła się Hiszpańskiego zamiast Niemieckiego.
(Ana jednak nie uczyła się Hiszpańskiego i nie mogła przez to przeprowadzić się do Hiszpanii.)

Należy zauważyć, że Future Perfect in the Past nie jest używane po IF.

Uwaga! Gdy chciałbyś użyć w Okresie Warunkowym czasowników modalnych musisz pamiętać, że nie możesz ich tak po prostu wstawić po would. Wymagane jest przekształcenie ich wedle następującego schematu:

would have + can = could have
would have + shall = should have
would have + may = might have

---------------------------------------------
---------------------------------------------

PAST REAL CONDITIONAL:

Konstrukcja:

If + Past Simple, + Past Simple.

Past Real Conditional służy do opisywania sytuacji jaką mieliśmy w zwyczaju robić podczas określonej sytuacji życiowej. Okres warunkowy wskazuje na to, że twoje przyzwyczajenia obecnie się zmieniły i już tego nie robisz.

If the weather was nice, he often rode to work by bike. Now, he usually drives by car. -
Gdy pogoda była ładna, on czesto jezdził do pracy rowerem. Tera, on zazwyczaj jezdzi autem.

Bibliografia: English Grammar in Use, Cambridge University Press Englishpage.com