Within Temptation - All I need - TEKST PIOSENKI Z POLSKIM TŁUMACZENIEM

All I need
Wykonanie: Within Temptation

Tekst piosenki w języku angielskim:

I’m dying to catch my breath
Oh why don’t I ever learn?
I’ve lost all my trust,
though I’ve surely tried to turn it around

Can you still see the heart of me?
All my agony fades away
when you hold me in your embrace

Don’t tear me down for all I need
Make my heart a better place
Give me something I can believe
Don’t tear me down
You’ve opened the door now, don’t let it close

I’m here on the edge again
I wish I could let it go
I know that I’m only one step away
from turning it around

Can you still see the heart of me?
All my agony fades away
when you hold me in your embrace

Don’t tear me down for all I need
Make my heart a better place
Give me something I can believe

Don’t tear it down, what’s left of me
Make my heart a better place

I tried many times but nothing was real
Make it fade away, don’t break me down
I want to believe that this is for real
Save me from my fear
Don’t tear me down

Don’t tear me down for all I need
Make my heart a better place
Don’t tear me down for all I need
Make my heart a better place

Give me something I can believe
Don’t tear it down, what’s left of me
Make my heart a better place
Make my heart a better place


Wersja polska piosenki:

Umieram, łapiąc swój oddech
Oh, czemu się kiedyś nie uczyłam?
Straciłam całe swoje zaufanie
Chociaż naprawdę próbowałam obrócić to wokół.

Czy wciąż możesz zobaczyć moje serce?
Cały mój ból daleko zanika
Kiedy trzymasz mnie w swoich objęciach

Nie niszczcz mi wszystkiego, czego potrzebuję
Uczyń moje serce lepszym miejscem
Daj mi coś, w co mogę uwierzyć
Nie niszczcz mnie
Teraz otworzyłeś drzwi, nie zamykaj ich.

Znów jestem tutaj, na krawędzi
Chcę móc pozwolić temu odejść
Wiem, że jestem tylko jednym dalekim śladem
Krążącym wokół.

Czy wciąż możesz zobaczyć moje serce?
Cały mój ból daleko zanika
Kiedy trzymasz mnie w swoich objęciach

Nie niszcz mi wszystkiego, czego potrzebuję
Uczyń moje serce lepszym miejscem
Daj mi coś, w co mogę uwierzyć

Nie niszczcz tego, co jest we mnie złe
Ale uczyń moje serce lepszym miejscem.

Próbowałam wiele razy, ale nic nie było prawdziwe
Napraw to, co zanika, nie zawiedź mnie
Chcę uwierzyć, że to jest naprawdę
Uratuj mnie od strachu
Nie niszczcz mnie

Nie niszcz mi wszystkiego, czego potrzebuję
Uczyń moje serce lepszym miejscem
Daj mi coś, w co mogę uwierzyć
Uczyń moje serce lepszym miejscem

Daj mi coś, w co mogę uwierzyć
Nie niszczcz tego, co jest we mnie złe
Ale uczyń moje serce lepszym miejscem.
Ale uczyń moje serce lepszym miejscem.

autor tłumaczenia: brak


powyższy tekst zamieszczony jedynie w celach edukacyjnych dla osób uczących się angielskiego...