Nauka Jezyka Angielskiego Online

egzamin maturalny z języka angielskiego
warning: Creating default object from empty value in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
Egzamin maturalny - Informacje wstępne

1. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego, może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.
2. Egzamin składa się z dwóch części:
a) egzaminu ustnego, zdawanego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym, organizowanego w szkole, ocenianego przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny,


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej