Nauka Jezyka Angielskiego Online

Past Participle
PAST PARTICIPLE

W tym artykule omówimy problematykę tzw. Past Participle. Popularnie nazywany jest on tzw. III formą lub formą "-ed". Czym więc jest Past Participle?

Past Participle jest to tak naprawdę imiesłów bierny stosowany głównie do konstrukcji zdań w czasach Perfect. Oprócz Past Participle w języku angielskim istnieje również tzw. Present Participle - Imiesłów Czynny (czasownik + ing). Jak zapewne zauważyłeś słowo "Participle" w języku angielskim oznacza ni mniej ni więcej "imiesłów przymiotnikowy".

Kiedy używamy Past Participle?

Active Voice and Passive Voice - Strona Czynna i Strona Bierna

W tym artykule omówiona zostaną tzw. strony gramatyczne jakie występują w języku angielski. W języku angielskim mamy do czynienia podobnie jak w języku polskim z dwoma stronami gramatycznymi:

  1. ACTIVE VOICE - Strona czynna
  2. PASSIVE VOICE - Strona bierna


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej