Nauka Jezyka Angielskiego Online

Computer and Internet - Zestaw słówek do nauki angielskiego.


Słówko po angielsku Słówko po polsku
administer zarządzaj
analogue analogowy
attachment załącznik
backup kopia zapasowa
bold wytłuszczenie, pogrubienie czcionki
browser przeglądarka internetowa
caps lock duże litery
card karta
cell komórka
cellular phone telefon komórkowy
central processing unit jednostka centralna komputera
chat room pokuj czatowy
close zamknij
computer komputer
computer nerd maniak komputerowy
computer program program komputerowy
content zawartość
cookies ciasteczka
copy kopiuj
cordless bezprzewodowy
CPU jednostka centralna komputera
crash awaria systemu
cut wytnij
desktop computer komputer biurkowy
digital cyfrowy
drag-and-drop przeciągnij i upuść
drive napęd
e-book e-książka
e-commerce e-biznes
e-learning  e-nauka
e-mail e-mail
error  błąd
e-signature e-podpis
FAQ FAQ
file  plik
find znajdź
firewall firewall
font czcionka
footprint ilość miejsca zajmowana przez urządzenie
Frequently Asked Questions Często Zadawane Pytania (FAQ)
hacker haker
hands-free earpiece zestaw słuchwakowy
hard disk dysk twardy
hardware urządzenia komputerowe
home page strona główna (domowa)
icon ikona
inbox skrzynka odbiorcza
information technology technologia informacyja
ink jet printer drukarka atramentowa
instant messager komunikator internetowy
interface interfejs 
Internet Service Provider Usługodawca Internetowy
ISP Usługodawca Internetowy
IT technologia informacyja
italics kursywa
keyboard klawiatura
keyword słowo kluczowe
laptop computer laptop
laser printer drukarka laserowa
laugh out loud LOL - śmiać się głośno
log in zaloguj się
LOL śmiać się głośno
main board płyta główna
memory  pamięć
menu menu
mobile phone  telefon komórkowy
module moduł
monitor monitor
mouse myszka do komputera
mouse pad podkładka pod myszkę
next następny
notebook laptop
offline offline
online online
outbox skrzynka nadawcza
pager pager
palmtop computer palmtop 
password hasło
paste wklej
PC komputer osobisty
PDA PDA
personal computer komputer osobisty
Personal Digital Assistant PDA
previous poprzedni
printer drukarka
programmer programista
RAM pamięć RAM
random access memory  pamięć RAM
read only memory pamięć ROM
resolution rozdzielczość
ROM pamięć ROM
scanner skaner
screensaver wygaszacz ekranu
search engine wyszukiwarka
sheet arkusz (Excel)
software oprogramowanie
spam spam
spreadsheet arkusz kalkulacyjny
task  zadanie
template szablon
the dotcom economy godpodarka związana z działalnością w internecie
The Internet Internet
the net sieć/Internet
the Web Internet
theme temat, motyw
thumbnail miniatura zdjęcia
to attach załączyć 
to bookmark dodać do zakładek
to browse the Web przeglądać  internet
to burn on a DVD wypalić płytę DVD
to download ściągać, pobierać
to drag przeciągnąć
to draw rysować
to drop upuścić
to enclose załączyć 
to format formatować
to hack into  włamać się 
to install instalować
to paint malować
to press nacisnąć
to print drukować
to screen out odznaczyć 
to scroll przewijać 
to select wybrać
to sign in zapisać się 
to store przechowywać
to surf the Web serfować po internecie
to upload wysyłać
tool  narzędzie
trackpad touchpad na laptopie
update aktualizacja
username nazwa użytkownika
virtual reality wirtualna rzeczywistość
virtual shopping wirtualne zakupy
wallpaper tapeta
website strona internetowa
wireless bezprzewodowy
word processor edytor tekstu
World Wide Web www
wrap text zwiń tekst

Najnowsze odcinki wideokursu angielskiego na Youtube


z lektorem

z lektorem

Anonim, sob., 12/27/2008 - 22:36
z lektorem

z lektorem

Anonim, sob., 12/27/2008 - 22:36
z lektorem

z lektorem

Anonim, sob., 12/27/2008 - 22:36


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej