Nauka Jezyka Angielskiego Online

Crime and Law - Przestępstwo i Prawo - Zestaw słówek angielskich do nauki.


Słówko po angielsku Słówko po polsku
abuse wykorzystywanie
alibi alibi
apeal apelacja
arson podpalenie
arsonist podpalacz
assasin zamachowiec
assassination zamach
assualt napad
bail kaucja
barrister adwokat
blackmail szantaż
blackmailer szantażysta
booty łup
break-in włamanie
bribery łapówkarstwo; przekupstwo
burglar włamywacz
burglary  włamanie
capital punishment kara śmierci
carjacking porwanie samochodu z kierowcą
case sprawa sądowa
chief justice sędzia najwyższy
civil court  sąd cywilny
conviction skazanie
corruption korupcja
court sąd
court of apeal sąd apelacyjny
courthous budynek sądowy
courtroom sala sądowa 
crime zbrodnia, przestępstwo.
criminal code kodeks karny
death penalty kara śmierci
deposition zeznania pisemne
diminished responsibility ograniczona poczytalność
discrimination dyskryminacja
drink-driving jazda po pijanemu
driving ban odebranie prawa jazdy
electric chair krzesło elektryczne
embezzlement sprzeniewierzenie, malwersacja
embezzler defraudant
evidence  dowód, materiał dowodowy
eyewitness naoczny świadek
fine mandat
frogery fałszerstwo
guilty winny
harassment nękanie, dokuczanie
hearing przesłuchanie
hijacker porywacz
hijacking porwanie samolotu, pociągu
impeachment oskarżenie, zakwestionowanie prezydenta
indictment oskarżenie, zakwestionowanie prezydenta
innocent niewinny
jail więzienie
joyrider osoba która ukradła samchód żeby się nim tylko przejechać
joyriding przejażdżka skradzionym samochodem
judge sędzia
juror juror, sędzia przysięgły
jury ława przysięgłych
justice sprawiedliwość
kidnapper porywacz
kidnapping porwanie dla okupu
killer zabójca
law  prawo
lawsuit cywilny proces 
lawyer prawnik
legal prawny, prawniczy
life imprisonment dożywotnie więzienie
loot  łup
manslaughter zabójstwo
money launderer osoba która pierze burdne pieniądze
money laundering pranie brudnych pieniędzy
mugger bandyta
mugging napad
murder morderstwo
murderer morderca
oath przysięga
offence wykroczenie
offender przestępca
on-the-spot fine mandat na miejscu zdarzenia
parking ticket mandat za złe parkowanie
penalty kara
perjurer krzywoprzysięzca
perjury krzywoprzysięstwo
pickpocketing kradzież kieszonkowa
piracy piractwo
plea oświadczenie pozwanego
poacher  kłusownik
poaching kłusownictwo
prison więzienie
probation officer kurator sądowy
proof  dowód
prosecutor oskarżyciel
punishment kara
ransom okup
rape gwałt
raper gwałciciel
sexual abuse molestowanie
shoplifter złodziej sklepowy
shoplifting kradzież w sklepie
smuggler przemytnik
smuggling przemyt
Supreme Court Sąd Najwyższy
testimony zeznanie
the defence obrona
the dock ława oskarżonych
the High Court Sąd Najwyższy
the prosecution oskarżenie
theft złodziejstwo
to abrogate a law znieść, odwołać prawo
to accuse oskarżyć
to acquit uniewinnić
to annul a marrige  uznać za niebyłe małożeństwo
to apeal apelować, błagać
to appear in court wstawić się w sądzie
to award custody to przynać opiekę  nad dzieckiem
to be in custody być tymczasowo aresztowanym
to be robbed być obrabowanym
to bend rules nagiąć przepisy, zasady
to burgle włamać się 
to charge  oskarżyć
to commit  perjury popełnić krzywoprzysięstwo
to commit a crime popełnić przestępstwo, zbrodnie
to contravene wykroczyć, przekroczyć
to convict skazać, uznać winnym
to embezzle zdefraudować, sprzeniewierzyć
to grant custody to przynać opiekę  nad dzieckiem
to harass nękać, dokuczać komuś
to impeach a president oskarżyć oficjalnie prezydenta
to indict
oskarżyć kogoś oficjalnie
to infringe  naruszyć, pogwałcić
to joyride przejechać się skradzionym samochodem
to kidnap porwać dla okupu
to launder money prać brudne pieniądze
to lodge an appeal składać apelację
to lose the case przegrać sprawe
to murder zamordować
to overturn a verdict obalić, zmienić wyrok
to pass sentence  osłosić wyrok 
to pervert 1. demoralizować, deprawować 2. manipulować, wypaczać
to pervert the course of justice manipulować przebiegiem procesu sądowego
to plead guilty przynać się do winy
to plead not guilty nie przyznawać się do winy
to prosecute oskarżyć
to quash kasować, anulować
to release from prison wypuścić z więzienia
to return a verdict ogłosić werdykt
to set a precedent ustanowić precedens
to shoplift okraść sklep
to smuggle przemycać
to steal  ukraść coś 
to sue sb pozwać kogoś
to trespass 1. zgrzeszyć

2. wkroczyć, wtargnąć na czyjś teren nielegalnie
to try sądzić
to uphold a verdict podtrzymać wyrok
to win the case wygrać sprawe
to witness zaświadczyć
trespass 1. grzech

2. wkroczenie na czyjś teren nielegalnie
trial proces sądowy
tribunal trybunał
vandal wandal
vandalism wandalizm
verdict wyrok, werdykt
wheel clamp  blokada na koło
witness świadek

Najnowsze odcinki wideokursu angielskiego na YoutubeDołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej