Nauka Jezyka Angielskiego Online

EGZAMIN USTNY POZIOM ROZSZERZONY - matura z angielskiego - STRUKTURA


Poniżej znajduje się opis Egzaminu Ustenego z języka angielskiego zdawanego na poziomie podstawowym.

POZIOM ROZSZERZONY
punkty
treść
język


Czas: 15 minut
Przygotowanie: 15 minut


Zad. 1. Rozmowa na podstawie materiału stymulującego

6

7
Zad. 2. Prezentacja tematu oraz dyskusja z egzaminującym na temat prezentowanych zagadnień
7
RAZEM:
20 punktów

OPIS EGZAMINU USTNEGO
1. Egzamin ustny, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, składa się z dwóch zadań i sprawdza przede wszystkim sprawność mówienia.
2. Zdający wybiera i deklaruje na piśmie poziom egzaminu ustnego w terminie określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
3. Egzamin na poziomie rozszerzonym różni się od egzaminu na poziomie podstawowym rodzajem i stopniem trudności zadań, zakresem sprawdzanych umiejętności oraz kryteriami oceny.
4. Podczas egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników.

Poziom rozszerzony

Zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu ze zdającym rozmowy na podstawie materiału stymulującego, który zawiera różnorodne elementy, takie jak ilustracje, fragmenty tekstu, nagłówki, tytuły, komiksy, diagramy, wykresy, tabele itp. Sprawdzane są umiejętności opisu / prezentacji materiału stymulującego, interpretacji zawartych w nim treści oraz wyrażania i uzasadniania własnej opinii. Egzaminujący sprawdza powyższe umiejętności, zadając 4-5 pytań związanych z treścią materiału stymulującego.

Zadanie drugie polega na prezentacji przez zdającego jednego z dwóch tematów umieszczonych w zestawie i dyskusji z egzaminującym na zaprezentowany temat.
Zdający wybiera jeden z dwóch tematów, sformułowanych w języku obcym. Jego zadaniem jest zaprezentowanie dłuższej, trwającej około 3 minut, wieloaspektowej wypowiedzi na wybrany temat, a następnie udzielenie egzaminującemu odpowiedzi na pytania sprawdzające umiejętność wyrażania, uzasadniania i obrony własnej opinii związanej z prezentowanym tematem.
W czasie przeznaczonym na przygotowanie się do odpowiedzi zdający:
- analizuje materiał stymulujący i przygotowuje się do jego prezentacji,
- wybiera jeden z dwóch tematów zawartych w wylosowanym zestawie,
- przygotowuje się do prezentacji tematu.


Najnowsze odcinki wideokursu angielskiego na Youtube


Fred zmarszczył

freda

Anonim, czw., 05/13/2010 - 11:00
cycki

kkk

Anonim, pon., 05/10/2010 - 16:02
222

222

Anonim, czw., 05/06/2010 - 10:38
Dupa

wjefiowhrtgehterytry

Anonim, śr., 01/20/2010 - 14:32


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej