Nauka Jezyka Angielskiego Online

FIRST CONDITIONAL - Pierwszy Okres Warunkowy - FUTURE CONDITIONAL


W tym artykule przedstawimy państwu omówienie pierwszego okresu warunkowego występującego w języku angielskim. Popularnie nazwyany jest on FIRST CONDITIONAL (Pierwszy Okres Warunkowy). Ze względu jednak na jego odniesienie do przyszłości równie popularna jest nazwa FUTURE CONDITIONAL (Przyszły Okres Warunkowy). Poza tym istnieje również w jezyku angielskim rozróżnienie na tzw.:
- REAL CONDITIONAL
- UNREAL CONDITIONAL
My w tym artykule skupimy się na zaprezentowaniu ci tego pierwszego przypadku czyli "Future Real Conditional", wspomnimy jednak co nie co o tzw. "Future Unreal Conditional".

I OKRES WARUNKOWY - FUTURE REAL CONDITIONAL:

IF (UNLESS) + Present Simple, + Future Simple.

lub

Future Simple, + IF (UNLESS) + Present Simple.

Zauważ, że po IF (UNLESS) musi występować czas Present Simple.

IF oznacza warunek, możemy je przetłumaczyć na język polski jako - jeżeli, gdy.
UNLESS jest zaprzeczeniem IF i oznacza na język polski tyle co - jeżeli nie.
Uwaga! Nie używaj konstrukcji "If not", gdyż takowa nie istnieje - w zamian używa się właśnie UNLESS.

UŻYCIE:

Future Real Conditional używamy do wyrażenia zdania warunkowego, które ma swoje odniesienie w przyszłości. Jeżeli czynność wyrażona zdaniem w czasie Present Simple (po IF) będzie miała miejsce to zostanie wykonana czynność wyrażona czasem Future Simple. Należy zauważyć iż prawdopodobieństwo spełnienia warunku jest stosunkowo duże można by je określić na około 50-60%.

PRZYKŁADY ZDAŃ:

If I find your book, I will give it back. - Jeżeli znajdę twoją książkę, oddam ci ją. (duże prawdopodobieństwo)

Należy zauważyć, że Future Simple nie jest używane po IF(UNLESS).
Zamiat IF można w tych konstrukcjach użyć WHEN, jednak zmienia on znaczenie. Gdy IF wyraża możliwośc nastąpienia czegoś tłumaczym go jako "Jeżeli", WHEN wyraża pewność wydarzenia się czegoś, oczekiwanie na wydarzenie się czegoś tłumaczymy go jako "Kiedy".

---------------------------------------------
---------------------------------------------

FUTURE UNREAL CONDITIONAL:

W tym przypadku możemy wyróżnić następujące konstrukcje:

Pierwsza Konstrukcja - Odpowiada tzw. Drugiemu Okresowi Warunkowemu. (II Conditional)

If + Past Simple, + would + verb ..

Powyższej konstrukcji używamy do wyrażenia wyimaginowanych sytuacji w odniesieniu do przyszłosci.

Druga Konstrukcja

If + were + present participle, + would be + present participle ..

Powyższa konstrukcja podobnie jak w pierwszym przypadku służy do wyrażania wyimaginowanych sytuacji w odniesieniu do przyszłości. Ta konstrukcja jest często bardziej preferowana niż pierwsza gdyż nie pokrywa się ona z II Conditional (Drugim Okresem Warunkowym).

Trzecia Konstrukcja

If + were going to + verb, + would be + present participle ..

Również i w tym przypadku mówimy o wyimaginowanej sytuacji w odniesieniu do przyszłości, jednak w odróżnieniu do konstrukcji drugiej poprzez użycie "to be going to" wskazujemy silniej na nasze plany, przewidywania.
Na polski można by to przetłumaczyć w ten sposób: Gdy bym coś planował zrobić, to zrobiłbym ... (ale obecnie nie mam takich planów).

PORÓWNANIE FUTURE REAL CONDITIONAL I FUTURE UNREAL CONDITIONAL

Future Real Conditional

If you help me move tomorrow, I will buy you dinner. -
Jeżeli pomożesz mi przeprowadzić się jutro, kupię ci obiad.
Nie wiemy czy ten ktoś nam pomoże czy nie.

Future Unreal Conditional

If you helped me move tomorrow, I would buy you dinner. -
Gdybyś mi jutro pomógł się przeprowadzić, kupiłbym ci obiad.
Ten ktoś nie może, albo nie chce nam pomóc.

 


Bibliografia: English Grammar in Use, Cambridge University Press Englishpage.comNajnowsze odcinki wideokursu angielskiego na Youtube


Ładnie pięknie

Ładnie pięknie

Anonim, śr., 05/12/2010 - 09:55
Fajne

Fajnie to opisałes i dzieki bo z tego co na uczylem się z tą to dostalem -6

Anonim, wt., 12/08/2009 - 16:45
;)

;)

Anonim, ndz., 05/24/2009 - 13:30


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej