Nauka Jezyka Angielskiego Online

german irregular verbs a-e - niemieckie czasowniki nieregularne a-e - Zestaw słówek do nauki języka angielskiego.
Słówko po angielsku:Słówko po polsku:
essen/aß/gegessenjeść
entscheiden/entschied/entschiedendecydować
empfehlen/empfahl/empfohlenpolecać
empfangen/empfing/empfangenprzyjmować
brechen/brach/gebrochenłamać
braten/briet/gebratensmażyć, piec
bleiben/blieb/ist gebliebenpozostawać
bitten/bat/gebetenprosić
binden/band/gebundenwiązać
bieten/bot/gebotenoferować
biegen/bog/ hat/ist gebogenwygiąć, skręcić
bewerben sich/bewarb/beworbenubiegać się
beweisen/bewies/bewiesenudowodnić
beißen/biss/gebissengryźć
beginnen/begann/begonnenzaczynać
befehlen/befahl/befohlenrozkazywać
backen/buk/backte/gebackenpiec


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej