Nauka Jezyka Angielskiego Online

german irregular verbs s-z - niemieckie czasowniki nieregularne s-z - Zestaw słówek do nauki języka angielskiego.
Słówko po angielsku:Słówko po polsku:
zwingen/zwang/gezwungenzmuszać
ziehen/zog/gezogenciągnąć
wiegen/wog/gewogenważyć
werfen/warf/geworfenrzucać
werden/wurde/ist gewordenstawać się
werben/warb/geworbenzjednywać, reklamować
wachsen/wuchs/ist gewachsenrosnąć
verzeihen/verzieh/verziehenprzebaczać
verschwinden/verschwand/ist verschwundenznikać
vermeiden/vermied/vermiedenuniknąć
verlieren/verlor/verlorenzgubić, przegrać
vergleichen/verglich/verglichenporównać
vergessen/vergaß/vergessenzapominać
verderben/verdarb/hat/ist verdorbenze/psuć (się)
unterschreiben/unterschrieb/unterschriebenpodpisać
unterbrechen/unterbrach/unterbrochenprzerywać
tun/tat/getanczynić
trinken/trank/getrunkenpić
treten/trat/getretendeptać
treiben/trieb/getriebenpędzić
treffen/traf/getroffenspotykać
tragen/trug/getragennosić
streiten/stritt/gestrittenkłócić się
streichen/strich/gestrichenskreślać, malować
stoßen/stieß/gestoßenpopychać
sterben/starb/ist gestorbenumierać
steigen/stieg/ist gestiegenwspinać się
stehlen/stahl/gestohlenkraść
stehen/stand/gestandenstać


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej