Nauka Jezyka Angielskiego Online

Language - Język - Zestaw słówek do nauki języka angielskiego.
Słówko po angielsku:Słówko po polsku:
abbreviationskrót
accentakcent
adjectiveprzymiotnik
adverbprzysłówek
alphabetalfabet
angle bracketsnawiasy trójkątne
antonymantonim
apostropheznak apostrofu
articlerodzajnik
auxiliary verbczasownik posiłkowy
bad languagezły, wulgarny język
block capitalsblok dużych liter
boldpogrubienie
bracketsnawiasy
bulletwypunktowanie
capitalsduże litery
chain bracketsnawiasy klamrowy
characterznak
collocationkolokacja
colondwukropek
commaprzecinek
compound adjectiveprzymiotnik złożony
compound nounrzeczownik złożony
conjunctionłącznik
consonantspółgłoska
countablepoliczalny
curly bracketsnawiasy klamrowy
dashpauza
diamond bracketsnawiasy trójkątne
diphtongdyftong
double inverted commaspodwójny cudzysłów
exclamation markwykrzyknik
first draftpierwsza wersja pracy pisemnej
font1. czcionka 2. chrzcielnica
foreign languagejęzyk obcy
full stopkropka
gerundrzeczownik odsłowny
headingnagłówek
hyphenłącznik (znak)
idiomidiom
idiomatic expressionwyrażenie idiomatyczne
indentionwcięcie
infinitivebezokolicznik
intransitive verbczasownik nieprzechodni
irregularnieregularny
italicskursywa
letterlitera
loanwordzapożyczenie
lower casemałe litery
main clausezdanie nadrzędne
manuscriptrękopis
morphemmorfem
nounrzeczownik
numeralliczebnik
oppositewyraz przeciwznaczny
orthographyortografia
past particpleimiesłów bierny
phonologyfonologia
prefixprzedrostek
prepositionprzyimek
pronounzaimek
pronunciationwymowa
punctuation marksznaki interpunkcyjne
question markznak zapytania
quotation markscudzysłów
regularregularny
round bracketsnawiasy okrągłe
semi-colonśrednik
sentencezdanie
small lettersmałe litery
square bracketsnawiasy kwadratowe
stressakcent
subordinate clausezdanie podrzędne
subtitlepodtytuł
suffixprzyrostek
swear-wordprzekleństwo
syllablesylaba
synonymsynonim
syntexskładnia
titletytuł
to citecytować
to inflectodmieniać (np. przez osoby)
to jot downzanotować
to mispronouncewymawiać niepoprawnie
to scribblebazgrać, gryzmolić
to take downzapisać, zanotować
to write downzapisać, zanotować
transitive verbczasownik przechodni
typefaceczcionka
typescriptmaszynopis
uncountableniepoliczalny
upper caseduże litery
verbczasownik
vocabularysłownictwo
voiced consonantspółgłoska dźwięczna
voiceless consonantspółgłoska bezdźwięczna
vowelsamogłoska
wordsłowo


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej