Nauka Jezyka Angielskiego Online

MAY, MIGHT


MAY, MIGHT :

 1. "may" i "might" to czasowniki modalne
 2. "might" to forma przeszła czasownika "may"
 3. oznaczają w języku polskim mniej więcej tyle co "móc, mieć zezwolenie"
 4. w języku angielskim "may" odpowiada zwrot "to be allowed to do sth" - "mieć przyzwolenie by coś zrobić". Przydaje się on szczególnie w odniesieniu do czasów w których nie możemy używać "may/might".
 5. zarówno "may" i "might" możemy stosować:
  - do wyrażenia możliwości (wykonania czegoś)
  Tom may be at home, or perhaps at work.- Tom może być w domu, albo być
  He may be a communist. - On może być komunistą
  - do wyrażenia naszych przypuszczeń, że coś jest możliwe w odniesieniu do najbliższej przyszłości
  Tom may go to London tomorrow. - Tom może pojechać jutro do Londynu. (może, ale nie musi - przypuszczamy, że tak zrobi)
  - do dawania lub prośby o zezwolenie na wykonanie jakiejś czynności(to użycie staje się jednak coraz mniej powszechne)
  May I store canned pineapple in the open can for some days in the fridge? -
  Czy wolno mi (Czy mogę) przechowywać puszkowanego ananasa w otwartej puszcze przez kilka dni w lodówce?
  You may leave the table now that you're finished with your dinner.
  Wolno ci
  (możesz) odejść od stołu teraz pod warunkiem, że skończyłeś swój obiad.
  UWAGA! W większości przypadków "may" i "might" stosujemy zamiennie jednak w przypadku sytuacji nie realnych nie możemy używać "may", a jedynie "might"

 6. konstrukcja zdań z "may" i "might" w odniesieniu do teraźniejszości wygląda następująco:
  I, You, He, She, It
  We, You, They
  may
  might
  (not) be + noun
  be + verbing
  verb (forma podstawowa)

 7. formy przeczące "may" i "might" to odpowiednio "may not" i "might not"
 8. w odniesieniu do wydarzeń z przeszłości używamy konstrukcji podobnej jak w przypadku innych czasowników modalnych:
  I, You, He, She, It
  We, You, They
  may have (done)
  might have (done)
  be + noun
  be + verbing
  verb (forma podstawowa)

 9. bardzo podobny znaczeniowo w odniesieniu do przeszłości do "may" i "might" jest czasowni "could". Oznacza to, że często zamiast, np.: "may have (done)" możemy użyć "could have (done)"
  O ile w zdaniach twierdzących możemy zamiennie używać tych dwóch czasowników modalnych to w przypadku zdań przeczących "may not/might not" i "couldn't" mają zupełnie inne znaczenie.
  couldn't = could not oznacza "nie mógł, nie mogła" (nie ma takiej możliwości by ktoś coś zrobił)
  may not/might not oznacza "mógł nie, mogła nie zrobić czegoś" (nie jesteśmy teg pewni, wyrażamy nasze przypuszczenie, że ktoś czegoś raczej nie zrobił)

Bibliografia: Podręczna Gramatyka Angielska, Jerzy H. BIK, GRANPOK SYTEM English Grammar in Use, Cambridge University Press Englishpage.com

Najnowsze odcinki wideokursu angielskiego na YoutubeDołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej