Nauka Jezyka Angielskiego Online

National Health Service (NHS) and illnes - Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) i choroby - Zestaw słówek angielskich do nauki.


Słówka po angielsku Słówka po angielsku
a black eye podbite oko
acne trądzik
acupuncture akupunktura
AIDS AIDS
ailment dolegliwość
alternative medicine medycyna alternatywna
ambulance ambulans, karetka pogotowia
antibiotic antybiotyk
appendicitis zapalenie wyrostka robaczkowego
aromatherapy aromaterapia
artifical respiration sztuczne oddychanie
asthma astma
atherosclerosis miażdżyca
bandage bandaż
bleeding krwawienie
blood clotting krzepnięcie krwi
blood pressure ciśnienie krwi
blood pressure monitor aparat do ciśnienia
blood sapmle próbka krwi
blood vessel naczynia krwionośne
brain haemorrhage wylew krwi do mózgu
breast cancer rak piersi
breastfeeding karmienie piersią
bronchitis zapalenie oskrzeli
bruise siniak
burn oparzenie
capsule kapsułka
cardiologist kardiolog
cardiology kardiologia
cardiovascular disease choroba układu krążenia
casualty izba przyjęć
cavity ubytek
chest pains bóle w klatce piersiowej
chickenpox ospa
chiropractic nastawianie kręgów
cholera cholera
cholesterol cholesterol
clinic klinika
cold  przeziębienie
consultant lekarz specjalista
contact lenses szkła kontaktowe
contagious disease choroba zakaźna
coronary disease choroba wieńcowa
cut rana cięta
dehydration odwodnienie
dental floss nitka dentystyczna
dentist dentysta
diabetes cukrzyca
diabetic cukrzyk, osoba chora na cukrzycę
diarrhoea biegunka
diet dieta
disease choroba (profesjonalnie)
dizzy zawroty głowy
dosage dawkowanie
dose dawka
drug lek
excrement odchody
extraction of tooth wyrwanie zęba
faint omdlenie
family doctor lekarz rodzinny
fever gorączka
fibre  błonnik
filling  plomba, wypełnienie
flu grypa (w skrócie)
general practitioner lekarz pierwszego kontaktu
German measles różyczka
glucose glukoza
go private chodzić prywatnie do lekarza
GP skrót określający lekarza pierwszego kontaktu
gut jelito, flak
haemophilia hemofilia
haemorrhage krwotok
haemorrhoids hemoroidy
hay fever katar sienny
headache ból głowy
health cover ubezpieczenie zdrowotne
health system system zdrowia
healthcare opieka zdrowotna
heart attack atak serca
heart disease zawał
heart failure niewydolność serca
heartburn zgaga
hepatitis wirusowe zapalenie wątroby
herbal medicine ziołolecznictwo
homeopathy homeopatia
hospital szpital
hurt rana, skaleczenie
hypochondriac hypochondryk
I come down with sth złapałem (jakąś zwykle drobną chorobę)
illness choroba (normalnie)
indigestion niestrawność
infection infekcja
inflammation zapalenie
influanza grypa (pełna wersja)
injection zastrzyk
injury rana, skaleczenie
insulin insulina
intensive care unit intensywna terapia (oddział)
intestinal disease choroba jelit
itch swędzenie
jaundice żółtaczka
leprosy trąd
leukaemia białaczka
lump guz
lung cancer rak płuc
measles odra
medicication lekarstwo
medicine lek
midwife  położna
mood enhancer hormon szczęścia
morgue kostnica
mouth-to-mouth resuscitation sztuczne oddychanie usta-usta
mumps świnka
National Health Service Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowa Służba Zdrowia
national insurance państwowe ubezpieczenie zdrowotne
nausea nudności, mdłości
needle igła
NHS NFZ
nose drops krople do nosa
nurse pielęgniarka
ointment maść
operating room sala operacyjna
osteoporosis osteoporoza
pacemaker rozrusznik
pain killer środek przeciwbólowy
pharmacist farmaceuta
physician's office gabinet lekarski w USA
physioterapy fizjoterapia
pill tabletka, pigułka
plaque blaszka miażdżycowa
pneumonia zapalenie płuc
pooh kupa
prescription recepta
prescription charge opłata za lekarstwa
rash wysypka
recovery room sala pooperayjna
rheumatism reumatyzm
rheumatism reumatyzm
Rx recepta w USA
scar  blizna, szrama
shiver dreszcz
sick note zwolnienie lekarskie
sickness 1. choroba (przeziębienie) 2. nudności
skin cancer rak skóry
sore throat ból gardła
spots krostki, pryszcze
stitch szew
stools stolec
stroke udar
surgeon chirurg
surgery 1. operacja, 2. gabinet lekarski
swelling opuchlizna
swollen opuchnięty
symptoms objawy
syringe strzykawka
syrup syrop
tablets tabletki
TB skrót na gruźlicę
temperature temperatura
tetanus tężec
the Hippocratic oath przysięga Hipokratesa
thyroid gland gruczoł tarczycy
to ache boleć
to ail  dolegać, boleć coś kogoś
to be alergic to być uczulonym na
to be blocked up być zatkanym (o nosie)
to be bunged up być zatkanym (o nosie)
to be fighting off sth zwalczać (chorobę), walczyć (z chorobą)
to be pregnant być w ciąży
to bleed krwawić
to bleed krwawić
to break złamać
to clog zatykać np. Naczynia krwionośne
to cough kaszleć
to decay psuć się np. o zębach
to dilute rozcieńczyć
to dissolve rozpuścić
to donate blood oddawać krew
to excrete wydalać z organizmu
to faint mdleć
to feel under the weather  czuć się źle, kiepsko
to fracture złamać
to get over sth przejść (jakąś chorobę), wydrowieć (z czegoś)
to go down with sth łapać, złapać (jakąś zwykle drobną chorobę)
to hurt 1. skaleczyć 2. boleć
to impregnate zapładniać
to inject dawać zastrzyk
to inoculate zaszczepić
to look off-colour wyglądać na chorego
to operate on sb wykonywać operacię na kimś
to pick up sth złapać jakąś chorobę
to prescribe przepisywać lekarstwa
to recover from sth wyzdrowieć (z jakiejś choroby)
to sneeze kichać
to suffer from sth  cierpieć z powodu (jakiejś poważniejszej choroby)
to swallow a tablet połknąć tabletkę
to take temperature sprawdzać temperature
to throb pulsować, tętnić, rwać
to tremble mieć drgawki, drżeć
to ulcerate owrzodzić
to vomit wymiotować
tranquiliser środek na uspokojenie
transplant przeszczep
tuberculosis gruźlica
tumour nowotwór
typhoid fever dur brzuszny, tyfus
ulcer wrzód
vaccination szczepienie
vaccine  szczepionka
varicose veins żylaki kończyn dolnych
virus wirus
ward oddział w szpitalu
wheelchair wózek inwalidzki
wound rana 

Najnowsze odcinki wideokursu angielskiego na YoutubeDołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej