Nauka Jezyka Angielskiego Online

Sundries - Rozmaitości - Zestaw słówek do nauki języka angielskiego.
Słówko po angielsku:Słówko po polsku:
to appointpowołać
to assume/pressumezakładać
to harmszkodzić, krzywdzić
to heraldezapowiadać, zwiastować, ogłaszać
to plot sthknuć coś
to clear sb`s throatodchrząknąć
awryodwrotnie, na opak
regardlessbez względu na okoliczności
to supposemniemać
to take sth upon -selfwziąć coś na siebie
otherwice/elsewherew przeciwnym wypadku; poza tym, skądinąd
literallydosłownie
inadvertentlyprzypadkowo
unintentionallyniechcący
most certainlyz całą pewnością
moreoverco więcej
anticipatingprzewidując
to remind ofprzypomnieć o
to remind sb/sthprzypomnieć kogoś/coś
to admonishupomnieć
barelyledwo
the bottom line ispodsumowując
a rumourpogłoska
to be advanced inbyć biegłym w
at the outsideco najwyżej
apparentlyjak widać, najwidoczniej, najwyraźniej
sanityzdrowie psychiczne
to lose sanityutracić zdrowie psychiczne
crucial/vitalistotny
crucially/vitallyistotnie
merelytylko, zaledwie, jedynie
to confesswyznać, przyznać się do, spowiadać się
to postponeprzełożyć na później
the latterten ostatni albo ten drugi
sparezapasowy
thus furjak dotąd
to eyezmierzyć wzrokiem
to harass sbnękać kogoś
to tease sbdrażnić się, czubić się z kimś
on the contrarywręcz przeciwnie
nothing short ofnic innego jak, po prostu
let alone sthnie mówiąc już o czymś
to rejuice to doradować się z robienia
to confirmpotwierdzić
to surmisedomyślać się
to divinedomyślać się, przeczuwać, odgadywać
instantlynatychmiast
misinformedwprowadzony w błąd, źle poinformowany
overwhelmingprzytłaczający
overwhelmedprzytłoczony
preciselywłaśnie, dokładnie
to indicatewskazywać, sygnalizować
to gatherwywnioskować
nonethelessniemniej jednak, tym niemniej
whatsoeverw ogóle, zgoła, cokolwiek, jakikolwiek
to intimatedać do zrozumienia
to insaltobrażać
ondulyprzesadnie, zbytnio, nadmiernie
to appointpowołać
to assume/pressumezakładać
to harmszkodzić, krzywdzić
to heraldezapowiadać, zwiastować, ogłaszać
to plot sthknuć coś
to clear sb`s throatodchrząknąć
awryodwrotnie, na opak
regardlessbez względu na okoliczności
to supposemniemać
to take sth upon -selfwziąć coś na siebie
otherwice/elsewherew przeciwnym wypadku; poza tym, skądinąd
literallydosłownie
inadvertentlyprzypadkowo
unintentionallyniechcący
most certainlyz całą pewnością
moreoverco więcej
anticipatingprzewidując
to remind ofprzypomnieć o
to remind sb/sthprzypomnieć kogoś/coś
to admonishupomnieć
barelyledwo
the bottom line ispodsumowując
a rumourpogłoska
to be advanced inbyć biegłym w
at the outsideco najwyżej
apparentlyjak widać, najwidoczniej, najwyraźniej
sanityzdrowie psychiczne
to lose sanityutracić zdrowie psychiczne
crucial/vitalistotny
crucially/vitallyistotnie
merelytylko, zaledwie, jedynie
to confesswyznać, przyznać się do, spowiadać się
to postponeprzełożyć na później
the latterten ostatni albo ten drugi
sparezapasowy
thus furjak dotąd
to eyezmierzyć wzrokiem
to harass sbnękać kogoś
to tease sbdrażnić się, czubić się z kimś
on the contrarywręcz przeciwnie
nothing short ofnic innego jak, po prostu
let alone sthnie mówiąc już o czymś
to rejuice to doradować się z robienia
to confirmpotwierdzić
to surmisedomyślać się
to divinedomyślać się, przeczuwać, odgadywać
instantlynatychmiast
misinformedwprowadzony w błąd, źle poinformowany
overwhelmingprzytłaczający
overwhelmedprzytłoczony
preciselywłaśnie, dokładnie
to indicatewskazywać, sygnalizować
to gatherwywnioskować
nonethelessniemniej jednak, tym niemniej
whatsoeverw ogóle, zgoła, cokolwiek, jakikolwiek
to intimatedać do zrozumienia
to insaltobrażać
ondulyprzesadnie, zbytnio, nadmiernie


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej