Nauka Jezyka Angielskiego Online

Okresy Warunkowe - Nauka Języka Angielskiego


W języku angielskim istnieją zdania złożone zwane popularnie okresami warunkowymi - CONDITIONALS. W poniższych artykuła opisaliśmy szczegółowo każdy z czterech najpopularniejszych okresów warunkowych: zerowy, pierwszy, drugi i trzeci okres warunkowy.

Okresy warunkowe nazywa się w rozmaity sposób, albo za pomoca liczebników porządkowych:

  1. zerowy
  2. pierwszy
  3. drugi
  4. trzeci

lub też w zależności od czasów do jakich odnoszą się okresy warunkowe - uwzględniając ich wydźwięk, tzn. czy są rzeczywiste czy też wyimaginowane:

  1. Future Real Conditional
  2. Future Unreal Conditional
  3. Present Real Conditional
  4. Present Unreal Conditional
  5. Past Real Conditional
  6. Past Unreal Conditional

Poniżej przedstawiamy sposób powiązań między tymi okresami warunowymi:

zerowy okres warunkowy Present Real Conditional
pierwszy okres warunkowy Future Real Conditional
drugi okres warunkowy Present Unreal Conditional - konstrukcja identyczna jak - Future Unreal Conditional
trzeci okres warunkowy Past Unreal Conditional

odpowiednikiem zerowego okresu warunkowego dla przeszłości jest Past Real Conditional.

Samo nazywanie jednak okresów warunkowych nie jest tak istotne jak umiejętność ich właściwego używania dlatego poniżej przedstawiamy tabelke z zestawieniem użycia poszczególnych okresów warunkowych.

zerowy okres warunkowy warunek jest zawsze spełniony - 100%
pierwszy okres warunkowy duże prawdopodobieństwo spełnienia warunku - 50-60%
drugi okres warunkowy gdybanie - możliwość spełnienia się warunku około 1%
trzeci okres warunkowy opisuje przeszłość, nie mamy już wpływu na spełnienie warunku - 0%

Zestawienie konstrukcji podstawowych okresów warunkowych:

zerowy okres warunkowy IF + Present Simple, + Present Simple
pierwszy okres warunkowy IF + Present Simple, + Future Simple
drugi okres warunkowy IF + Past Simple, + Future Simple in the Past (would + verb)
trzeci okres warunkowy IF + Past Perfect + Future Perfect in the Past (would have done)

Zauważ, że struktura zdań warunkowych może być dwójakiego rodzaju:

IF + CONDITION + RESULT
RESULT + IF + CONDITION

Zamiast IF w pewnych konstrukcjach jest możliwe użycie innych spójników:

if jeżeli, gdy
when kiedy
unless jeżeli nie, chyba że
on condition pod warunkiem
as soon as tak szybko jak...

Wiecej szczegółów o okresach warunkowych w poniższych artykułach:

 Najnowsze odcinki wideokursu angielskiego na YoutubeDołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej