Nauka Jezyka Angielskiego Online

Present Continuous - Angielski Czas Teraźniejszy Ciągły.


Present Continuous jest to jeden z podstawowoych czasów w języku angielskim od którego najczęściej zaczynamy naukę. Jest to jeden z czasów teraźniejszych, opisuje on wydarzenia mające aktualnie miejsce.

Czas Present Continuous tworzymy za pomocą czasownika to be (być) w odpowiedniej formie oraz present participle (imiesłów czynny czasownika). Present Participle to najprościej czasownik + końcówka ing.

Przykład zdania:

We are playing chess. Gramy w szachy. (w momencie gdy o tym mówimy.)

Przykład odmiany czasownika TO BE:

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

I am We are
You are You are
He, She, It is They are

Tworzenie imiesłowu czynnego - present participle:

infinitive - bezokolicznik
present participle - imiesłów czynny
play
playing
write
writing
read
reading
drive
driving
sit
sitting
eat
eating

Na uwagę zasługują czasowniki write i drive które reprezentują grupę czasowników zakończonych na samogłoskę (vowel) e. W przypadku takich czasowników tworząc imiesłów czynny odcinamy e i dodajemy końcówkę ing. Inny przypadek to czasownik sit gdzie podwajamy występującą na końcu spółgłoskę (consonant) t.

Ogólne zasady tworzenia formy czasownik + ing:

Jeżeli czasownik kończy się... Present Participle tworzymy poprzez... Przykłady
1 samogłoską + 1 spółgłoską podwojenie ostatniej spółgłoski + dodanie ing na końcu

sit - sitting

swim - swimming

hit - hitting

get - getting

1 samogłoską + 1 spółgłoską + E usuwamy końcówkę E + dodajemy ing na końcu come - coming

lose - losing

live - living
w inny sposób dodajemy ing. say - saying

go - going

walk - walking

 

BUDOWA ZDAŃ

A. Twierdzenia:

Twierdzenia buduje się w bardzo prosty sposób łącząc

TO BE + PRESENT PARTICIPLE

I + am + Present Participle (czasownik z końcówką ing)
He, She, It + is + Present Participle (czasownik z końcówką ing)
We, You, They + are + Present Participle (czasownik z końcówką ing)

Przykłady zdań:

I am eating.
You are working.
He is driving.
She is teaching.
It is raining.
We are reading.
You are running.
They are writing.

B. Przeczenia:

Przeczenia w czasie Present Continuous tworzymy poprzez wstawienie partykuły przeczącej "not" pomiędzy odpowiednio odmieniony czasownik to be oraz present participle (imiesłów czynny).

TO BE + NOT + PRESENT PARTICIPLE

I + am + not + Present Participle (czasownik z końcówką ing)
He, She, It + is + not + Present Participle (czasownik z końcówką ing)
We, You, They + are + not + Present Participle (czasownik z końcówką ing)

Przykłady zdań:

I am not eating.
You are not working.
He is not driving.
She is not teaching.
It is not raining.
We are not reading.
You are not running.
They are not writing.

C. Pytania:

W angielskim możemy wyróżnić dwa rodzaje pytań: questions YES/NO (pytania TAK/NIE) oraz questions with Wh- (pytania z Wh-). Pytania towrzymy opierając się na regule inwersji tzn. przestawienia odpowiedniej formy czasownika to be przed podmiot.

TO BE (am, are, is) + SUBJECT (I, You, He, She,etc.) + PRESENT PARTICIPLE ?

Gdzie Subject oznacza podmiot: I, You, He, She, It, We, You, They, a To Be oznacza odpowiednią formę czasownika być.

Am I + Present Participle (czasownik z końcówką ing) ?
Is He, She, It + Present Participle (czasownik z końcówką ing) ?
Are We, You, They + Present Participle (czasownik z końcówką ing) ?

Przykłady zdań:

Am I eating?
Are you working?
Is he driving?
Is she teaching?
Is it raining?
Are we reading?
Are you running?
Are they writing?

Wh- questions to rodzaj pytań w przypadku których przed powyższą konstrukcją umieszczamy dodatkowo słowa takie jak: What, Why, Where, When, etc.

Przykłady zdań z Wh-:

What am I eating?
Why are you crying?
Where is he going?
When is she arriving?
Why is it sleeping?
When are we leaving?
Where a re you running?
Why are they fighting?

D. Tworzenie form skróconych

W języku angielskim mamy możliość tworzenia form skróconych wedle poniższego schematu.

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

I am I'm We are We're
You are You're You are You're
He, She, It is He's, She's, It's They are They're

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

I am not I'm not We are not We aren't
You are not You aren't You are not You aren't
He, She, It is not He, She, It isn't They are not They aren't

E. Pytanio-przeczenia

Aby utworzyć pytanio-przeczenie należy w konstrukcji zdania pytającego zamiast zwykłego operatora To Be użyć jego przeszłej skróconej formy. Poniżej przykład konstrukcji:

Am I not eating?
Aren't you working?
Isn't he driving?
Isn't she teaching?
Isn't it raining?
Aren't we reading?
Aren't you running?
Aren't they writing?

Skrócona forma zaprzeczonego operatora (jak Aren't, Isn't) w takich pytaniach nabiera znaczenia Czyż nie...?!

ZASTOSOWANIE CZASU

Czasu Present Continuous używamy gdy:
1. mówimy o czynnościach które właśnie mają miejsce, w momencie mówienia o nich

I am sitting down, because I am tired.
What are you doing?

2. jesteśmy w trakcie wykonywania czynności, zaczeliśmy coś robić, ale jeszcze nie skończyliśmy She's reading in the garden.
They're not standing in the rain.
3. mówimy o czynności która ma miejsce w okresie czasu związanym z teraźniejszcością, czynność ta niekoniecznie musi być wykonywana w momencie mówienia, ważne abyśmy byli w trakcie jej wykonywania. I'm reading "The Surgeon's Mate" by Patrick O'Brian.
Sally is studying really hard for her exams this week.
4. mówimy o wydarzeniach, które będą miały miejsce w najbliższej przyszłości i są już przez nas zaplanowane. I am seeing my dentist on Wednesday.
Polly is coming for dinner tomorrow.
Are you doing anything tonight?
We aren't going on holiday next week.
5. Używamy również czasu Present Continuous gdy mówimy o zmianach związanych z teraźniejszością , szczególnie z czasownikami takimi jak:
get, change, become, increase, rise, fall, grow, improve, begin, start.
The population of the world is increasing very fast.
6. Czas Present Continuous ze zwrotami takimi jak "always - zawsze" lub "constantly - ciągle " wyraża idee systematycznego występowania jakiejś irytującej lub szokującej czynności/zdarzenia. W tym przypadku znaczenie jest bardzo podobne do znaczenia czasu Present Simple, ale wyraża bardziej negatywne emocje. Zwroty always, constantly wstawiamy pomiędzy be, a present participle. She is always coming to class late.
He is constantly talking. I wish he would shut up.
I don't like them because they are always complaining.

Pamiętaj aby nie stosować Present Continuous z tzw. Non-Continuous Verbs/ Mixed Verbs! (like, love, hate, need, prefer, know, realise, suppose, mean, understand, belive, remember, belong, fit, contain, seem). Oczywiście od tej reguły istnieją pewne odstępstwa i wyjątki o których już w innym artykule.

OKREŚLNIKI CZASU

at the moment
w tym momencie
now
teraz
currently
obecnie
today
dzisiaj
this week
w tym tygodniu
this month
w tym miesiącu
tomorrow
jutro
next week
* dla zarangażowanej przyszłości, użycie 4)

w następnym tygodniu

 


Bibliografia:
Podręczna Gramatyka Angielska, Jerzy H. BIK, GRANPOK SYTEM
330 Grammar Topics
Englishpage.comNajnowsze odcinki wideokursu angielskiego na Youtube


elo

super mam z tego pelno dobrych notatek
a z testu 4
;)

Anonim, wt., 03/23/2010 - 19:25
ta stronga jest the best

Super stronka szybko załapałem zalpalem normalnie mucha nie siada a ci którzy muwiom ze stronka jest do poprawy to niewiedzą co muwiom

Anonim, pon., 03/22/2010 - 12:50
Ja też w końcu załapałem

Ja też w końcu załapałem o co biega

Anonim, ndz., 03/21/2010 - 19:36
re

suuuuuuuuuuuper

Anonim, śr., 03/03/2010 - 15:18
praca

Mam nadzieje ze mi tez pomoze')

Anonim, pt., 01/15/2010 - 07:41
super

super

Anonim, sob., 12/26/2009 - 07:00
mi tez to pomoglo,fajna

mi tez to pomoglo,fajna stronka

Anonim, czw., 12/10/2009 - 19:17
TO BE

Super dużo mi to pomogło.

Anonim, pon., 11/16/2009 - 16:02
fajne;) przyda sie;))

fajne;) przyda sie;))

Anonim, pon., 11/02/2009 - 18:20
Ej no niema przykładu jak to napisać

Stronka do poprawienia

Anonim, pt., 02/26/2010 - 07:56


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej