Nauka Jezyka Angielskiego Online

Press and newspapers - Prasa i gazety - Zestaw słówek do nauki języka angielskiego.
Słówko po angielsku:Słówko po polsku:
agony columnsekcja z prywatnymi problemami czytelnikw
articleartyku
back copiesnumery archiwalne
bookletbroszurka na jaki temat
breaking newsgony news
brochurebroszura (np. Turystyczna)
captionpodpis pod zdjciem
cinema listingsrepertuar kin
classified adsdrobne ogoszenia w gazecie
columnrubryka, dzia
column inchpowierzchnia (w gazecie)
copy1. kopia, odpis 2. numer, egzemplarz 3. materia dziennikarski
coveragerelacja, sprawozdanie
crosswordkrzywka
cuttingwycinek
daily newspapergazeta codzienna
deadlinetermin wykonania czego
defamation of characterzniesawienie, oszczerstwo (zarwno sowne jak i na pimie)
desktop publishingwydawa co, publikowa przy uyciu domowego komputera
editorredaktor naczelny
editorialartyku wstpny, artyku redakcyjny (wyraa opini redakcyjny)
editorial staffredakcja
exclusivemateria na wycznoc
featureartyku na jaki konkretny temat lub cykl artykuw
foreign correspondentkorespondent zagraniczny
frontpagestrona gwna
glossy magazinemagazyn z byszczc okadk
gutter pressbrukowa gazeta (o przestpstwach, seksie, plotkach)
horoscopehoroskop
interviewwywiad
issuewydanie, numer, nakad
journalczasopismo akademickie
journalistdziennikarz
leaderartyku wstpny, artyku redakcyjny (wyraa opini redakcyjny)
leading articleartyku wstpny, artyku redakcyjny (wyraa opini redakcyjny)
leafletulotka
libelzniesawienie (na pimie)
magazinemagazyn
mass mediamedia masowe (TV, radio, gazety)
mediamedia
muck-rakingszukanie skandali przez dziennikarzy
newsinformacja, wiadomo
news agencyagencja prasowa
news breaknews ktry zyska rozgos
newsletterbiuletyn
newspapergazeta
newspaper reportartyku prasowy
obituariesnekrologi, sekcja nekrologw w gazecie
obituarynekrolog
pagestrona
pamphletbroszurka (zwykle na tematy polityczne)
paparazzipaparazzi
photojournalistfotoreporter
pressprasa
press conferencekonferencja prasowa
prospectusprospekt (np. Jakiej firmy, uczelni)
quality newspaperbardziej powana gazeta (np. Dziennik)
quarterly newspaperkwartalnik
rag1. szmata 2. szmatawiec, brukowiec
reportraport, sprawozdanie
reviewrecenzja
scoopgorca wiadomo (podawana przed innymi mediami)
silly seasonsezon ogrkowy, okres w ktrym w prasie ukazuj si same gupie informacje bo nic si nie dzieje w polityce np. Wakacje
slanderzniesawienie (sowne)
small adsdrobne reklamy
sound bitesentencja podsumowujca w mediach czyj wypowied
sourcerdo
stop press columnrubryka z najnowszymi wiadomociami (umieszczane po tym jak gazeta posza do druku)
storyartyku
subscriptionprenumerata
Sunday newspapergazeta witeczna
Sunday supplementdodatek weekendowy
supplementdodatek, wkadka do gazety
tabloidbrukowiec (mao treci, duo zdj)
to be hot off the pressprosto z druku, gorca (np. Gazeta, informacja)
to coverrelacjonowa
to editredagowa
to gather informationzbiera informacje
to go to pressi do druku
to hit the headlinestrafi na nagwki, zyska rozgos
to issuewydawa
to issue a press releasewydawa owiadczenie prasowe
to meet deadlinedotrzyma terminu
to miss deadlinenie dotrzyma terminu
to publishpublikowa
to recive a lot of coveragepowici duo uwagi jakiej informacji
to seek publicityszuka rozgosu
to subscribeprenumerowa


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej