Nauka Jezyka Angielskiego Online

Press and newspapers - Prasa i gazety - Zestaw słówek do nauki języka angielskiego.
Słówko po angielsku:Słówko po polsku:
agony columnsekcja z prywatnymi problemami czytelników
articleartykuł
back copiesnumery archiwalne
bookletbroszurka na jakiś temat
breaking newsgłośny news
brochurebroszura (np. Turystyczna)
captionpodpis pod zdjęciem
cinema listingsrepertuar kin
classified adsdrobne ogłoszenia w gazecie
columnrubryka, dział
column inchpowierzchnia (w gazecie)
copy1. kopia, odpis 2. numer, egzemplarz 3. materiał dziennikarski
coveragerelacja, sprawozdanie
crosswordkrzyżówka
cuttingwycinek
daily newspapergazeta codzienna
deadlinetermin wykonania czegość
defamation of characterzniesławienie, oszczerstwo (zarówno słowne jak i na piśmie)
desktop publishingwydawać coś, publikować przy użyciu domowego komputera
editorredaktor naczelny
editorialartykuł wstępny, artykuł redakcyjny (wyraża opinię redakcyjny)
editorial staffredakcja
exclusivemateriał na wyłącznośc
featureartykuł na jakiś konkretny temat lub cykl artykułów
foreign correspondentkorespondent zagraniczny
frontpagestrona główna
glossy magazinemagazyn z błyszczącą okładką
gutter pressbrukowa gazeta (o przestępstwach, seksie, plotkach)
horoscopehoroskop
interviewwywiad
issuewydanie, numer, nakład
journalczasopismo akademickie
journalistdziennikarz
leaderartykuł wstępny, artykuł redakcyjny (wyraża opinię redakcyjny)
leading articleartykuł wstępny, artykuł redakcyjny (wyraża opinię redakcyjny)
leafletulotka
libelzniesławienie (na piśmie)
magazinemagazyn
mass mediamedia masowe (TV, radio, gazety)
mediamedia
muck-rakingszukanie skandali przez dziennikarzy
newsinformacja, wiadomość
news agencyagencja prasowa
news breaknews który zyskał rozgłos
newsletterbiuletyn
newspapergazeta
newspaper reportartykuł prasowy
obituariesnekrologi, sekcja nekrologów w gazecie
obituarynekrolog
pagestrona
pamphletbroszurka (zwykle na tematy polityczne)
paparazzipaparazzi
photojournalistfotoreporter
pressprasa
press conferencekonferencja prasowa
prospectusprospekt (np. Jakiejś firmy, uczelni)
quality newspaperbardziej poważna gazeta (np. Dziennik)
quarterly newspaperkwartalnik
rag1. szmata 2. szmatławiec, brukowiec
reportraport, sprawozdanie
reviewrecenzja
scoopgorąca wiadomość (podawana przed innymi mediami)
silly seasonsezon ogórkowy, okres w którym w prasie ukazują się same głupie informacje bo nic się nie dzieje w polityce np. Wakacje
slanderzniesławienie (słowne)
small adsdrobne reklamy
sound bitesentencja podsumowująca w mediach czyjąś wypowiedź
sourceźródło
stop press columnrubryka z najnowszymi wiadomościami (umieszczane po tym jak gazeta poszła do druku)
storyartykuł
subscriptionprenumerata
Sunday newspapergazeta świąteczna
Sunday supplementdodatek weekendowy
supplementdodatek, wkładka do gazety
tabloidbrukowiec (mało treści, dużo zdjęć)
to be hot off the pressprosto z druku, gorąca (np. Gazeta, informacja)
to coverrelacjonować
to editredagować
to gather informationzbierać informacje
to go to pressiść do druku
to hit the headlinestrafić na nagłówki, zyskać rozgłos
to issuewydawać
to issue a press releasewydawać oświadczenie prasowe
to meet deadlinedotrzymać terminu
to miss deadlinenie dotrzymać terminu
to publishpublikować
to recive a lot of coveragepoświęcić dużo uwagi jakiejś informacji
to seek publicityszukać rozgłosu
to subscribeprenumerować


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej