Nauka Jezyka Angielskiego Online

SHALL


SHALL :

 1. czasownik modalny "shall" jest operatorem czasu przyszłego
 2. nie posiada swojego odpowiednika w języku polskim, dlatego też nie jest tłumaczony na język polski
 3. posiada formę przeszłą: should, która oznacza "powinność"
 4. Shall stosujemy tylko z 1 osobą liczby pojedyńczej i mnogiej (I shall, We shall, Shall I...?, Shall we...?)
 5. nie używamy shall z innymi osobami niż "I","we" (nie używamy z: he/she/it/they/you)
 6. formą przeczącą jest: shall not=shan't
 7. Shall najczęściej stosuje się w pytaniach, których celem jest zapytanie o poglądy, opinie kogoś na jakiś temat. Jest to używane głównie w celach grzecznościowych do wyrażenia oferty, sugestii.
  Shall I open the window? - Chciałbyś żebym otworzył okno?, Co byś powiedział na to żebym otworzył okno?
  Shall I shut the door? - Chciałbyś żebym zamknął drzwi?, Co byś powiedział na to żebym zamknął drzwi?
 8. W przypadku osób innych niż 1 osoba liczby pojedyńczej i mnogiej używamy zamiast shall operator will.

Bibliografia: Podręczna Gramatyka Angielska, Jerzy H. BIK, GRANPOK SYTEM English Grammar in Use, Cambridge University Press Englishpage.com
Najnowsze odcinki wideokursu angielskiego na YoutubeDołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej