Nauka Jezyka Angielskiego Online

Sounds - Dźwięki i odgłosy - Zestaw słówek angielskich do nauki.


Słówko po angielsku Słówko po polsku
a piercing scream  przeszywający wrzask
an eerie silence niesamowita cisza
bang huk
bleat beczenie
bleating beczenie (o owcach)
burp beknęcie
bustle zgiełk, gwar
call wołanie
caw krakanie
chime bicie dużego zegaru
clang dźwięk (metalu)
clash  brzęczenie, szczęk
clatter brzęk
click klik
clink brzęk, dzwonienie
crackle skrzypienie, trzask
creak skrzypienie
deaf głuchy
deafing  ogłuszający
echo echo
flutter trzepot
gasp ciężki oddech
giggle chichot
grating zgrzytliwy
groan jęk
growl warczenie
grunt chrząkanie
hiccough czkawka
hiccup czkwaka
high-pitched voice wysoki cienki głos
hiss syk
howl wyk
hum buczenie, szum
jingle dzwonienie (np. dzwoneczków)
knock pukanie
lound głośny
loundly głośno
moan jęk
moo muczenie
mutter mamrotanie
neigh rżenie
noise hałas, szmer, odgłos
noiseless bezszmerowym, cichy
oink kwik świni
patter stukot, tupot
quiet cichy, spokojny
racket  harmider, hałas
rattle turkot, grzechot
roar ryk
rumble grzmot, huk, dudnienie
rustle szelest
scream wrzask, krzyk
screech pisk, wrzask
sigh westchnięcie
silence  cisza, milczenie
silent  cichy, milczący
silent film film niemy
silent movie film niemy
sizzle skwierczenie (przy smażeniu)
slam trzaśnięcie
snore chrapanie
sound  dźwięk
soundless bezdźwięczny
splash plusk
splutter charkot
squeak pisk
squeaky piszczący, skrzypiący
squeal kwik
swish świst
thud głuchy odgłos
tick tykanie (zegara)
to bang  huknąć
to bark szczekać (o psie)
to bash  walić, uderzać
to bellow  ryczeć
to bleat  beczeć (o owcach)
to burp beknąć
to buzz brzęczeć, bzykać (o osach)
to call wołać
to caw krakać
to chime brzmieć, bić o zegarze
to chortle rechotać
to clang dźwięczeć, pobrzękiwać
to clash brzęczeć, zderzać się (o metalu)
to clatter brzęczeć
to click klikać
to clink brzęczeć, dzwonić
to cough kaszleć
to crackle skrzypieć, trzaskać
to crash huknąć, uderzyć z trzaskiem
to creak skrzypieć
to flutter trzepotać, kołotać
to gasp ciężko dyszeć
to giggle chichotać
to grate 1. ucierać na tarce 2. zgrzytać
to groan jęczeć
to growl warczeć
to grunt chrząkać
to guffaw rechotać
to hammer walić, tłuc
to hiss syczeć
to honk zatrąbić klaksonem
to hoot your horn zatrąbić klaksonem
to howl wycie
to hum 1. buczeć, szumieć 2. nucić
to jingle dźwięczeć
to knock pukać
to moan jęczeć, lamentować
to murmur mruczeć
to mutter mruczeć, mamrotać
to neigh zarżeć
to pant dyszeć, sapać
to patter  stukotać, tupotać
to pound  tłuc, dudnić
to purr mruczeć (o kocie)
to rattle turkotać, grzechotać
to ring dzwonić
to roar ryczeć
to rumble grzmieć, huczeć, dudnieć
to rustle  szeleścić
to scream wrzeszczeć
to screech piszczeć (o oponach)
to shout krzyczeć
to sigh westchnąć
to silence uciszyć
to sizzle skwierczeć (podczas smażenia)
to slam trzaskać, zatrzaskiwać
to smash rozbijać, roztrzaskiwać się
to sneeze kichać
to sniffle pociągać nosem
to snigger chichotać
to snore chrapać
to snort parsknąć
to sound  brzmieć
to sound your horn zatrąbić klaksonem
to spit pluć
to splash pluskać, chlapać
to splutter charczeć
to sprinkle pryskać, spryskiwać
to squeak piszczeć
to squeal kwiczeć
to swish świstać
to thud padać z łomotem
to tick tykać
to titter chichotać
to toll bić w dzwon, dzwonić
to toot your horn zatrąbić klaksonem
to twitter ćwierkać, świergotać
to wail  wyć lamentować
to wheeze sapać
to whimper kwilić (o dziecku)
to whinny rżeć, parsknąć (koń)
to whip chłostać (również odgłos)
to whirr warkoczeć
to whisper szeptać
to whistle gwizdać
to yell wrzeszczeć
toll bicie dzwonu
twitter ćwierkanie, świergot
voice głos
wheeze sapanie
whinny rżenie
whip bat, chłosta (również odgłos)
whirr warkot
whisper szept
whistle gwizd
yell wrzask

Najnowsze odcinki wideokursu angielskiego na Youtube


Błędy

Widzę błąd... zdecydowanie loud i loudly a nie lound i loundly. I deafening sound a nie deafing.

Anonim, sob., 02/27/2010 - 14:28


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej