Nauka Jezyka Angielskiego Online

unit 1 masters - unit 1 masters - Zestaw słówek do nauki języka angielskiego.
Słówko po angielsku:Słówko po polsku:
be at your wits' endnie wiedzie co pocz
de tied to someone's spron stringsby uwizanym do kogo
be under pressureby pod presj
catch up onodrabia zalegoci
come of agesta si penoletnim
cost a fortunekosztowa fortun
cover rotkry kogo
get away withunikn odpowiedzialnoci za co
get onby w dobrych stosunkach
i'm getting on a bitzaczynam si troch starze
keep someone on tight reintrzyma kogo krtko
laugh it offzby miechem
lavish attention on someonepowica komu duo uwagi
live up to someone's expectationsspenia czyje oczekiwania
mark an eventuczci wydarzenie
observe a traditionprzestrzega tradycji
on balancepo namyle
out of the questionwykluczone
pretty muchprawie
put on a blindfoldzaoy opask na oczy
put up withwytrzyma z
scream your head offkrzycze wniebogosy
set an exampleda przykad
smooth things outzaagodzi spraw
splash out onszasta pienidzmi
split uprozsta si
spoiled to deathpotwornie rozpuszczony
turn 100skoczy 100 lat
turn upprzyj


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej