Nauka Jezyka Angielskiego Online

War and peace - Wojna i pokój - Zestaw słówek angielskich do nauki.


Słówko po angielsku Słówko po polsku
aerial warfare powietrzne działania wojenne
ally sojusznik
ambush zasadzka, pułapka
armed uzbrojony
army armia
asylum azyl
battalion batalion
battle bitwa
battlefield pole bitwy
biological warfare broń biologiczna
bomb bomba
bombardment bombardowanie
bullet  kula
camp obóz
campaign kampania
car bomb samochód pułapka
cavalry kawaleria
cease-fire zawieszenie ognia
chariot rydwan
cold war zimna wojna
conscientious objector  osoba uchylająca się od służby wojskowej
enemy wróg
germ warfare broń biologiczna
gun broń palna
headquarters sziedziba główna
hero bohater
hostilites działania zbrojne
infantry piechota
infantryman żołnierz piechoty
legion legion
marines piechota morska
missile rakieta
missile defence shield tarcza antyrakietowa
navy marynarka wojenna
nuclear annihilation zagłada nuklearna
occupation okupacja
order rozkaz
pacifism pacyfizm
pacifist pacyfista
pact pakt
peace pokój
peacekeeping operation misja pokojowa
peacekeeping troops oddziały pokojowe
refugee uchodźca
rifle karabin
security forces siły bezpieczeństwa
self-annihilation samo-unicestwienie
shield tarcza antyrakietowa
siege oblężenie
slave niewolnik
slavery  niewolnictwo
soldier żołnierz
spy  szpieg
stronghold twierdza
submarine łódź podwodna
suit of armour zbroja
sword miecz
tank  czołg
the First World War I Wojna Światowa
the Second World War II Wojna Światowa
to ambush zaatakować z zasadzki
to besiege oblężyć
to betray zdradzić 
to break out wybuchać
to destroy niszczyć
to fight a war prowadzić wojne
to persecute prześladować
to pull back wycofać (wojska)
to rout rozgromić
to shield bronić, ochraniać
to shoot  strzelać
to surrender poddać się
to wage war prowadzić wojne
to withdraw wycofać się
to wound zranić
traitor zdrajca
treaty traktat, porozumienie
trench okop
troops wojsko
truce rozejm tymczasowy
uprising powstanie
victory zwycięstwo
war wojna
warfare działania wojenne
weapon broń 
withdrawal  wycofanie wojsk

Najnowsze odcinki wideokursu angielskiego na YoutubeDołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej