Nauka Jezyka Angielskiego Online

Within Temptation - Hand of Sorrow - TEKST PIOSENKI Z POLSKIM TŁUMACZENIEM

Hand of Sorrow - Ręka Smutku
Wykonanie: Within Temptation

Tekst piosenki w języku angielskim:

Wersja polska piosenki:

The child without a name grew up to be the hand
To watch you, to shield you, or kill on demand
The choice he made he could not comprehend
He’s got a grim secret they had to command

He’s torn between his honor and the true love of his life
He prayed for both but was denied

So many dreams are broken and so much we sacrifice
Was it worth the ones we loved and had to leave behind
So many years have passed toward a noble land of lies
Will all our sins be justified

The curse of his powers tormented his life
Obeying the crown was a sinister crime
His soul was tortured by love and by pain
He surely would flee but the oath made him stay

He’s torn between his honor and the true love of his life
He prayed for both but was denied

So many dreams are broken and so much we sacrifice
Was it worth the ones we loved and had to leave behind
So many years have passed toward a noble land of lies
Will all our sins be justified?

Please forgive me for the sorrow
For leaving you in fear
For the dreams we had to silence
That’s all there’ll ever be
Still, I’ll be the hand that saves you
Though you’ll not see that it is me

So many dreams are broken and so much we sacrifice
Was it worth the ones we loved and had to leave behind
So many years have passed toward a noble land of lies
Will all our sins be justified?
Dziecko bez imienia dorasta, by być ręką,
By obserwować Cię, ochraniać Cię lub zabić na żądanie.
Wybór, którego dokonał nie mógł zrozumieć.
Ma straszny sekret, który musieli mu nadać.

Jest rozrywany pomiędzy honorem, a prawdziwą miłością jego życia.
Modlił się o oba, ale zostało mu to odmówione.

Tak wiele snów się nie spełniło i tak wiele poświęciliśmy.
Czy warto było dla tych których kochaliśmy i których musieliśmy opuścić?
Tak wiele lat przeminęło ku szlachetnej ziemi kłamstw
Czy nasze grzechy będą usprawiedliwione?

Klątwa jego siły zadręcza mu życie.
Posłuch dla siły wyższej był złowieszczym przestępstwem.
Jego dusza była torturowana przez miłość i ból.
Na pewno chciał uciec, ale przysięga kazała mu zostać.

Jest rozrywany pomiędzy honorem, a prawdziwą miłością.
Modlił się o oba, ale zostało mu to odmówione.

Tak wiele snów się nie spełniło i tak wiele poświęciliśmy.
Co najgorsze tych, których kochamy, musimy opuścić.
Tak wiele lat poświęcono dążeniu do wspaniałej ziemi, która okazała się kłamstwem.
Czy nasze grzechy będą usprawiedliwione?

Proszę wybacz mi ten smutek,
Opuszczenie Cię przez strach,
Marzenia, o których musimy milczeć.
To wszystko, co kiedyś będzie.
Wciąż będę ręką, która Cię ratuje.
Sądzę, że nie zobaczyłbyś, że to ja.

Tak wiele snów się nie spełniło i tak wiele poświęciliśmy.
Co najgorsze tych, których kochamy, musimy opuścić.
Tak wiele lat poświęcono dążeniu do wspaniałej ziemi, która okazała się kłamstwem.
Czy nasze grzechy będą usprawiedliwione?


autor tłumaczenia: michzioDołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej